Nieuws : Blauwalgen: actueel

Blauwalgen: actueel

In dit nieuwsbericht vind je informatie en updates over blauwalgen.

Blauwalgen: actueel

Waterwegen met blauwalgen

 • Zeekanaal Brussel-Schelde

  • Locaties
   • ​Vilvoorde
    Captatieverbod voor het insteekdok in Vilvoorde
    Recreatieverbod voor het insteekdok in Vilvoorde
    Politiebesluit
 • Kanaal Roeselare-Leie

  • Locaties:
   • Wielsbeke
    Captatieverbod vanaf de grens met gemeene Oostrozebeke tot en met 100 meter afwaarts (ten oosten) van de Zwaentjesbrug
    Politiebesluit Wielsbeke
   • Ingelmunster
    Captatieverbod voor de volledige gemeente
    Recreatieverbod voor de volledige gemeente
    Politiebesluit Ingelmunster
   • Izegem
    Captatieverbod voor de volledige gemeente
    Recreatieverbod voor de volledige gemeente
    Politiebesluit Izegem
   • Roeselare
    Captatieverbod voor de volledige gemeente
    Recreatieverbod voor de volledige gemeente
    Politiebesluit Roeselare

Wat zijn blauwalgen?

Blauwalgen – of cyanobacteriën -  zijn bacteriën die leven in zoet water en die er uitzien als wier. Bij voldoende licht en hoge temperaturen kunnen ze zich explosief vermenigvuldigen. Ze scheiden toxische stoffen af die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier bij contact of inname van het besmette water. Ook het besproeien van gewassen kan gevolgen hebben aangezien de toxische stoffen lange tijd op de gewassen aanwezig kunnen blijven. Daarnaast kan de verstuivingswolk bij besproeiing ook hinderlijk zijn voor omwonenden. In totaal werd de aanwezigheid van drie potentiële giftige bacteriën in het kanaalwater bevestigd door de laboresultaten.

Meer informatie over blauwalgen vind je in onze FAQ en op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Risico’s uitsluiten
De Vlaamse Waterweg nv wil elk risico uitsluiten. Daarom kunnen captatieverboden uitgevaardigd worden voor wie het kanaalwater gebruikt voor het besproeien van landbouwgewassen of als drinkwater voor vee. Er mag wel nog water gecapteerd worden voor andere productieprocessen zoals bijvoorbeeld koeling of het maken van beton. Alle waterafnemers worden daarvan op de hoogte gebracht.

Daarnaast wordt in geval van blauwalgen ook elke vorm van zachte recreatie op het kanaal verboden. Het gaat dan onder meer over kajakken of kanovaren, vissen, waterski, wakeboarden, … Zwemmen in het kanaal is sowieso al verboden. Pleziervaart blijft wel toegelaten.

Opvolging
Het is erg moeilijk om te voorspellen hoelang de bacteriën in het water aanwezig zullen blijven. Dit is vooral afhankelijk van de weersomstandigheden en de stroming van het water. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen is alvast niet zinvol. De Vlaamse Waterweg nv en de Vlaamse Milieumaatschappij volgen de situatie op de voet en nemen regelmatig stalen voor bijkomend onderzoek.

Laatste nieuws

Top