Link naar homepage

Nieuwe stalen boogbrug Ham ingevaren

Nieuwe stalen boogbrug Ham ingevaren

In het weekend van 1 en  2 december 2018 werd het stalen brugdek voor de nieuwe boogbrug in Ham-Zwartenhoek ingevaren en geplaatst. De nieuwe brug komt stroomopwaarts naast de bestaande brug. Hierdoor blijft de bestaande brug bruikbaar tijdens de werken. De herbouw van de brug kadert in de opwaardering van het Albertkanaal.

Nieuwe stalen boogbrug Ham ingevaren

Het Albertkanaal is vanuit economisch standpunt de belangrijkste waterweg in Vlaanderen en een cruciale hinterlandverbinding voor de haven van Antwerpen naar de Antwerpse Kempen, Limburg en de Luikse regio. Jaarlijks wordt zo’n 40 miljoen ton aan goederen via de binnenvaart vervoerd over dit kanaal. Dat is het equivalent van zo’n twee miljoen vrachtwagens per jaar of 8000 elke dag minder op onze wegen.

Om de binnenvaart als vervoersmodus nog aantrekkelijker te maken investeert De Vlaamse Waterweg in de verhoging van de bruggen over het Albertkanaal tot een doorvaarhoogte van 9,10 m. De  hogere doorvaarthoogte op het kanaal verhoogt het rendement van de binnenvaart en zorgt voor een bijkomende boost voor de containervaart doordat schepen met vier in plaats van drie lagen containers kunnen varen. Bovendien wordt ook de toegankelijkheid van het kanaal voor kustvaart en voor het transport van grote ondeelbare elementen vergroot.

“Vlaanderen investeert 9,5 miljoen euro in deze nieuwe en hogere brug”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts. “We pakken stap voor stap alle bruggen aan en zo verhogen we de capaciteit van het Albertkanaal met +25%. Binnenschepen zullen fors meer containers kunnen meenemen. Zo kunnen we nog meer vrachtvervoer van de weg halen en op de waterweg zetten. Het Albertkanaal wordt meer dan ooit de belangrijkste waterweg van Vlaanderen”.

“Door ons waterwegennet toekomstgericht uit te bouwen zullen we nog meer ondernemingen kunnen overtuigen om de binnenvaart in te schakelen in hun logistieke keten Inmiddels zijn 32 van de 62 bruggen al verhoogd en zijn 12 andere bruggen in uitvoeringsfase,” zegt  ir. Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder De Vlaamse Waterweg nv.

Werken brug Ham in stroomversnelling

Ook de brug in Ham-Zwartenhoek wordt vervangen door een hogere stalen boogbrug. Afgelopen weekend werden de onderdelen voor deze nieuwe stalen boogbrug ingevaren en geplaatst. De nieuwe brug wordt ten oosten van de bestaande brug gebouwd. Hierdoor kan het verkeer tijdens de werken via  een tijdelijke parallelweg op beide oevers zonder hinder over het Albertkanaal blijven rijden. Ondertussen wordt de aansluiting tussen de Staatsbaan (N141) en de nieuwe brug aangelegd. Als alles volgens planning verloopt zal de nieuwe brug begin september 2019 worden geopend voor het verkeer. Daarna wordt de bestaande brug afgebroken.

De nieuwe brug  heeft een totale overspanning van 128 m en een nuttige breedte van 15,60 m op het smalste punt. Het kanaal onder de brug wordt verbreed tot 86 meter.

Hier vind je actuele informatie. 

Laatste nieuws

Top