Nieuws : Brug Humbeek-Sas normaal midden juni weer operationeel

Brug Humbeek-Sas normaal midden juni weer operationeel

Het is even stil geweest rond de herstelling van de brug van Humbeek-Sas in Grimbergen. Niettegenstaande dat werd de afgelopen maanden hard gewerkt. De schade aan de brug werd grondig onderzocht en de herstellingswerken zijn in volle gang. Als alles verder volgens planning verloopt, zal de brug midden juni 2019 weer operationeel zijn.

Brug Humbeek-Sas normaal midden juni weer operationeel

Op 17 januari 2019 raakte de brug van Humbeek-Sas in Grimbergen zwaar beschadigd na een aanvaring. Nog dezelfde dag moest ze buiten dienst worden gesteld. Voor het wegverkeer werden omleidingstrajecten uitgetekend. Voor voetgangers en fietsers vervangt een veerdienst tijdelijk de brug.  

Hoewel het even stil geweest is rond de herstelling van de beschadigde brug, werd de afgelopen tijd hard gewerkt. Eerst werd de schade aan de brug grondig in kaart gebracht. De betonnen constructie op zich heeft slechts oppervlakkige schade opgelopen. Het afgevoerde brugdek bleek ernstiger beschadigd. Ook werd spoorvorming vastgesteld aan het asfalt, wat kan wijzen op slijtage van de onderliggende draagstructuur. 

Herstelling brug
Een gespecialiseerd aannemer heeft de beschadigde brugdelen intussen verwijderd. Ook heeft hij het asfalt opgebroken en de waterdichte harslaag onder hoge druk met water weggehaald. Dit laatste heeft - ondanks het inzetten van meerdere ploegen en uitbreiden van de werktijden - langer geduurd dan voorzien. 

De onderliggende stalen draagstructuur moest worden blootgelegd om de nodige ultrasone proeven (voor de detectie van scheuren) te kunnen doen. Dit onderzoek is inmiddels achter de rug. De resultaten zijn gunstig. We verwachten dan ook dat de staalherstellingen verder vlot zullen verlopen. Het brugdek vertoonde echter ook schade door corrosie. Daarom zal, naast de nodige staalherstellingen, ook het brugdek worden gezandstraald en herschilderd.  

Momenteel zijn de straalwerken in uitvoering. Daarna zal een eerste verflaag worden aangebracht. Na de eerste verflaag vinden de staalherstellingen plaats. Aansluitend zullen een tweede verflaag en een eindlaag worden aangebracht. Tegelijkertijd zullen ook de herstelwerken ter plaatsen worden uitgevoerd. 

Timing
Als het weer geen roet in het eten gooit, zal de brug midden juni 2019 weer operationeel zijn. In afwachting blijft de omleidingssignalisatie van kracht en volgt de lokale politie het sluipverkeer +3,5 ton op. Ook de veerdienst, waarvan dagelijks 500 à 600 mensen gebruik maken, blijft tot het einde van de herstellingswerken behouden.

Laatste nieuws

Top