Op deze pagina vind je het organogram en alle contactgegevens van de verschillende afdelingen van De Vlaamse Waterweg nv.

Onze afdelingen

 1. Afdeling Algemene ondersteuning (AAO)

De afdeling Algemene Ondersteuning staat in voor het aansturen, uitwerken en uitvoeren van het intern beleid omtrent:

 • HRM
 • ICT
 • financieel management
 • facilitair management

Kortom, ze staat in voor managementondersteunende diensten van De Vlaamse Waterweg nv.

Zetel: Hasselt
Adres: Havenstraat 44, 3500 Hasselt, +32 11 29 84 00, info@vlaamsewaterweg.be 

Route berekenen

 1. Afdeling Commercieel Beheer Oost & Vastgoed (ACB-O&V)

De afdeling Commercieel Beheer Oost & Vastgoed staat in voor het commercieel beheer binnen het werkingsgebied van de afdeling Albertkanaal. Ze stimuleert en faciliteert het gebruik van de binnenvaart en de waterweg als transportmodus. De afdeling ontwikkelt en commercialiseert gronden/panden binnen het werkingsgebied. Zij staat in voor contacten en onderhandelingen met de commerciële stakeholders. ACB-O&V werkt nauw samen met de ACB-W&I en fungeert als kenniscentrum op vastgoedvlak.

Zetel: Hasselt
Adres: Havenstraat 44, 3500 Hasselt, +32 11 29 84 00, info@vlaamsewaterweg.be

 1. Afdeling Commercieel Beheer West & Innovatie (ACB-W&I)

De afdeling Commercieel Beheer West & Innovatie staat in voor het commercieel beheer binnen het werkingsgebied van de afdelingen Bovenschelde en Zeeschelde-Zeekanaal. Ze stimuleert en faciliteert het gebruik van de binnenvaart en de waterweg als transportmodus. De afdeling ontwikkelt en commercialiseert de gronden en panden binnen het werkingsgebied. Zij staat in voor contacten en onderhandelingen met de commerciële stakeholders. ACB-W&I werkt nauw samen met de ACB-O&V en fungeert als kenniscentrum voor innovatie.

Zetel: Willebroek
Adres: Oostdijk 110, 2830 Willebroek, +32 3 860 62 11, info@vlaamsewaterweg.be
GPS-adres: Molenweg 140 - 2830 Willebroek  

 1. Afdeling Albertkanaal (AAK)

De afdeling Albertkanaal staat in voor de investeringen, het onderhoud en het beheer van de waterwegen binnen haar werkingsgebied. Strategische projecten zijn het verhogen van de bruggen over het Albertkanaal en de verruiming van het vak Wijnegem-Antwerpen.

Zetel: Hasselt
Adres: Havenstraat 44, 3500 Hasselt, +32 11 29 84 00, info@vlaamsewaterweg.be 

 1. Afdeling Bovenschelde (ABS)

De afdeling Bovenschelde staat in voor de investeringen, het onderhoud en het beheer van de waterwegen binnen haar werkingsgebied. De afdeling staat in voor de bediening van de kunstwerken en draagt de verantwoordelijkheid voor het toezicht en de inspectie op het terrein. De afdeling draagt zorg voor de waterbeheersing binnen haar werkingsgebied. Strategische projecten zijn o.a. het Seine-Schelde project en de waterbeheersingswerken op de Dender.

Zetel: Merelbeke
Adres: Guldensporenpark 105, 9820 Merelbeke, +32 9 292 12 11, bovenschelde@vlaamsewaterweg.be

 1. Afdeling Zeeschelde-Zeekanaal (AZZ)

De afdeling Zeeschelde-Zeekanaal staat in voor de investeringen, het onderhoud en het beheer van de waterwegen binnen haar werkingsgebied. De afdeling draagt de verantwoordelijkheid voor het toezicht en de inspectie op het terrein. De afdeling draagt zorg voor de waterbeheersing binnen het werkingsgebied waarvan de uitvoering van het Sigmaplan de belangrijkste exponent is.

Zetel: Antwerpen
Adres: Anna Bijnsgebouw, Lange Kievitstraat 111-113 (bus 44), 2018 Antwerpen, +32 3 224 67 11, zeescheldezeekanaal@vlaamsewaterweg.be

 1. Afdeling Automatisatie & Scheepvaartmanagement (AAS)

De afdeling Automatisatie & Scheepvaartmanagement focust op slimme(re) waterwegen. Ze bouwt o.a. RIS en scheepvaartverkeersmanagement uit, ontwikkelt en beheert technologische oplossingen voor de sector en fungeert als kenniscentrum voor waterwegtechnologie en telematica. De afdeling is hét aanspreekpunt voor onderzoeken aan boord van de vaartuigen en staat in voor het binnenvaartloket voor scheeps- en bemanningsdocumenten. De afdeling is verantwoordelijk voor afstandsbedieningscentrales.

Zetel: Willebroek 
Adres: Oostdijk 110, 2830 Willebroek, +32 3 860 62 11, info@vlaamsewaterweg.be

 1. Afdeling Technische Dienstverlening (ATD)

De afdeling Technische Dienstverlening staat in voor gespecialiseerde onderhouds- en interventietaken aan het patrimonium van De Vlaamse Waterweg inzonderheid op het vlak van essentiële (elektro)mechanica, hydraulica en automatisatie. De afdeling staat de territoriale afdelingen bij in onderhoudswerken met haar expertise en/of logistieke ondersteuning.

Zetel: Mol
Adres: Donk 120, 2400 Mol, +32 11 24 48 00, info@vlaamsewaterweg.be 

 1. Afdeling Planning & Sturing (APS)

De afdeling Planning & Sturing draagt zorg voor de coördinatie en afstemming van de operationele werking en beleidsuitvoering tussen de afdelingen AAS, ATD, AAK, AZZ en ABS. Ze draagt zorg voor de overkoepelende procedures en bewaakt de uniformiteit in de kernprocessen (investeren, beheer, exploitatie). Binnen het werkingsgebied Albertkanaal staat de afdeling in voor de bediening van de kunstwerken en de waterbeheersing.

Zetel: Willebroek
Adres: Oostdijk 110, 2830 Willebroek, +32 3 860 62 11, info@vlaamsewaterweg.be 

Kaart werkingsgebied

Laatste nieuws

Top