Link naar homepage

Wijngaardbrug Geraardsbergen wordt gemoderniseerd

Wijngaardbrug Geraardsbergen wordt gemoderniseerd

De Vlaamse Waterweg nv herstelt en renoveert de Wijngaardbrug in Geraardsbergen. Vanaf 21 juni zal de brug over de Dender afgesloten worden voor alle verkeer. In overleg met de stad en De Lijn is een omleiding voorzien. Voor voetgangers wordt een tijdelijke brug geplaatst.

Wijngaardbrug Geraardsbergen wordt gemoderniseerd

De Wijngaardbrug is een beweegbare brug in het centrum van Geraardsbergen en wordt intensief gebruikt. De brug is toe aan een renovatie. De elektromechanische uitrusting heeft 40 jaar lang dienst gedaan en moet vernieuwd worden. Daarnaast worden ook de aluminium brugdekpanelen vervangen en wordt de volledige constructie opnieuw geschilderd om corrosie tegen te gaan. Zo zorgen De Vlaamse Waterweg nv en de stad ervoor dat de brug in de toekomst in gebruik kan blijven.

Verloop van de werken

Op 21 juni wordt de brug afgesloten voor alle verkeer en wordt de elektromechanische uitrusting van de brug gedemonteerd. Vervolgens verwijderen we de brugdekpanelen en starten de herstellings- en schilderwerken van de staalstructuur. Na de plaatsing van nieuwe stalen brugdekpanelen wordt op het brugdek en de voetpaden een nieuwe slijtlaag aangebracht. Tot slot worden de betonnen heftorens hersteld. Tegelijk wordt de nieuwe elektromechanische uitrusting geïnstalleerd en maken we de brug klaar voor latere bediening op afstand.
Vlaamse minister van Mobiliteit, Lydia Peeters: “De opwaardering van de Dender is één van de aandachtspunten in het Relance Plan van de Vlaamse regering. Zo zetten we verder in op zowel de modal shift, maar is ook de verkeersveiligheid langs de waterweg van belang. Daarom investeren we 2,2 miljoen euro voor de renovatie van de Wijngaardbrug in het centrum van Geraardsbergen.”

Impact op het verkeer

Vanaf 21 juni wordt de brug afgesloten voor alle verkeer. De vernieuwde Wijngaardbrug zal midden maart 2022 terug in gebruik kunnen genomen worden.

“Hoewel de werken in het centrum van de stad plaatsvinden doen we er alles aan om de hinder voor het verkeer zo beperkt mogelijk te houden. Vorig jaar werd eveneens een brug in het centrum van de stad gerenoveerd. Ook dit jaar zal dit enige invloed hebben op de verkeersstromen” aldus burgemeester Guido De Padt.

Voetgangersbrug

“Voor voetgangers wordt een tijdelijke brug voorzien vanaf de Zakkaai richting Karmelietenstraat”, zegt schepen van mobiliteit Fernand Van Trimpont. “Op die manier kunnen scholieren aan de rand van de stad afgezet worden en zo op een veilige manier de schoolomgeving bereiken.”
In overleg met de dienst mobiliteit van de stad Geraardsbergen en de hulpdiensten is een omleidingsplan opgemaakt om de hinder voor het verkeer zo beperkt mogelijk te houden en de handelszaken maximaal bereikbaar te houden.

Vanaf 21 juni geldt volgende gewijzigde verkeerssituatie:

  • de rijrichting in de Penitentenstraat en Kaai worden omgedraaid;
  • de Begijnhofkaai wordt volledig afgesloten, voetgangers en fietsers kunnen ook niet door richting de Wijngaardstraat en Karmelietenstraat, de toegang tot de school langsheen de Begijnhofkaai blijft steeds bereikbaar.

Hinderpremie

Deze werken kunnen hinder veroorzaken voor de nabijgelegen handel- en horecazaken. Vlaanderen voorziet in een tegemoetkoming van 2.000 euro via de hinderpremie voor de vestigingen die zich in de onmiddellijke omgeving van de werkzone bevinden. Ondernemingen ontvangen van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen een brief om de premie aan te vragen. Heb je geen brief ontvangen of heb je vragen dan kan je terecht op de website: www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/hinderpremie of telefonisch via het gratis nummer 1700. Controleer alvast of de gegevens van jouw zaak én jouw vestiging correct staan in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
 

Omleidingsplan Geraardsbergen werken Wijngaardbrug

Laatste nieuws

Top