Link naar homepage

Nieuw aanmeerplan schept duidelijkheid in Oudenburg

Nieuw aanmeerplan schept duidelijkheid in Oudenburg

De stad Oudenburg ligt op het kruispunt van de kanalen Plassendale-Nieuwpoort en Gent-Oostende die samenkomen bij de sluis van Plassendale. De lokroep van het water klinkt dan ook steeds luider in de stad. Om de vragen naar extra faciliteiten voor de recreatieve vaart en de bestaande woon- en commerciële boten een duidelijk kader te geven, ontwikkelden De Vlaamse Waterweg nv en de stad Oudenburg een gloednieuw aanmeerplan.

Nieuw aanmeerplan schept duidelijkheid in Oudenburg

Voor elk wat waters

Het aanmeerplan bevat een overzicht van alle aanmeerplaatsen in de stad. Het plan geeft duidelijk weer welke aanmeerplaats voor welk type vaartuig geschikt is en hoe lang je er mag aanmeren. Zo is er een verschil tussen een permanente ligplaats voor bijvoorbeeld een woon- of commerciële boot en een aanlegsteiger. Bij dat laatste mag je maar 24 uur aanmeren.

“Vanop het water ontdek je een verrassend ander Vlaanderen en dus zetten we niet alleen in op meer binnenvaart, maar denken we ook aan onze gebruikers.” zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters. “Met het nieuwe aanmeerplan brengen we de verschillende functies van deze blauwe ruimte in kaart en optimaliseren we de recreatieve mogelijkheden.”

Naast het in kaart brengen van alle aanmeerplaatsen, werden ook enkele nieuwe aanmeerplaatsen gecreëerd. Zo zijn er nabij de sluis in Plassendale, op het kanaal Gent-Oostende, vaste ligplaatsen voorzien voor een woonboot en een socio-culturele boot. In de stad en in deelgemeente Ettelgem zijn aanlegsteigers voorzien die gebruikt kunnen worden voor kort aanmeren (max 24 uur). Op die manier krijgen de pleziervaartuigen maximaal de kans op de vele bezienswaardigheden in de directe omgeving van het kanaal en de stad te verkennen. Met het nieuwe aanmeerplan zit dan ook het toerisme van de stad in een stroomversnelling.
“Oudenburg ligt op het kruispunt tussen de populaire kust en het rustige, doch prachtige Brugse Ommeland”, steekt burgemeester Anthony Dumarey van wal, “met het aanmeerplan is onze stad nu ook via het water makkelijker te bereiken. Het plan, waar heel wat tijd en energie in gekropen is, zorgt ook voor juridische zekerheid voor de woonboten aan Plassendale. In Oudenburg is er altijd beleving en mits dit aanmeerplan kunnen we nu nog een veel breder aanbod naar voren brengen voor de inwoners en de bezoekers van de stad.”

Samenwerking met de stad en politie

Om al deze nieuwe regels duidelijk te maken en ervoor te zorgen dat de booteigenaars de regels naleven, is er aan het aanmeerplan ook een politiereglement gekoppeld. Dit stelt de lokale politie in staat om bij overtredingen stappen te ondernemen en het aanmeerplan in goede banen te leiden.

“Met de ontwikkeling van het aanmeerplan is de basis gelegd voor overleg en een goede samenwerking met de Stad en de lokale politie. De veiligheid van alle waterweggebruikers is belangrijk en de synergie tussen recreanten onderling en met de beroepsscheepvaart moet bewaakt worden.”, aldus Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv.

Het nieuwe aanmeerplan is sinds 1 juli 2021 van kracht en kan worden ingekeken op het stadhuis van Oudenburg of bij De Vlaamse Waterweg nv via info@vlaamsewaterweg.be.

Laatste nieuws

Top