Link naar homepage

Jan Bogaertsbruggen in Kapelle-op-den-Bos krijgen nieuwe elektromechanica

Jan Bogaertsbruggen in Kapelle-op-den-Bos krijgen nieuwe elektromechanica

De Vlaamse Waterweg nv en Infrabel moderniseren de elektromechanica van de Jan Bogaertsbruggen over het Zeekanaal Brussel-Schelde in Kapelle-op-den-Bos. Met de geplande ingrepen neemt de kans op storingen aanzienlijk af. In juni start een gespecialiseerd aannemer op de baanbrug. In juli volgt de spoorbrug. De twee laatste weekends van juni zal de baanbrug niet toegankelijk zijn.

Jan Bogaertsbruggen in Kapelle-op-den-Bos krijgen nieuwe elektromechanica

De Vlaamse Waterweg nv en Infrabel moderniseren de Jan Bogaertsbruggen, twee naast elkaar gelegen basculebruggen over het Zeekanaal Brussel-Schelde in Kapelle-op-den-Bos. De noordelijke brug, met bouwjaar 1979, is voor het wegverkeer. Over de zuidelijke brug, met bouwjaar 1981, loopt de dubbele spoorlijn 53 tussen Mechelen en Dendermonde. Met hun 40 jaar zijn de technische installaties van beide bruggen vandaag flink verouderd. Hierdoor neemt de kans op storingen met impact op trein-, weg- en scheepvaartverkeer toe.

Welke werken voeren we uit?
Om de bruggen bedrijfszekerder te maken, wordt de elektromechanische installatie van beide bruggen vernieuwd. De bruggen krijgen een nieuw besturingssysteem, zodat ze op afstand kunnen worden bediend vanuit Zemst. Alle kabels die nodig zijn om de bruggen te bedienen worden vernieuwd. Er is een nieuwe ondergrondse verbinding gemaakt tussen de twee oevers voor de bekabeling. Alle systemen worden bovendien ontdubbeld. Wanneer één systeem uitvalt door een technische storing, neemt een back-upsysteem automatisch over.

Beide bruggen worden beurtelings aangepakt. In juni 2020 start een gespecialiseerd aannemer met de elektromechanica van de baanbrug. Aansluitend, in juli 2020, komt de spoorbrug aan de beurt.

Modernisering baanbrug
De hinder bij de werken aan de baanbrug blijft beperkt tot de twee laatste weekends van juni. Van zaterdag 20 juni 6.00 u tot zondag 21 juni 22.00 u en van zaterdag 27 juni 6.00u tot zondag 28 juni 22.00 u zal de baanbrug niet toegankelijk zijn.

Op 20 en 21 juni gaat het oude besturingssysteem uit dienst en komt het nieuwe in dienst. De brug moet regelmatig worden bewogen om het nieuwe systeem in te regelen. Op 27 en 28 juni wordt het nieuwe systeem grondig doorgetest en waar nodig aangepast. Ook hiervoor zijn regelmatig brugbewegingen nodig.

Wanneer de baanbrug afgesloten is, zullen fietsers en voetgangers veilig kunnen oversteken via het dienstpad van de naastgelegen spoorbrug. Voor gemotoriseerd verkeer is een omleiding uitgewerkt via de brug van Humbeek. De snelheidsbeperking van 30 km/u op de baanbrug, die tijdens de voorbereidende werken is ingesteld en het beurtelings verkeer op de Oostdijk blijven van kracht tot het einde van de werken.

Vernieuwing spoorbrug en spoorlijn Mechelen-Dendermonde
Een deel van de werken aan de spoorbrug was al bezig. De rest van de brug zou afgewerkt worden in de paasvakantie. Omwille van de coronacrisis is er een nieuwe planning opgesteld en zal er van 4 juli tot en met 26 juli worden gewerkt. Om dit veilig te kunnen doen, is er een totale lijnonderbreking nodig waardoor er op de spoorlijn Mechelen-Dendermonde (L53) geen treinverkeer mogelijk is. De infrastructuurbeheerder maakt van de gelegenheid gebruik om tegelijk op de volledige lijn nog andere noodzakelijke vernieuwingswerken (rails, dwarsliggers en ballast) uit te voeren. De L53 doorkruist het station van Mechelen. Een belangrijke werf hier is de wisselvernieuwing aan de uitrit van het station.

Projectwebsites voor meer informatie
Voor actuele werfinformatie kan de burger steeds terecht op volgende projectwebsites :

Laatste nieuws

Top