Link naar homepage

Raad van Bestuur

De Vlaamse Regering benoemt de raadsleden van De Vlaamse Waterweg nv. Hun mandaat duurt vijf jaar, behalve voor de gedelegeerd bestuurder voor wie de duur is gekoppeld aan het uitoefenen van het mandaat als leidend ambtenaar.
 • Frieda Brepoels, voorzitter van de Raad van Bestuur
 • Tom Dehaene, ondervoorzitter van de Raad van Bestuur
   
 • Koen Anciaux
 • Sophie Demeulenaere
 • Koen Derkinderen
 • Ilse Hoet 
 • Sven Pletincx
 • Raf Terwingen
   
 • Guido Hermans, regeringscommissaris van de minister bevoegd voor mobiliteit en openbare werken 
 • Maarten Hens, regeringscommissaris voor de minister bevoegd voor financiën en begroting
   
 • Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder
 • Dominique Van Hecke, algemeen directeur
 • Krista Maes, operationeel directeur
   
 • Guy Palmans, secretaris

Laatste nieuws

Top