Link naar homepage

Nieuwe Theunisbrug in Antwerpen feestelijk geopend

Nieuwe Theunisbrug in Antwerpen feestelijk geopend

De grote infrastructuurwerken voor de verhoging van de Burgemeester Gabriël Theunisbrug in Antwerpen zijn afgerond. Zondag is de nieuwe brug officieel ingehuldigd. “Met deze nieuwe Theunisbruggen kan het vrachtvervoer makkelijker via het water maar ze bieden ook meer comfort en veiligheid aan voetgangers en fietsers. Zo versterken we de alternatieven voor de wagen en de vrachtwagen”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters.

Nieuwe Theunisbrug in Antwerpen feestelijk geopend

Alleen maar lachende gezichten op de Theunisbrug vandaag. En niet alleen omdat de grote werken er achter de rug zijn. De nieuwe Theunisbrug werd vanmorgen officieel ingehuldigd in aanwezigheid van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters, schepenen van Antwerpen Koen Kennis en Claude Marinower, districtsvoorzitter van Merksem Luc Bungeneers, districtvoorzitter van Deurne Tjerk Sekeris en gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg Chris Danckaerts.

Voordat de nieuwe Theunisbrug ‘teruggegeven’ wordt aan het verkeer, rolde De Vlaamse Waterweg nv de rode loper ook uit voor de buurt. De nieuwe brug veranderde voor één middag in een podium. Voor dit feestelijke moment lieten lokale artiesten en creatieve buurtbewoners het beste van zichzelf zien. Een live radioshow op de brug, een menselijke jukebox en een drumband zorgden voor het muzikale tintje. Buurtbewoners konden meedoen met het kortste bingospel ter wereld, hun creativiteit de vrije loop laten met stoepkrijt en genieten van een woordkunstenaar in de poëzietent. Een namiddag vol spel en plezier dus.

Verkeer over de brug vanaf maandag 12 juli
Op maandagnamiddag 12 juli kunnen de eerste auto’s over de nieuwe derde Theunisbrug, de westelijke wegbrug voor verkeer richting Deurne. Omdat er op en rond de brug nog heel wat afwerkingen moeten gebeuren, rijdt het verkeer op de brug in eerste instantie op één rijstrook in elke rijrichting. Fietsers en voetgangers kunnen wel meteen aan beide zijden van de brug gebruik maken van de nieuwe brede fiets- en voetpaden en kunnen vanaf maandag ook langs de Min. Delbekelaan aan beide zijden van de weg over de nieuwe fietspaden.

Perspectieven
Het verhogen van de brug en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal.

“De Theunisbrug tussen Deurne en Merksem is een belangrijke schakel in de opwaardering van het Albertkanaal. We hebben de brug hier meer dan 2 meter verhoogd, van 6,82 naar 9,10 meter.
Daarnaast doen we ook aanpassingen aan het kanaal zelf. Met een breedte van amper 48 meter is het kanaal hier op zijn smalst. Tegelijkertijd met de bouw van de nieuwe brug hebben we daarom ook de kademuren aangepast. De komende maanden zullen we nog de vaargeul onder de brug vrijbaggeren, zodat het kanaal hier straks 90 meter breed is,” vertelt Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv.

In de huidige mobiliteitscontext biedt het transport over water een waardevol en aantrekkelijk alternatief voor het transport over de weg. Vlaanderen telt 1000 kilometer bevaarbare waterweg en heel wat bedrijven liggen in de directe omgeving van zo’n waterweg. Dat biedt vanuit economisch standpunt heel wat perspectieven.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters benadrukt de noodzaak van de verhogingswerken aan de bruggen over het Albertkanaal. “De scheepvaart kan een rol spelen in het ontwarren van onze mobiliteitsknoop. Over het Albertkanaal worden jaarlijks bijna 40 miljoen ton goederen vervoerd. Omgerekend is dat twee miljoen vrachtwagens per jaar of elke dag 8000 vrachtwagens minder op onze wegen. In steden zoals Antwerpen kan dat het wegennet ontlasten en voor meer verkeersleefbaarheid zorgen.”

“Met deze nieuwe Theunisbruggen kan het vrachtvervoer makkelijker via het water maar ze bieden ook meer comfort en veiligheid aan voetgangers en fietsers. Zo maken we het voor fietsers aangenamer om te pendelen. Dit kan een stimulans zijn om meer te fietsen, niet alleen recreatief, maar ook voor het woon-werk of woon-schoolverkeer. Een extra ingreep dus om de fietsreflex aan te wakkeren én om onze doelstellingen inzake modal shift naar duurzame vervoermiddelen te behalen,” aldus minister Lydia Peeters.

“Alle verkeersdeelnemers boeken hier winst: de scheepvaart, het vracht- en personenverkeer, het openbaar vervoer, de voetgangers en fietsers, de bezoekers van het Sportpaleis”, vertelt schepen van mobiliteit in Antwerpen Koen Kennis. “En er staat nog heel wat te gebeuren aan de voet van de brug. Aan de kant Merksem gaan we zorgen voor overzichtelijke kruispunten, betere tramhaltes, veiligere oversteekplaatsen, comfortabele fiets- en voetpaden, sport- en speelfaciliteiten.”

Afwerking in verschillende fases tot einde van het jaar
Met de ingebruikname van de brug en de gewestweg zijn de grootste infrastructuurwerken achter de rug. Maar dat betekent niet dat de aannemer al vertrekt. In augustus worden op de Theunisbrug en de westzijde van de Minister Delbekelaan de laatste details afgewerkt. Daarvoor zal er ook weer tijdelijke hinder zijn voor het verkeer op de gewestweg.

Het Duvelsplein zelf, met het sport- en verblijfsplein en de aansluiting met de Heirmanstraat, Beukenhofstraat en de Duvelshoek staat op het programma tussen augustus en eind oktober. Eind augustus werken we de Carrettestraat af en kan de weg onder de Carrettestraatbrug weer gebruikt worden. Daarna zal de verdere omgevingsaanleg tussen de Carrettestraat en de Vaartkaai, en de Vaartkaai zelf afgewerkt worden. De buurtparking aan de Tweemontstraat werken we af tegen eind november.

“Het kruispunt van de Minister Delbekelaan en Frans de L’Arbrelaan ondergaat een volledige metamorfose tot het Duvelsplein. Door de weginfrastructuur compacter aan te leggen, ontstaat er
ruimte voor meer groen en is er plaats om een ruim sport- en verblijfsplein te bouwen,” vertelt schepen van Openbaar Domein in Antwerpen Claude Marinower.

Het project van de Theunisbrug en het Duvelsplein is een samenwerking van verschillende partners, waaronder De Vlaamse Waterweg nv, het Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin, De Lijn en stad Antwerpen. Aannemers Artes, Stadsbader en Taveirne zullen de werken samen uitvoeren. Artes staat in voor de burgerlijke bouwkunde, Stadsbader legt de wegen en de rioleringen aan en Taveirne neemt alle infrastructuur voor de tram op zich. Sweco en Arcadis stonden in voor de studie. ZJA Zwarts & Jansma Architecten zorgde voor het architectonisch ontwerp.

De omgeving van het Albertkanaal in Merksem, Deurne, Schoten en Wijnegem omvat het tweede grootste bedrijventerrein van de provincie Antwerpen. Het is ook een buurt waar heel wat mensen graag wonen. Deze combinatie genereert divers verkeer. De provincie werkt samen met haar vele partners, waaronder De Vlaamse Waterweg nv, aan een toekomstplan: ‘De Kanaalkant’. Dit heeft als doel om het gebied te transformeren tot een aangename woonplek waarbij bedrijven goed bereikbaar zijn. De Theunisbrug is één van de acties rond wonen, werken, verkeer en een groene kwalitatieve omgeving die door verschillende overheden op het terrein uitgevoerd worden en bijdragen aan de realisatie van de toekomstvisie van de kanaalkant.

 

logo subsidie Europa

Laatste nieuws

Top