Op deze pagina vind je het organogram en alle contactgegevens van de verschillende afdelingen van De Vlaamse Waterweg nv.

Organogram De Vlaamse Waterweg nv

Onze afdelingen

1. Afdeling Algemene ondersteuning (AAO)

De afdeling Algemene Ondersteuning staat in voor het aansturen, uitwerken en uitvoeren van het intern beleid omtrent:

  • HRM
  • ICT
  • financieel management
  • facilitair management

Kortom, ze staat in voor managementondersteunende diensten van De Vlaamse Waterweg nv.

Zetel: Hasselt
Adres: Havenstraat 44, 3500 Hasselt, +32 11 29 84 00, info@vlaamsewaterweg.be 

Route berekenen

2. Afdeling Commercieel Beheer (ACB)

De afdeling Commercieel Beheer staat in voor het commercieel beheer binnen DVW. Ze stimuleert en faciliteert het gebruik van de binnenvaart en de waterweg als transportmodus. De afdeling ontwikkelt en commercialiseert gronden/panden
binnen het werkingsgebied en beheert de vastgoedportefeuille. Ze staat in voor contacten en onderhandelingen met de commerciële stakeholders.

Zetel: Hasselt
Adres: Havenstraat 44, 3500 Hasselt, +32 11 29 84 00, info@vlaamsewaterweg.be

3. Afdeling Albertkanaal (AAK)

De afdeling Albertkanaal staat in voor de investeringen, het onderhoud en het beheer van de waterwegen binnen haar werkingsgebied. Strategische projecten zijn het verhogen van de bruggen over het Albertkanaal en de verruiming van het vak Wijnegem-Antwerpen.

Zetel: Hasselt
Adres: Havenstraat 44, 3500 Hasselt, +32 11 29 84 00, info@vlaamsewaterweg.be 

4. Afdeling Bovenschelde (ABS)

De afdeling Bovenschelde staat in voor de investeringen, het onderhoud en het beheer van de waterwegen binnen haar werkingsgebied. De afdeling staat in voor de bediening van de kunstwerken en draagt de verantwoordelijkheid voor het toezicht en de inspectie op het terrein. De afdeling draagt zorg voor de waterbeheersing binnen haar werkingsgebied. Strategische projecten zijn o.a. het Seine-Schelde project en de waterbeheersingswerken op de Dender.

Zetel: Merelbeke
Adres: Guldensporenpark 105, 9820 Merelbeke, +32 9 292 12 11, bovenschelde@vlaamsewaterweg.be

5. Afdeling Zeeschelde-Zeekanaal (AZZ)

De afdeling Zeeschelde-Zeekanaal staat in voor de investeringen, het onderhoud en het beheer van de waterwegen binnen haar werkingsgebied. De afdeling draagt de verantwoordelijkheid voor het toezicht en de inspectie op het terrein. De afdeling draagt zorg voor de waterbeheersing binnen het werkingsgebied waarvan de uitvoering van het Sigmaplan de belangrijkste exponent is.

Zetel: Antwerpen
Adres: Anna Bijnsgebouw, Lange Kievitstraat 111-113 (bus 44), 2018 Antwerpen, +32 3 224 67 11, zeescheldezeekanaal@vlaamsewaterweg.be

​6. Afdeling Technische Dienstverlening (ATD)

De afdeling Technische Dienstverlening (ATD) staat in voor gespecialiseerde onderhouds- en interventietaken aan het patrimonium van De Vlaamse Waterweg, met name op vlak van essentiële (elektro)mechanica, hydraulica en automatisatie. De afdeling staat de territoriale afdelingen bij in onderhoudswerken met haar expertise en/of logistieke ondersteuning. Ze ontwikkelt en beheert technologische oplossingen voor de sector en fungeert als kenniscentrum voor waterwegtechnologie en telematica.

Zetel: Mol
Adres: Donk 120, 2400 Mol, +32 11 24 48 00, info@vlaamsewaterweg.be 

7. Afdeling Planning & Sturing (APS)

De afdeling Planning & Sturing draagt zorg voor de coördinatie en afstemming van de operationele werking en beleidsuitvoering tussen de afdelingen Technische Dienstverlening, Albertkanaal, Zeeschelde-Zeekanaal en Bovenschelde. Ze draagt zorg voor de overkoepelende procedures en bewaakt de uniformiteit in de kernprocessen (investeringen, beheer, exploitatie). Binnen het werkingsgebied Albertkanaal staat de afdeling in voor de bediening van de kunstwerken en de waterbeheersing. Ze
bouwt RIS en scheepvaart- en verkeersmanagement uit.

Zetel: Willebroek
Adres: Oostdijk 110, 2830 Willebroek, +32 3 860 62 11, info@vlaamsewaterweg.be 

Kaart werkingsgebied

Laatste nieuws

Top