Nieuws : Verlaagde Leieboorden in Kortrijk zijn officieel geopend voor het publiek

Verlaagde Leieboorden in Kortrijk zijn officieel geopend voor het publiek

Vanaf zaterdag 24 maart zijn de verlaagde Leieboorden aan de Broeltorens in Kortrijk toegankelijk voor het publiek en kan iedereen meegenieten van deze nieuwe blikvanger. De Broeltorens aan de Leie zijn al sinds jaar en dag het visitekaartje van Kortrijk. Dankzij de verlaagde Leieboorden in het hart van de stad, wordt het water een echte belevingsplek voor iedereen. 

Verlaagde Leieboorden in Kortrijk zijn officieel geopend voor het publiek

Om het water dichter bij de Kortrijkzanen te brengen, werden de kades vlakbij de historische Broeltorens in Kortrijk verlaagd. “Kortrijk had zich – net zoals de andere Vlaamse steden – een beetje afgekeerd van het water in de stad. Nu krijgt de Leie opnieuw een glansrol. We zijn de rivier ook aan het uitbouwen tot een economische goudader, die een echt alternatief vormt voor het vrachtvervoer. Zo zullen er vrachtwagens van de wegen rond Kortrijk verdwijnen”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. De verlaagde Leieboorden aan de Broeltorens behoren hierdoor tot een van de mooiste plekjes van de Stad. Zo wordt het water in Kortrijk een echte belevingsplek voor iedereen.

De Leie als protagonist
Ter hoogte van het Albertpark werd de Leie verdiept en verbreed als deel van de Leiewerken, om grotere schepen een vlotte en veilige doorgang te verlenen. Daardoor konden waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv en het stadsbestuur van Kortrijk nadenken over de herinrichting van de kades van de Oude Leie-arm.

De Franse landschapsarchitect Michel Desvigne werkte een ontwerp uit voor de vernieuwde Leieboorden, samen met de studiebureaus JPLX en Arcadis. Het belangrijkste uitgangspunt van dit ontwerp was het water dichter bij de bewoners van Kortrijk te brengen. Om dit te doen, werd er voorgesteld om de Leieboorden geleidelijk te verlagen tot een halve meter boven het water. Door dit aan beide kanten te doen, ontstaat er een groot plein waar de Leie de hoofdrol speelt.

De Vlaamse Waterweg nv en de stad Kortrijk sloegen de handen in elkaar om dit project te realiseren. In 2016 lag er een concreet ontwerp op tafel, dat tijdens verschillende inspraak- en infoavonden teruggekoppeld werd naar de bewoners, handelaars en horeca-uitbaters. Samen kwamen ze tot een ontwerp dat door iedereen enthousiast onthaald werd.

Axel Weydts, schepen van Openbare Werken “De verlaagde Leieboorden zijn de parel aan de kroon van de openbare werken. We danken de bewoners en handelaars voor hun geduld tijdens de afgelopen periode met hinder. Maar het resultaat is fantastisch. Iedereen kan nu genieten van het grootste terras van de stad, de Leie is terug van iedereen.” 
“De Leie aan de Broeltorens was vroeger een onzichtbaar streepje water dat een autoparking in twee sneed. Door de Leieboorden aan beide kanten te verlagen, creëren we een groot plein waarbij de Leie de hoofdrol speelt die ze verdient.”, aldus burgemeester van stad Kortrijk Vincent Van Quickenborne.

Een vlot verloop van de werken
Voordat de werken konden starten, werd er een archeologisch onderzoek uitgevoerd aan de Broel- en Verzetskaai. Daarbij kwamen allerlei historische vondsten naar boven, zoals de eerste aanwijzingen van bebouwing uit de 13de en 14de eeuw en de Arme Meyskensschool die opgericht werd in het begin van de 17de eeuw. Na het archeologisch onderzoek kon de aannemer op 1 maart 2017 beginnen aan de eigenlijke werken. 

“Vlaanderen heeft hier 1,5 miljoen euro geïnvesteerd in een prachtige plek, waar veel te beleven zal zijn”, zegt een tevreden Ben Weyts. Alles verliep vlot en volgens schema, waardoor de vooropgestelde timing gehaald werd. De kasseien liggen op hun plaats en de verlichting werd geïnstalleerd. Ook de bomen staan op hun plaats en maken het plaatje compleet. 

De kostprijs van dit knappe ontwerp en de werken aan de verlaagde Leieboorden, bedraagt 3,5 miljoen euro. De nieuwe Leieboorden zelf kosten 3 miljoen euro, waarvan De Vlaamse Waterweg nv en de stad Kortrijk elk de helft voor hun rekening nemen. Voor de heraanleg van de Konventstraat en het stuk weg voor het Broelhotel betaalt de stad Kortrijk nog 0,5 miljoen euro.

Een feest voor iedereen
Om te klinken op een geslaagde samenwerking en een schitterend resultaat, nodigden De Vlaamse Waterweg nv en de stad Kortrijk alle Kortrijkzanen uit om mee het glas te heffen. De lokale horeca-uitbaters zorgden voor de receptie en buitenbars om iedereen in feeststemming te brengen. Voor de jongsten was er kinderanimatie voorzien. Het feest vond plaats op een ponton op de Leie. 

Laatste nieuws

Top