Link naar homepage

Blauwalgen: actueel

Blauwalgen: actueel

In dit nieuwsbericht vind je informatie en updates over blauwalgen op de Vlaamse waterwegen.

Blauwalgen: actueel

Waterwegen met blauwalgen

West- en Oost-Vlaanderen

Er zijn geen captatie- en recreatieverboden meer op de kanalen in de provincies West- en Oost-Vlaanderen.

Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant

Er zijn geen captatie- en recreatieverboden meer op de kanalen in de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant.

 


  Wat zijn blauwalgen?

  Blauwalgen – of cyanobacteriën -  zijn bacteriën die leven in zoet water en die er uitzien als wier. Bij voldoende licht en hoge temperaturen kunnen ze zich explosief vermenigvuldigen. Ze scheiden toxische stoffen af die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier bij contact of inname van het besmette water. Ook het besproeien van gewassen kan gevolgen hebben aangezien de toxische stoffen lange tijd op de gewassen aanwezig kunnen blijven. Daarnaast kan de verstuivingswolk bij besproeiing ook hinderlijk zijn voor omwonenden.

  Meer informatie over blauwalgen vind je in onze FAQ en op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

  Mogelijke maatregelen
  De Vlaamse Waterweg nv wil elk risico uitsluiten. Daarom kunnen captatieverboden uitgevaardigd worden voor wie het kanaalwater gebruikt voor het besproeien van landbouwgewassen of als drinkwater voor vee. Er mag wel nog water gecapteerd worden voor andere productieprocessen zoals bijvoorbeeld koeling of het maken van beton. Alle waterafnemers worden daarvan op de hoogte gebracht. Een overzicht van onze captatielocaties vind je op de pagina watercaptaties

  Daarnaast wordt in geval van blauwalgen ook elke vorm van zachte recreatie op het kanaal verboden. Het gaat dan onder meer over kajakken of kanovaren, vissen, waterski, wakeboarden … Zwemmen in het kanaal is sowieso al verboden. Pleziervaart blijft wel toegelaten.

  Opvolging
  Het is erg moeilijk om te voorspellen hoelang de bacteriën in het water aanwezig zullen blijven. Dit is vooral afhankelijk van de weersomstandigheden en de stroming van het water. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen is alvast niet zinvol. De Vlaamse Waterweg nv en de Vlaamse Milieumaatschappij volgen de situatie op de voet en nemen regelmatig stalen voor bijkomend onderzoek.


  Blauwalgen gezien?

  Laat het weten via het meldpunt blauwalgen van de VMM.

  Laatste nieuws

  Top