Link naar homepage

Eerste fase herstellingswerken Meulestedebrug succesvol afgerond

Eerste fase herstellingswerken Meulestedebrug succesvol afgerond

Op 19 december 2019 eindigde de eerste fase van de herstellingswerken. Deze zijn perfect zoals gepland verlopen. Gebruikers van het veer in Langerbrugge worden vandaag getrakteerd op een ontbijtkoek en een attentie. Daarmee willen afdeling Bovenschelde van De Vlaamse Waterweg nv en VLOOT van het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust hen bedanken voor het geduld tijdens de werken aan de Meulestedebrug. Tijdens die hoognodige herstelling legden beide partners een extra veerboot in en ruim 50.000 automobilisten benutten die minder-hindermaatregel.

Eerste fase herstellingswerken Meulestedebrug succesvol afgerond

Tijdens de eerste week van de herstellingswerken demonteerde de gespecialiseerde aannemer alle te vervangen onderdelen. In week twee plaatsten de werklieden het nieuwe vergrendelingssysteem, waardoor beide brughelften opnieuw optimaal op elkaar aansluiten. Daarna daalden de specialisten met het nodige materiaal af in de rechter brugkelder, waar ze de staalstructuur van de rechter brughelft (kant Muide) mee verstevigden.

Werken en minder-hinder maatregelen vlot verlopen
“We hebben ingezet op zoveel mogelijk minder-hinder maatregelen en een actieve communicatie in samenwerking met alle betrokken diensten”, bevestigt Lieven Dejonckheere, afdelingshoofd Bovenschelde bij De Vlaamse Waterweg nv. “De Meulestedebrug is een cruciale verkeersas voor de stad en de haven, maar dit herstel konden we niet uitstellen. Er is hinder geweest, maar dankzij de extra veerboot, de fiets- en voetgangersbrug en de alternatieve routes die we samen met stad Gent en het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust realiseerden, kon dit beperkt worden. Tijdens de tweede fase zullen we deze uitstekende samenwerking met alle partners verderzetten.”

VLOOT zag dat het aanzienlijk drukker was aan het veer. “Wij telden ruim 50.000 extra gebruikers in Langerbrugge. De aanschuifrijen waren langer dan normaal, maar door de inzet van een tweede veerboot, bleef de wachttijd al bij al beperkt”, stelt Yves Goossens, algemeen directeur van VLOOT vast. Ook het aantal veergebruikers in Terdonk steeg in diezelfde periode. De Vlaamse Waterweg nv, North Sea Port Gent en VLOOT lieten begin december ook een bevraging los op de veergebruikers. Zowat 52% van de bevraagde veergebruikers in Langerbrugge kozen naar aanleiding van de werken voor de veerboot voor hun verplaatsingen. Ook in Terdonk gaf 38% van de veergebruikers aan het veer te nemen door de werken. Verder gaf 62% van de veergebruikers aan het veer quasi dagelijks te nemen en dit hoofdzakelijk voor woon-werkverplaatsingen.

Tweede fase start op 17 maart 2020
Op 17 maart 2020 hervat de aannemer het herstel met een tweede fase. Het wegverkeer zal nog tot en met 26 april 2020 over de Meulestedebrug kunnen. Vanaf 27 april 2020 is de brug opnieuw dicht tot 25 mei 2020. “Tijdens de tweede fase herstellen we het bewegingsmechanisme van de brug en verstevigen het brugdeel aan de kant van Wondelgem”, kondigt Lieven Dejonckheere aan. “Een bepaald onderdeel wordt uit smeedstaal, een heel specifieke staalsoort, vervaardigd op maat van de Meulestedebrug en zal worden gemonteerd tijdens de tweede fase van de werken. De minder-hinder maatregelen van de eerste fase zullen we met alle partners evalueren voor we starten aan de tweede fase.” De extra veerboot, de fiets- en voetgangersbrug en alternatieve rijroutes zullen de hinder opnieuw beperken.

Laatste nieuws

Top