Op deze pagina vind je het organogram en alle contactgegevens van de verschillende afdelingen van De Vlaamse Waterweg nv.

Organigram De Vlaamse Waterweg nv

Klik hier voor een grote versie van het organogram

Onze afdelingen

1. Afdeling Algemene ondersteuning (AAO)

De afdeling Algemene Ondersteuning staat in voor het aansturen, uitwerken en uitvoeren van het intern beleid omtrent:

  • HRM
  • ICT
  • financieel management
  • facilitair management

Kortom, ze staat in voor managementondersteunende diensten van De Vlaamse Waterweg nv.

Zetel: Hasselt
Adres: Havenstraat 44, 3500 Hasselt, +32 11 29 84 00, info@vlaamsewaterweg.be 

Route berekenen

2. Afdeling Commercieel Beheer (ACB)

De afdeling Commercieel Beheer staat in voor het commercieel beheer binnen De Vlaamse Waterweg nv. Ze stimuleert en faciliteert het gebruik van de binnenvaart en de waterweg als transportmodus. De afdeling ontwikkelt en commercialiseert gronden/panden
binnen het werkingsgebied en beheert de vastgoedportefeuille. Ze staat in voor contacten en onderhandelingen met de commerciële stakeholders.

Zetel: Hasselt
Adres: Havenstraat 44, 3500 Hasselt, +32 11 29 84 00, info@vlaamsewaterweg.be

3. Afdeling Regio Oost (ARO)

De afdeling Regio Oost staat in voor de investeringen, het onderhoud en het beheer van de waterwegen binnen haar werkingsgebied. De afdeling draagt de verantwoordelijkheid voor het toezicht en de inspectie op het terrein. Hun strategische projecten zijn het verhogen van de bruggen over het Albertkanaal en de verruiming van het vak Wijnegem-Antwerpen en de waterbeheersingswerken aan de Maas.

Zetel: Hasselt
Adres: Havenstraat 44, 3500 Hasselt, +32 11 29 84 00, regio.oost@vlaamsewaterweg.be 

Woordvoerder: Liliane Stinissen, liliane.stinissen@vlaamsewaterweg.be

4. Afdeling Regio West (ARW)

De afdeling Regio West staat in voor de investeringen, het onderhoud en het beheer van de waterwegen binnen haar werkingsgebied. De afdeling draagt de verantwoordelijkheid voor het toezicht en de inspectie op het terrein. De afdeling draagt zorg voor de waterbeheersingswerken binnen haar werkingsgebied. Strategische projecten zijn o.a. het project Seine-Schelde en de waterbeheersingswerken op de Dender.

Zetel: Merelbeke
Adres: Guldensporenpark 105, 9820 Merelbeke, +32 9 292 12 11, regio.west@vlaamsewaterweg.be

Woordvoerder: Geert Weymeis, geert.weymeis@vlaamsewaterweg.be
 

5. Afdeling Regio Centraal (ARC)

De afdeling Regio Centraal staat in voor de investeringen, het onderhoud en het beheer van de waterwegen binnen haar werkingsgebied. De afdeling draagt de verantwoordelijkheid voor het toezicht en de inspectie op het terrein. De afdeling draagt zorg voor de waterbeheersingswerken binnen het werkingsgebied waarvan de uitvoering van het Sigmaplan de belangrijkste exponent is.

Zetel: Antwerpen
Adres: Anna Bijnsgebouw, Lange Kievitstraat 111-113 (bus 44), 2018 Antwerpen, +32 3 224 67 11, regio.centraal@vlaamsewaterweg.be

Woordvoerder: Max Verdonck, max.verdonck@vlaamsewaterweg.be
 

​6. Afdeling Techniek (ATE)

De afdeling Techniek staat in voor gespecialiseerde onderhouds- en interventietaken aan het patrimonium van De Vlaamse Waterweg nv, met name op vlak van essentiële (elektro)mechanica, hydraulica en automatisatie. De afdeling staat de territoriale afdelingen bij in onderhoudswerken met haar expertise en/of logistieke ondersteuning. Ze ontwikkelt en beheert technologische oplossingen voor de sector en fungeert als kenniscentrum voor waterwegtechnologie en telematica.

Zetel: Mol
Adres: Donk 120, 2400 Mol, +32 11 24 48 00, info@vlaamsewaterweg.be 

7. Afdeling Sturing (AST)

De afdeling Sturing draagt zorg voor de coördinatie en afstemming van de operationele werking en beleidsuitvoering tussen de drie regionale afdelingen. Ze draagt zorg voor de overkoepelende procedures en bewaakt de uniformiteit in de kernprocessen (investeringen, beheer, exploitatie). De afdeling staat in voor de bediening van de kunstwerken en de waterbeheersing van het volledige werkingsgebied. Ze bouwt RIS en scheepvaart- en verkeersmanagement uit.

Zetel: Willebroek
Adres: Oostdijk 110, 2830 Willebroek, +32 3 860 62 11, info@vlaamsewaterweg.be 

Kaart werkingsgebied

Laatste nieuws

Top