Nieuws : Website vergroening binnenvaart online

Website vergroening binnenvaart online

De binnenvaart staat gekend als een sterke, duurzame en betrouwbare modus. Dit neemt niet weg dat de sector voor de belangrijke uitdaging staat verder te vergroenen. De Vlaamse Waterweg nv, Havenbedrijf Antwerpen en Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen hebben een samenwerking opgezet rond vergroening van de binnenvaart. Met projectsubsidie van het Belgisch Fonds voor de Binnenvaart is sinds april 2018 een vergroeningsconsulent actief.

Website vergroening binnenvaart online

Paul Lambrechts zal in deze rol de binnenvaartondernemers drie jaar lang informeren en adviseren over de impact van nieuwe milieuwetgeving op hun bedrijfsvoering. Er zullen regelmatig workshops en infosessies worden georganiseerd. Binnenvaartondernemers kunnen gratis advies krijgen over de verschillende opties om de uitstoot van hun schip te verminderen.

Wie verder wil gaan, kan tevens op de hulp van de vergroeningsconsulent rekenen bij de opmaak van een concrete business case op maat. Ook voor de opmaak van een subsidiedossier, kan je bij hem terecht.

Alle info is gebundeld op de nieuwe website: https://vergroeningbinnenvaart.be/ (NL) en https://econavigation.be/ (FR)

Neem zeker eens een kijkje!

Laatste nieuws

Top