Wie zijn we?

De Vlaamse Waterweg nv beheert en exploiteert de waterwegen als een krachtig netwerk dat bijdraagt aan de economie, de welvaart en de leefbaarheid van Vlaanderen. De Vlaamse Waterweg nv versterkt het vervoer via de binnenvaart, zorgt voor waterbeheersing en vergroot de aantrekkelijkheid van de waterwegen voor recreatie, toerisme en natuurbeleving. Vanuit de maatschappelijke zetel in Hasselt en afdelingen in Willebroek, Brussel, Antwerpen, Merelbeke en Mol werken ongeveer 1.300 personeelsleden van onze organisatie aan een slim, veelzijdig en welvarend waterwegennet.

De Vlaamse Waterweg in één oogopslag

Infographic basisgegevens De Vlaamse Waterweg

Beelden zeggen meer dan woorden!

Deze animatie toont De Vlaamse Waterweg nv, haar grote uitdagingen en hoe wij onze belangrijkste taken vervullen.

Laatste nieuws

Top