Werken

De Vlaamse Waterweg nv investeert voortdurend in de uitbouw, het onderhoud en de inspectie van haar infrastructuur, met respect voor het milieu en de omgeving. Informatie over geplande werken vind je hier.

Opwaardering Albertkanaal

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang. In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert De Vlaamse Waterweg nv dan ook in de verdere uitbouw van het Albertkanaal. Meer informatie over deze werken vind je hier.


Seine Schelde Vlaanderen

Het project Seine Schelde Vlaanderen, veruit het grootste binnenvaartproject op Europese bodem, moet uitmonden in een vlotte binnenvaartverbinding voor grote schepen tussen de bekkens van de Seine en de Schelde. De Vlaamse Waterweg nv zal de bevaarbaarheid tussen Wervik en Gent verbeteren door de Leie te verruimen en te verdiepen, bruggen te verhogen of te vervangen, nieuwe sluizen te bouwen en passeerstroken aan te leggen. Aan Franse kant zal een volledig nieuw kanaal van 107 kilometer lang worden gegraven tussen Compiègne en Cambrai.

Meer informatie over het project Seine Schelde Vlaanderen vind je op www.seineschelde.be


Sigmaplan

Het Sigmaplan maakt de wijde regio rond de Schelde en haar zijrivieren veiliger en natuurlijker. Tegelijk houdt het rekening met het recreatieve en economische belang van de rivieren. De Schelde en haar zijrivieren staan tot ver landinwaarts onder invloed van de getijden van de Noordzee. Bij extreme weersomstandigheden – stormtij en zware regenval bijvoorbeeld – kan dat leiden tot gevaarlijk hoge waterstanden en zelfs overstromingen.

Meer informatie over het Sigmaplan vind je op www.sigmaplan.be


Stuwen op de Dender

In het verleden heeft De Vlaamse Waterweg nv al verschillende maatregelen genomen om de Dender te beheersen. Een evolutie die niet stilstaat. Door het project ‘Stuwen op de Dender’ wordt het risico op wateroverlast in het Denderbekken in de toekomst drastisch verkleind. De Vlaamse Waterweg nv doet dat niet alleen, maar samen met alle waterwegbeheerders, betrokken gemeenten, lokale overheden, bedrijven en bewoners.

De website www.dender.be bundelt alle relevante informatie over de rivier rond zes thema’s: waterbeheersing, stuwen, recreatie, economie, historiek en info per gemeente.


Opwaardering Kanaal naar Charleroi

Een metamorfose voor het kanaal naar Charleroi!  We spreken er al vele jaren over, maar nu krijgen de plannen écht vorm. Het kanaal naar Charleroi ondergaat binnen afzienbare tijd een grondige facelift. Zo zullen schepen tot 1.350 ton en drie containerlagen hoog, het kanaal kunnen opvaren.  Op deze manier wordt het transport van goederen over het water extra aantrekkelijk.  We starten de werken in het centrum van Halle maar ook in de gemeenten Beersel, Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos staan er projecten op til.

Meer informatie over dit project vind je hier. 

Laatste nieuws

Top