Link naar homepage

Oude brug Herentals-Herenthoutseweg afgebroken

Oude brug Herentals-Herenthoutseweg afgebroken

Op donderdag 24 juni werd de nieuwe brug over het Albertkanaal in Herentals aan de Herenthoutseweg  opengesteld voor het verkeer. Na de ingebruikname van de nieuwe brug kon de oude brug op zondag 11 juli afgebroken worden. Het verhogen van de brug en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal.

Oude brug Herentals-Herenthoutseweg afgebroken

Het Albertkanaal is vanuit economisch standpunt de belangrijkste waterweg in Vlaanderen en een cruciale hinterlandverbinding voor de haven van Antwerpen naar de Antwerpse Kempen, Limburg en de Luikse regio. Jaarlijks wordt zo’n 40 miljoen ton aan goederen via de binnenvaart vervoerd over dit kanaal. Dat is het equivalent van zo’n twee miljoen vrachtwagens per jaar of 8000 elke dag minder op onze wegen.

“Om de binnenvaart als vervoersmodus nog aantrekkelijker te maken investeert De Vlaamse Waterweg in de verhoging van de bruggen over het Albertkanaal tot een doorvaarhoogte van 9,10 m. De  hogere doorvaarthoogte op het kanaal verhoogt het rendement van de binnenvaart en zorgt voor een bijkomende boost voor de containervaart doordat schepen met vier in plaats van drie lagen containers kunnen varen,” licht ir. Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv toe.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters benadrukt de noodzaak van de verhogingswerken aan de bruggen over het Albertkanaal: “Betere en veiligere vaarmogelijkheden maken van transport over water een waardevol en aantrekkelijk alternatief voor het transport over de weg. Meer vracht over water zal onze mobiliteit en het klimaat ten goede komen. Daarom investeerde Vlaanderen 16,5 miljoen euro in deze nieuwe en hogere brug. De binnenvaart is de ideale vervoerswijze voor tal van goederen, van containers tot palletvervoer tot zelfs transport van grote onderdeelbare stukken zoals bvb de onderdelen van de nieuwe bruggen. Elke vracht die over het water kan gaan, moet niet over de weg. Zo doen we met een sterk alternatief de files krimpen. En dat is precies ook de doelstelling van het project voor de verhoging van de bruggen over het Albertkanaal: nog  betere voorwaarden scheppen voor vervoer via water en op die wijze nog meer ondernemers warm maken om de stap naar de binnenvaart te zetten.”

“Ondertussen zijn 50 van de 62 bruggen verhoogd en 7 andere bruggen in uitvoering, waaronder deze nieuwe brug hier in Herentals. De  Vlaamse Waterweg nv wil met deze werken bedrijven nog betere kansen bieden om de waterweg in te schakelen in hun logistieke keten. Wij houden de vaart in de verdere uitbouw van transport over water. In 2023 zullen de eerste schepen met vier lagen containers over het Albertkanaal varen,” vertelt Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv.

Afscheid van de oude brug
De oude brug langs de Herenthoutseweg in Herentals is een jaar geleden 30 meter stroomopwaarts (oosten) verschoven waar we ze opnieuw aansloten op de bestaande wegenis. Op deze tijdelijke locatie kon de oude brug als omleidingsweg dienen tijdens de bouw van de nieuwe brug. Daarna is de nieuwe stalen boogbrug gebouwd op de locatie van de bestaande brug. Dankzij deze werkwijze kon de onderbreking van Herenthoutseweg beperkt worden tot het strikte minimum.

“Bij het verhogen van de bruggen wordt steeds gezocht naar de best mogelijke manier om de nieuwe brug met minimale hinder te bouwen. Door de oude brug hier eerst te verschuiven kon deze brug als omleidingsweg dienen tijdens de bouw van de nieuwe brug. Zo werd de verkeersonderbreking minimaal gehouden,” aldus minister Lydia Peeters. 

De nieuwe brug is op donderdag 24 juni al opengesteld voor het verkeer. Hierdoor kon de oude brug afgebroken worden. Zondagmorgen begonnen  twee grote telescopische hijskranen vanop een drijvend ponton onder de brug met het demonteren van de middenoverspanning. In plaats van de oude brug te lijf te gaan met breekhamers en het beton zo stukje bij beetje af te knabbelen, werden de betonnen balken één voor één in hun geheel weggenomen. Er werden eerst zaagsnedes gemaakt aan de uiteinden van elke balk. Elke brugdeel is vervolgens op de oevers gelegd en daar verder gedemonteerd en verwerkt tot puin. Bij de afbraak moest extra voorzichtig te werk gegaan worden om de hoogspanningskabels boven de brug niet te raken.  Omstreeks 12 uur zondagmiddag waren alle brugdelen verwijderd. Deze werkmethode verloopt een pak rustiger, met minder lawaai tot gevolg, dan de brug met breekhamers slopen vanop pontons. En er vallen geen brokstukken in het water. De komende dagen worden ook de zijoverspanning afgebroken.

De openstelling van de nieuwe brug en de afbraak van de oude brug betekent nog niet het einde van dit project. De komende maanden worden ook de kades en jaagpaden onder de brug nog verder afgewerkt. De werken zijn voorzien om tegen het eindejaar van 2021 klaar te zijn.

 

logo subsidie Europa

Laatste nieuws

Top