Link naar homepage

Afvaltransport via water van Leuven naar Beveren van start 

Afvaltransport via water van Leuven naar Beveren van start 

Het vervoer van huishoudelijk afval via het water van Leuven naar Beveren is, na een proeffase, nu effectief van start gegaan. Het hopper schip ‘Greenford’ van Van Moer Logistics vervoerde de voorbije weken huishoudelijk afval van de gemeentes die deel uitmaken van de afvalintercommunales EcoWerf en Interrand via de Leuvense Vaart, de Rupel en de Schelde naar de verbrandingsinstallatie van Indaver in Beveren. Het schip laadt telkens 14 volle containers van 21 ton. Met het schip dat vandaag werd geladen en naar Beveren vaart is er nu 4 200 ton via het water vervoerd. Jaarlijks zal zo’n 30.000 ton via het water van Leuven naar Beveren vervoerd worden.

Afvaltransport via water van Leuven naar Beveren van start 

Bijdrage tot oplossing mobiliteitsprobleem in verkeersdrukke regio
Daarnaast zal ook vanuit Grimbergen jaarlijks zo’n 30.000 ton via het water vervoerd worden. Daar wordt het afval overgeslagen op de containerterminal van Van Moer Logistics in Vilvoorde, waarna ook dit schip in de richting van de verbrandingsinstallatie van Indaver in Beveren vaart. 

Met het transport van afval over het water van in totaal 60.000 ton wordt een belangrijke bijdrage geleverd tot een oplossing van het mobiliteitsprobleem in een verkeersdrukke regio. De gemeenten van Vlaams-Brabant en hun afvalintercommunales (EcoWerf, Interrand, Incovo, Interza, Intradura), OVAM, De Vlaamse Waterweg en Indaver dragen elk een deel van de hogere kostprijs. De provincie Vlaams-Brabant heeft steeds een stimulerende rol gespeeld om een lange termijn aanpak mogelijk te maken en maakte de overslag milieutechnisch mogelijk.

Greenford, een hopper schip met hypermoderne motor
Van Moer Logistics heeft een “Hopper” schip, dat de naam Greenford kreeg, omgebouwd voor deze specifieke trafiek. Bij dit hopper schip bevindt de stuurhut zich op de voorsteven om een betere zichtbaarheid te bekomen bij het varen. Het schip werd grondig aangepast en ingekort van 65 meter lengte naar 52 meter lengte om te beantwoorden aan de vaarmogelijkheden op het kanaal Leuven-Dijle. Het schip is uitgerust met een hypermoderne motor met katalysatoren die de CO2-uitstoot verder verlagen. De uitstoot ligt 50 % lager dan het vervoer van het afval over de weg. Het brandstofverbruik van het schip per ton en per kilometer is zo’n vier keer minder dan via de weg, voor- en natransport inbegrepen. 

Speciale containers maken efficiënt en veilig transport mogelijk
Voor het afvaltransport worden specifieke ‘open top’ 30 voet containers gebruikt die afgesloten worden met een dubbele vogelnetafdekking. Ze zijn iets hoger dan de standaardmodellen en ze hebben een gladde binnenkant, waardoor er geen afval vastkoekt achter de dwarsbalken. 90 nieuwe speciaal ontworpen containers werden, na een testfase, aangekocht om deze trafiek operationeel mogelijk te maken. 

Logistieke flow van Leuven naar Beveren en terug
De logistieke flow begint bij EcoWerf in Leuven, waar de lege containers gevuld worden met het huishoudelijk afval van de 30 gemeenten van de intercommunales EcoWerf en Interrand. De containers, met een gemiddeld gewicht van 21 ton, worden vanuit het overslagstation van EcoWerf naar de kade getransporteerd met een rangeerder. De containers worden vervolgens met een reachstacker geladen op het schip. Het schip Greenford kan geladen worden met 14 volle containers of 16 lege containers.

De Greenford zet vaart naar Beveren en meert aan op kaai 1510 waar de volle containers uit het schip gelost worden en van daaruit met een truck getransporteerd worden naar de verbrandingscentrale van Indaver, 5 kilometer verderop. Het schip wordt weer geladen met lege containers en hervat zijn vaart richting Leuven voor een nieuwe trip. De Greenford meert in de ene week aan in Leuven op maandag, woensdag en vrijdag en in de andere week op dinsdag en donderdag. 

Hogere kostprijs
Aan dit multimodale transportconcept hangt weliswaar een hoger prijskaartje. De kilometers over het water mogen dan wel goedkoper zijn dan die over de weg, toch zijn nog tal van logistieke bewegingen nodig om het afval van bij de overslagplaats tot op het schip aan de kade te brengen en na de vaart van bij de aanlegkade tot in de bunker van de verbrandingsinstallatie te krijgen. Alle partijen hebben hun duit in het zakje gedaan: OVAM door de verlaging van de milieuheffing, De Vlaamse Waterweg en Indaver door een financiële tussenkomst en ook de gemeenten en hun afvalintercommunales dragen een deel van de hogere kostprijs.

Alle partijen drukken hun tevredenheid uit
Om dit transport over afval mogelijk te maken hebben verschillende organisaties intensief samengewerkt: de gemeenten van Vlaams-Brabant en hun afvalintercommunales (EcoWerf, Interrand, Incovo, Interza, Intradura), Indaver, De Vlaamse Waterweg, de Provincie Vlaams-Brabant, Van Moer Logistics en Ovam.

“Met een vermindering van jaarlijks 2400 vrachtwagenopleggers, elk gevuld met zo’n 25 ton restafval, op de weg tussen Vlaams-Brabant en Beveren, vervullen de overheden in Vlaams-Brabant een voorbeeldfunctie. Het is een mooi voorbeeld van de mogelijkheden die een intercommunale samenwerking biedt. Het transport van afval over het water speelde ook een belangrijke rol voor het behalen van de European Green Leaf Award door de stad Leuven.”, zegt Rudi Beeken, voorzitter van EcoWerf.

Dennie Lockefeer, Managing Director Port & Intermodal Logistics van Van Moer Logistics: “Van Moer Logistics heeft dit project steeds pragmatisch benaderd. Het is door op eigen risico een eerste prototype te bouwen dat we geleerd hebben hoe we de trafiek best konden optimaliseren. In een tweede fase werd zowel de efficiëntie als de veiligheid verbeterd waardoor we tot een beter resultaat gekomen zijn. Als logistieke dienstverlener zijn we voorstander van de modal shift en hebben we onze bedrijfsstrategie hier ook verder op toegespitst.”

Tom Dehaene, ondervoorzitter van De Vlaamse Waterweg en gedelegeerd bestuurder Chris Danckaerts zijn uitermate tevreden: “De ambitie van De Vlaamse Waterweg is om de binnenvaart alsmaar meer in te schakelen in de logistieke keten van ondernemingen in het belang van mobiliteit. De waterwegen in onze regio hebben nog een groot potentieel. Door samenwerking en sterke voorbeelden, willen we meer grote en kleinere ondernemingen stimuleren om hun vrachtvervoer over het water te laten gaan. Transport over water is veilig, resulteert in de daling van de CO2-uitstoot en minder fileleed.”

Luc Goetyn, afdelingshoofd OVAM: "Afval en klimaat hebben meer met elkaar te maken dan je soms zou denken: transport van afval is daar één aspect van en afval via waterwegen vervoeren levert een belangrijke bijdrage aan de noodzakelijke reductie van broeikasgassen."

De provincie Vlaams-Brabant keurde de milieuvergunning goed voor de op- en overslag van restafval op de loskade van Ecowerf in Wilsele en daar is een goede reden voor: “44% van de CO2-uitstoot in onze provincie is afkomstig van het wegverkeer. Om als provincie klimaatneutraal te zijn in 2040 en de CO2-uitstoot terug te dringen met 80 tot 95%, willen we het gebruik van alternatieve vervoersmiddelen, zoals vervoer over water, maximaal ondersteunen en stimuleren,” zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid.

Laatste nieuws

Top