Link naar homepage

Heropenstelling Nederschelde: Voorlaatste fase van start 

Heropenstelling Nederschelde: Voorlaatste fase van start 

De werken om de historische samenvloeiing van de Leie en de Nederschelde in Gent te herstellen, zijn volop bezig. Vanaf maandag 9 april 2018 starten de werken aan de kant van de Reep. Dit is de voorlaatste fase van het project. Daarna volgt nog het uitgraven van de grond tussen beide kaaimuren. Volgens de huidige planning worden alle werken na de zomer van 2018 afgerond.  

Heropenstelling Nederschelde: Voorlaatste fase van start 

Bisdomplein afgewerkt
De Vlaamse Waterweg nv is, samen met Stad Gent en Farys, volop bezig met het openleggen van de Nederschelde. Inmiddels is er aan de kant van de Bisdomkaai een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Ook het Bisdomplein is ondertussen volledig vernieuwd.

De kaaimuren aan de kant van de Bisdomkaai zijn reeds gestabiliseerd. Op dit moment is de aannemer volop bezig met de afwerking van de versteviging. Op voorhand is grondig bestudeerd welke technieken daar het beste voor gebruikt konden worden. Door de vele randvoorwaarden en de praktijk op het terrein omwille van het werken in een historische stad, waren bijkomende studiewerk en enkele technische aanpassingen noodzakelijk. De afwerking van de Bisdomkaai loopt hierdoor lichte vertraging op. 

Fasewissel naar kant Reep
Terwijl de kaaimuren aan beide kanten verder worden afgewerkt, starten vanaf 9 april 2018 de wegenis- en rioleringswerken aan de kant van de Reep. De omleiding zal vanaf dan ook verlopen langs de kant van de Bisdomkaai via de Wijdenaardbrug, aangezien de afwerking van de versteviging van de kaaimuren aan de Bisdomkaai het verkeer niet langer hindert.

De werken aan de kant van de Reep zijn de voorlaatste fase van het project. Aansluitend volgt nog het uitgraven van de grond tussen beide kaaimuren. Volgens de huidige planning worden alle werken na de zomer van 2018 afgerond.

Laatste nieuws

Top