Het verhogen van de brug over het Albertkanaal in Viversel en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal.

Wat

De nieuwe brug wordt gebouwd volgens het principe van de ‘generieke bruggen’ die op verschillende locaties langs het Albertkanaal gebruikt worden. Op termijn zullen meer dan 20 gelijkaardige bruggen volgens dit principe worden gebouwd. De brug wordt ongeveer 2 meter verhoogd tot 9,10 m doorvaarthoogte. Het kanaal wordt verbreed van 50 m naar 86 m.

Kenmerken nieuwe brug

Lengte brug: 123 m

Hoogte boog: 22 m boven wegdek

HOE PAKKEN WE DE WERKEN AAN?

Bouw nieuwe brug

De nieuwe brug wordt stroomafwaarts vlak naast de bestaande brug gebouwd stroomafwaarts. De nieuwe brug is reeds gebouwd zodat ze kon gebruikt worden als tijdelijke omleidingsweg tijdens de werken aan de brug van de E314. Als de werken aan de brug van de E314 klaar schuift deze boogbrug op naar de brug van de Westlaan om daar dienst te doen als permanente brug.

Heraanleg wegenis:
  • Ontwerp in nauwe samenwerking met de stad Heusden-Zolder
  • Verhoogde veiligheid voor fietsers
  • Verknoping van het jaagpad
  • Uniforme landschappelijke inpassing

Waarom

‘THE BIGGER PICTURE’: MODERNISERING VAN HET ALBERTKANAAL

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang. In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert De Vlaamse Waterweg nv dan ook in de verdere uitbouw van het Albertkanaal.      

De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. De verhoging van de bruggen tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m maakt het mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen. Bovendien krijgt ook Short Sea Shipping op het Albertkanaal zo betere kansen.

Wanneer

De voorbereidende werken zijn reeds gestart eind 2020. De eerste weken zijn de bomen gerooid waarna archeologisch onderzoek op het terrein kon gebeuren. In het najaar van 2022 wordt gestart met de bouw van de landhoofden (naast de bestaande brug) en de nieuwe oever. Hiervoor worden momenteel de voorbereidende werken gedaan (ophoging) Opgelet! Het jaagpad op RO en de openbare weg (Laarstraat) zijn voor deze werken  afgesloten.

Afhankelijk van de vordering van de werken- zal vervolgens het verkeer 3 maanden worden onderbroken voor de sloop van de bestaande brug en plaatsing van de nieuwe brug en bijhorende wegenis (najaar 2022). De nieuwe brug  was tijdelijk in gebruik als omleidingsweg bij de de bruggen van de E314. Deze stalen boogbrug zal over het water verschoven worden naar haar definitieve positie aan de Westlaan in Viversel om daar als permanente brug gebruikt te worden.

Waar?

Westlaan, Viversel (Heusden-Zolder)

logo steun Europa

UPDATE 22 DECEMBER 2022

De laatste Limburgse brug over het Albertkanaal is verhoogd! De nieuwe stalen boogbrug over het Albertkanaal in Viversel wordt op vrijdag 23 december 16 uur opengesteld voor het verkeer. 

Op 2 oktober is de oude brug over het Albertkanaal in Viversel (Heusden-Zolder) afgebroken en twee weken geleden werd de nieuwe brug ingevaren. Inmiddels is de nieuwe stalen boogbrug klaar voor ingebruikname. Maar vooraleer de brug kan worden gebruikt door het wegverkeer staat vrijdagmorgen 23 december een laatste test op de planning: de belastingsproef. Met deze test wordt de draagkracht en stabiliteit van de nieuwe stalen boogbrug gemeten. Als de test succesvol is, waar we vanuit gaan, kan de nieuwe brug open voor het verkeer. 

UPDATE 12 DECEMBER 2022

Op 11 december is de nieuwe stalen boogbrug naar haar definitieve locatie gevaren, zo’n 400 meter verder. Om 22 uur zaterdagavond is de aannemer gestart met de voorbereidingen voor het invaren van de stalen boogbrug. De nieuwe brug lag al een tijdje langs de verhoogde E314-bruggen. Eerst is de brug voorzichtig gepositioneerd op het ponton. Geen sinecure als je weet dat deze brug in totaal 2800 ton weegt. Zondagmorgen is het ponton dan richting de nieuwe landhoofden aan de Westlaan in Viversel gevaren waar ze op haar plaats is gelegd. Omstreeks 13.30 uur was de operatie afgerond. Nu de brug op haar plaats ligt heeft de aannemer nog een tweetal weken nodig om de wegaansluitingen af te werken. Voor het kerstverlof zal de nieuwe brug van Viversel terug open zijn. Daarna worden de jaagpaden en taluds verder afgewerkt. Ook de tijdelijke landhoofden aan de snelwegbruggen worden verwijderd. 

Meer lezen. 

UPDATE 30 SEPTEMBER 2022

Op zondag 2 oktober wordt het middenste deel van de oude brug (boven het water) afgebroken. De afgelopen dagen is eerst het wegdek weggehaald en  het brugdek in balken gezaagd.  Zondag worden dan de balken één voor één d.m.v. hydraulische hijskranen opgelift en op een ponton gelegd. Vervolgens worden de balken naar de kant gevaren waar ze met kranen tot puin verbrijzeld worden. De werken op zondag gebeuren overdag vanaf 6 uur.
De dagen erna worden de zijoverspanningen afgebroken met kranen vanop de oevers (vergelijkbaar met verbrijzelen balken op zondag).  Ook deze werken vinden enkel overdag plaats.

Opgelet! Deze afbraakwerken zullen enige geluidshinder veroorzaken. Wij trachten deze tot een minimum te beperken maar willen ons alvast verontschuldigen voor het ongemak.

Toeschouwers kunnen de werken veilig volgen aan het jaagpad rechteroever kant Viversel ter hoogte van Barnoe.

UPDATE 23 SEPTEMBER

Zondag 25 september stond vanaf 6 uur de afbraak van brug Viversel gepland. Helaas moet dit uitgesteld worden door problemen met de kranen die de aannemer nodig heeft voor de afbraak. We zoeken zo snel mogelijk een nieuwe datum. 

UPDATE 9 SEPTEMBER 2022

Maandag 19 september start de aannemer met voorbereidende werken aan de huidige brug. Daarom wordt de brug afgesloten voor alle verkeer. Vanaf zondag 25 september wordt de brug effectief afgebroken om vervolgens het kanaal te verbreden en de nieuwe landhoofden te bouwen. Deze werken duren tot eind november. 

Als het kanaal zijn nieuwe breedte heeft, start de aannemer de voorbereidingen om de nieuwe boogbrug op zijn plaats te leggen. Het gaat om de al geïnstalleerde brug die diende als tijdelijke rijweg van de E314 over het kanaal. Zaterdag 10 december wordt deze brug naar zijn definitieve plek in Viversel gevaren. Daarna heeft de aannemer nog een tweetal weken nodig om de wegaansluitingen af te werken. Voor het kerstverlof zal de nieuwe brug van Viversel terug open zijn. 

Omleidingen:

  • Auto- en vracht verkeer: via de E314 en E313 (plannetje 1)
  • Fietsers en voetgangers:
    • Tot eind november via de tijdelijke brug langs de E314. (plannetje 2)
    • Vanaf eind november via de brug in Genenbos (Lummen) (plannetje 3)
Omleiding gemotoriseerd verkeer
fietsomleiding tot november
fietsomleiding vanaf november

MINDER HINDER AANPAK

Hinder bij werken kunnen we niet vermijden, maar wel beperken. De Vlaamse Waterweg nv is zich bewust van de impact die de werken op het verkeer hebben. Er wordt bij dit project dan ook belangrijke aandacht besteed aan minder hinder. Er is steeds overleg met de gemeenten waar de werken worden uitgevoerd en met andere stakeholders. 

 

Laatste nieuws

Top