Link naar homepage

Nieuwe brug Eigenbilzen feestelijk geopend

Nieuwe brug Eigenbilzen feestelijk geopend

De afgelopen maanden werd hard gewerkt aan een nieuwe brug over het Albertkanaal in Eigenbilzen. Woensdagavond 18 december kon de brug opnieuw open voor alle verkeer en dat werd vandaag feestelijk gevierd. De herbouw van deze brug kadert in het project om de doorvaarhoogte van de bruggen over het Albertkanaal te verhogen tot 9,10 meter om zo het goederenvervoer over water te stimuleren. Intussen zijn 42 van de 62 bruggen al verhoogd. Het blijft de ambitie van De Vlaamse waterweg om tegen einde 2022 de laatste brug op hoogte te hebben.

Nieuwe brug Eigenbilzen feestelijk geopend

Op 18 december 2019 werd de nieuwe stalen boogbrug in Eigenbilzen officieel en feestelijk geopend samen met de inwoners van Eigenbilzen en Gellik. De nieuwe brug heeft een totale overspanning van 128 m en een nuttige breedte van 15,60 m op het smalste punt.

“De Vlaamse Waterweg investeerde 8,5 miljoen euro in deze nieuwe en hogere brug voor Eigenbilzen”, zegt Frieda Brepoels, voorzitter van De Vlaamse Waterweg nv: “Bij het ontwerp van de brug ging veel aandacht naar de voorzieningen voor voetgangers en fietsers. Dankzij goed overleg en afspraken met de gemeentes Bilzen en Lanaken en de aannemer VIA T Albert werd de hinder tijdens de werken maximaal beperkt. De inwoners danken we voor hun geduld tijdens de werken. ”

Opwaardering Albertkanaal op kruissnelheid

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen is het Albertkanaal vanuit economisch standpunt de belangrijkste waterweg in Vlaanderen en een cruciale hinterlandverbinding tussen de haven van Antwerpen, Limburg, de Antwerpse Kempen en de Luikse regio. Het Albertkanaal kreeg in de loop der jaren al een belangrijke facelift om de groeiende trafieken op te vangen. En een verdere upgrade is intussen in volle uitvoering om het Albertkanaal in de nabije toekomst voor ondernemingen nog aantrekkelijker maken en zo de stap naar vervoer over water te zetten. Op die manier draagt de binnenvaart bij aan de oplossing voor de verkeerscongestie in Vlaanderen.

Om dat mogelijk te maken zet De Vlaamse Waterweg nv volop in op de opwaardering van het Albertkanaal. Vandaag is de doorvaarthoogte van de huidige bruggen nog te beperkt. Alle bruggen worden daarom stelselmatig verhoogd tot 9,10 meter. Ook de breedte onder de bruggen wordt vergroot.

“De hogere doorvaarthoogte verhoogt het rendement van de binnenvaart in het algemeen en zorgt voor een bijkomende boost voor de containervaart in het bijzonder. Hierdoor ontstaan ook bijkomende mogelijkheden voor kleinere zeeschepen en uitzonderlijke transporten. Door de verhoging van de bruggen kunnen schepen optimaler worden beladen en daalt de transportkost per eenheid”, benadrukt Frieda Brepoels.

Op 31 augustus 2017 ondertekenden De Vlaamse Waterweg nv en de nv Via T Albert het contract voor het ‘PPS-project Verhoging bruggen Albertkanaal – cluster 1’. Hiermee sloten beide partijen een publiek-private samenwerkingsovereenkomst voor zowel het ontwerp, de bouw, de financiering alsook het 30-jarige
onderhoud van zeven bruggen over het Albertkanaal. Het ging om de bruggen in Eigenbilzen, Zutendaal, Stokrooie, Kwaadmechelen Zwartenhoek, Eindhout, Geel-Stelen en Herentals-Lier.

In Zutendaal is eind december 2017 het officiële startschot gegeven voor de herbouw van de zeven bruggen uit deze cluster. Half mei 2019 werd in Eindhout de eerste brug uit deze cluster. En vandaag is met de brug in Eigenbilzen ook de laatste brug open voor het verkeer.

Een versnelling hoger

Eind april 2019 stelde De Vlaamse Waterweg de nv Via T Albert aan om nog eens acht bruggen over het Albertkanaal te herbouwen. Het gaat om de bruggen in Beringen, Paal-Tervant, Meerhout-Vorst, Lummen, OelegemII (Ranst), Herentals (Herenthoutseweg), Kuringen, Hoogmolenbrug (Schoten).

“Op die manier zetten we nog een tandje bij en houden we het project voor het verhogen van de bruggen op schema,” vertelt ir. Chris Danckaerts. “Door ons waterwegennet toekomstgericht uit te bouwen zullen we nog meer ondernemingen kunnen overtuigen om de binnenvaart in te schakelen in hun logistieke keten. Intussen zijn 42 van de 62 bruggen al verhoogd en zijn 14 andere bruggen in uitvoeringsfase. Eind 2022 hopen we de laatste brug op hoogte te hebben.”

“De recente uitbreiding van de bedieningstijden op het Albertkanaal en de voortgang van het project voor het verhogen van bruggen zal het Albertkanaal nog aantrekkelijker maken als groen, veilig en competitief alternatief voor het wegtransport”, beklemtoont Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. “En dat past perfect in mijn beleid om de binnenvaart nog prominenter naar voor te schuiven wanneer het op goederenvervoer aankomt.”

bezoekers opening brug Eigenbilzen
brug Eigenbilzen

Laatste nieuws

Top