Link naar homepage

De Vlaamse Waterweg volgt wateroverlast op de voet

De Vlaamse Waterweg volgt wateroverlast op de voet

De Vlaamse Waterweg stelt alles in het werk om de wateroverlast in Vlaanderen te beperken. Terwijl onze stuwen, pompen en installaties hun werk doen, volgen wij de waterstanden op de voet en houden wij onze wachtbekkens, dijken en oevers in de gaten. Wij staan ook in nauw contact met de hulpdiensten en de verschillende crisiscellen.
 

Ben je in nood? Contacteer het nummer 112 voor levensbedreigende situaties. Voor niet-dringende hulp kan je het nummer 1722 bellen.

Laatste nieuws

Top