Link naar homepage

Metamorfose voor jaagpad langs Zeekanaal Brussel-Schelde

Metamorfose voor jaagpad langs Zeekanaal Brussel-Schelde

De Vlaamse Waterweg nv plant grootschalige werken aan het jaagpad langs het Zeekanaal Brussel-Schelde. Het jaagpad krijgt de komende jaren over een lengte van ongeveer 11 kilometer een totale metamorfose. Maandag start de eerste fase van de werken: van de Haaksdonkweg in Kapelle-op-den-Bos tot de sluis in Zemst. “Door fors te investeren in het fietscomfort en de veiligheid langs het jaagpad langs het Zeekanaal Brussel-Schelde willen we in de toekomst mensen vaker voor de fiets laten kiezen”, zegt Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

Metamorfose voor jaagpad langs Zeekanaal Brussel-Schelde

Op maandag 22 maart 2021 start een gespecialiseerd aannemer in opdracht van De Vlaamse Waterweg nv met grootschalige werken aan het jaagpad langs het Zeekanaal Brussel-Schelde. Het jaagpad zal onderdeel gaan uitmaken van fietssnelweg F23 Brussel-Vilvoorde-Boom, de wenslijn van Kanaalroute Noord. Op het grondgebied van de gemeentes Zemst, Kapelle-op-den-Bos en Willebroek krijgt het jaagpad een grondige make over. Alles bij elkaar gaat het om een lengte van ongeveer 11 kilometer. 

"We hebben het afgelopen jaar massaal de fiets (her)ontdekt. Deze positieve fietstendens wil ik vasthouden en verder stimuleren om zo bij iedereen een fietsreflex te creëren. Mensen zullen nog meer fietsen als dit veilig kan.  Daarom investeer ik vanuit Vlaanderen hier in totaal zo’n 10 miljoen euro. Het is de ambitie om het fietscomfort in de regio aanzienlijk te verhogen en onveilige situaties zo veel mogelijk weg te werken", zegt minister Peeters

Wat staat er op het programma?

Van het kruispunt Westdijk-Westzavelland in Willebroek tot het kruispunt Sluisweg-Bos van Aa in Zemst verbreden we het bestaande fietspad van 2,5 meter tot 4 meter. We leggen het fietspad langs de waterweg zodat er geen conflicten zijn met inritten naar private domeinen en zijstraten. Waar mogelijk zal een groene berm van zo’n 2,75 meter de rijweg en het fietspad scheiden. Naast het fietspad, in het natuurlijke talud van de kanaaloever, leggen we bovendien een 1,5 meter breed wandelpad aan in waterdoorlatende halfverharding.

Maatregelen voor een vlotte doorstroming

We voeren de werken uit in verschillende fasen, verspreid over meerdere jaren. Maandag start de aannemer met de eerste fase. Die loopt van de Haaksdonkweg in Kapelle-op-den-Bos tot de sluis in Zemst en telt ongeveer 400 m. De eerste fase zal ongeveer drie maanden duren. We verwachten de eerste fase voor het bouwverlof van 2021 te kunnen afronden. Ondertussen werken we ook al aan het ontwerp voor de tweede fase: de Oostdijk in Kapelle-op-den-Bos, van de Mechelseweg tot de Haasdonkweg.

Tijdens de werken zal het traject niet toegankelijk zijn. Autoverkeer kan plaatselijk omrijden via Oxdonkstraat, Bredestraat, Expoelstraat, Gijsbeekstraat, Boterstraat en Humbeeksebaan. Vrachtverkeer zal een ruimere omleiding – via N16 en E19 – moeten volgen. Voor voetgangers en fietsers voorzien we een veilige doorgang langs de werken.

Speel- en educatiezone
De werken kunnen spijtig genoeg niet worden uitgevoerd zonder lokaal bomen te rooien. Markante bomenrijen proberen we zo veel mogelijk te behouden. Voor de bomen die toch moeten worden gekapt, veelal kaprijke populieren, planten we nieuwe bomen aan. We doen dit in twee clusters: een cluster ter hoogte van de nieuwe speel- en educatiezone nabij het sluizencomplex en een cluster ter hoogte van het perceel gelegen tussen de Oostvaartdijk en de Haaksdonkweg.

Op deze projectpagina kan je altijd terecht voor de meest actuele informatie over de werken.

 

Laatste nieuws

Top