Link naar homepage

Afbraak tijdelijke sluis Harelbeke gestart

Afbraak tijdelijke sluis Harelbeke gestart

Nu de nieuwe sluis in Harelbeke in gebruik is, zijn we gestart met het volgende onderdeel van de Leiewerken. De tijdelijke sluis wordt afgebroken en maakt plaats voor de bouw van de nieuwe energieneutrale stuw. 

Afbraak tijdelijke sluis Harelbeke gestart

Onderdeel van Europees binnenvaartproject 
De Leiewerken in Harelbeke maken deel uit van het Europees gesubsidieerd binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen. Het project wil van de binnenvaart een sterker alternatief maken voor het goederenvervoer op de weg. Meer binnenvaart betekent minder drukke wegen, maar ook meer grotere schepen. Deze schepen zijn tot 190 meter lang. 

“We investeren in totaal 100 miljoen euro in de Leiewerken in Harelbeke”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts. “De Leie in Harelbeke wordt steeds verder uitgebouwd tot een belangrijke schakel in de watersnelweg die het Scheldebekken verbindt met het industriële hart van Frankrijk. Dat betekent een stevige impuls voor de economie rond de Leie én een krachtig alternatief voor het vrachtwagenvervoer. Elke vracht die over het water kan gaan, moet niet meer over de weg.”

Afbraak van de tijdelijke sluis
Nu de schepen vlot door de nieuwe sluis varen, is het tijd voor het volgende onderdeel: de tijdelijke sluis wordt afgebroken. Eerst worden alle elektromechanica en andere materialen zoals de bolders en de ladders weggenomen. Daarna worden de afwaartse deuren, aan de kant van de Hogebrug, weggenomen. Deze deuren worden namelijk gerecupereerd en zullen gebruikt worden als middendeuren in de nieuwe sluis. De laatste stap is het verwijderen van de volledige betonnen constructie. De tijdelijke sluis zal tegen juli 2018 volledig afgebroken zijn.

Een nieuwe energiezuinige stuw
Terwijl de tijdelijke sluis wordt afgebroken, wordt er ook een bouwkuip gemaakt waarin de nieuwe stuw en de turbines zullen gebouwd worden. Deze turbines wekken energie op om de volledige installatie op een energieneutrale manier te laten functioneren.

Om wateroverlast tijdens de werken te vermijden wordt een tijdelijke stuw gebouwd. De stalen onderdelen van deze tijdelijke stuw worden hergebruikt in de nieuwe stuw. De onderdelen worden verplaatst van zodra de betonconstructie van de nieuwe stuw klaar is. Daarna wordt de betonnen constructie van de tijdelijke stuw afgebroken.

Verdere aanpassingen in Harelbeke
Naast de bouw van een nieuwe stuw met turbines, staan er nog heel wat aanpassingen op het programma. Het Moleneiland wordt heringericht met een vispassage en er komt ook een draaibrug voor fietsers en voetgangers. De intake van de Banmolens zal ervoor zorgen dat de Leie weer tot aan de Banmolens stroomt. 

Parallel met de Leiewerken loopt het stadsvernieuwingsproject, h∩aqua. Op het programma staan onder meer de heraanleg van de wegen en jaagpaden langs de oevers, de herinrichting van het Marktplein en vele andere stads- en woonontwikkelingen op de beide Leieoevers.
 

Laatste nieuws

Top