Link naar homepage

Gentse Meulestedebrug opnieuw in gebruik

Gentse Meulestedebrug opnieuw in gebruik

Eind oktober 2020 werd de Meulestedebrug in Gent aangevaren. De brug had aanzienlijke schade opgelopen. Sindsdien heeft De Vlaamse Waterweg nv, samen met staalconstructeur Aelterman en aannemers Herbosch-Kiere en Vandezande alles op alles gezet om de herstelling zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Gentse Meulestedebrug opnieuw in gebruik

In nauw overleg met stad Gent, North Sea Port, het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust en Voka werden verschillende maatregelen getroffen om de hinder zo beperkt mogelijk te houden. En nu is het zo ver: de Gentse Meulestedebrug wordt vandaag opnieuw in gebruik genomen.

De Meulestedebrug is een beweegbare brug die gebouwd werd in de jaren ’50. Ze wordt dagelijks intensief gebruikt voor woon-werkverkeer en voor goederentransport via de weg. De brug ligt helemaal in het zuiden van het havengebied van North Sea Port en vormt dus ook een belangrijke verbinding van en naar het Gentse havengebied.

Intensieve herstelling

Zaterdagochtend 24 oktober 2020 voer een schip tegen de Meulestedebrug. Het schip zat enkele uren vast onder de rechterbrughelft van de brug. De brug werd uitgebreid geïnspecteerd en de schade werd in kaart gebracht. In het atelier van de Gentse staalconstructeur Aelterman werd hard gewerkt om de vervormde staalstructuur van de rechter brugklap terug recht te trekken. Ook de mechanische onderdelen, zoals de ronddraaiende assen, werden vernieuwd. Aan de brug zelf werd het beton hersteld. In de plaats van het verschoven ankerblok werd er in de brugkelder een nieuwe constructie voorzien om de brug te verankeren.
Nu deze intensieve herstellingswerken afgerond zijn, is het zo ver: Gent kan weer gebruik maken van de Meulestedebrug en de cruciale verkeersader is weer toegankelijk voor alle verkeer.

“Ik ben tevreden dat, na deze moeilijke periode op vlak van mobiliteit en verkeershinder, we vandaag terug de brug kunnen opstellen voor iedereen. De Meulestedebrug is een belangrijke, economische verbinding voor de stad en alle Gentse ondernemingen van en naar North Sea Port. De Vlaamse overheid investeerde 2 miljoen euro om de verkeerdoorstroming zo snel mogelijk te herstellen en via, onder meer, een extra veer hebben we maximaal proberen in te zetten op minder hinder-maatregelen. Goed nieuws is ook dat na de zomer de werken starten aan de nieuwe Meulestedebrug. Daarvoor heb ik niet minder dan 30 miljoen euro vrijgemaakt,” zegt Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

Meer dan 547.000 gebruikers geholpen

Meulestedebrug was voor lange tijd afgesloten voor het wegverkeer. Voor fietsers en voetgangers werd een tijdelijke, vaste voetgangersbrug geïnstalleerd. Deze werd aangepast met hellende vlakken zodat fietsers vlot met de fiets aan de hand de oversteek konden maken.

Vanuit het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust werd, op vraag van minister Lydia Peeters, op korte termijn een extra veer voorzien in Langerbrugge om het kanaal Gent-Terneuzen over te steken. Het veer werd op weekdagen verdubbeld tussen 7 en 19 uur om de wachttijden te beperken. In totaal namen meer dan 547.000 gebruikers het veer tijdens deze periode. Dit is een stijging van 43% in vergelijking met een normale periode (geen COVID-19).

“Meulestedebrug is erg belangrijk voor de bereikbaarheid van het noorden van Gent. Deze buurt staat reeds onder druk door de vele wegenwerken. Ik ben blij dat de brug terug is hersteld, maar kijk nu vooral uit naar de nieuwe brug en het heraangelegde kruispunt, waardoor het voor voetgangers en fietsers veiliger en comfortabeler wordt,” Filip Watteeuw, Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw.

Klaar voor een nieuwe brug

Nu de huidige Meulestedebrug weer in gebruik wordt genomen, start de bouw van de nieuwe brug. De nieuwe Meulestedebrug wordt een tweelingbrug die zal bestaan uit twee afzonderlijk beweegbare brugdelen. Om de impact op het verkeer en de omgeving te beperken, wordt de noordelijke brughelft van de nieuwe Meulestedebrug naast de huidige brug gebouwd. De bestaande brug wordt dus gebruikt tot de nieuwe, eerste brughelft operationeel is. Nadien kan het verkeer over de nieuwe brughelft rijden en maakt de huidige brug plaats voor de tweede, nieuwe, brughelft. Na de zomer 2021 wordt, in samenwerking met stad Gent, het Agentschap Wegen en Verkeer en FARYS, gestart met de constructie van het eerste, nieuwe brugdeel op het terrein.

Het eerste deel van de tweelingbrug zal, behoudens onvoorziene omstandigheden, klaar zijn tegen eind 2023, het tweede deel tegen 2025. De afwerking van het volledig kruispunt is voorzien in 2026. “De bouw van de nieuwe Meulestedebrug komt er nu echt snel aan, een moment waar we met z’n allen hebben naar uitgekeken. De oude brug zal tijdens de werken nog dienst doen, daarna mag ze met verdiend pensioen. Gent staat voor enkele grote werven in het noorden van de stad, daarna zal het verkeer vlotter en veiliger kunnen verlopen,” Mathias De Clercq, burgemeester Stad Gent.

Het hele project van de vernieuwing van de Meulestedebrug en de aanleg van de omgeving heeft een kostprijs van 28,4 miljoen euro exclusief BTW. Daarvan is het grootste aandeel ten laste van de Vlaamse overheid (Agentschap Wegen en Verkeer en De Vlaamse Waterweg nv). FARYS voegt nog 1 miljoen euro toe en de stad Gent 0,5 miljoen euro.

Overkoepelende aanpak voor Gentse Noordrand

De komende jaren staan, naast de bouw van een nieuwe Meulestedebrug, nog heel wat weg-, infrastructuur- en nutswerken op het programma in de Gentse Noordrand. Verschillende agentschappen en overheden voeren meerdere projecten uit die een impact zullen hebben op de bereikbaarheid van, naar en over Gent. De Werkvennootschap nv, De Vlaamse Waterweg nv, stad Gent, Agentschap Wegen en Verkeer, FARYS en Fluvius slaan dan ook de handen in elkaar om de communicatie rond werken te coördineren. De samenwerking is vooral belangrijk om de hinder voor de weggebruikers, bedrijven, lokale handelaren, scholen en bewoners zoveel mogelijk beperken.

“De verkeerslast in de Gentse Noordrand verlichten is één van onze prioriteiten. Dit doen we door optimaal samen te werken en de verschillende projecten in deze regio nog beter op elkaar af te stemmen. Een heldere communicatie over de diverse werken naar u als burger is daarbij essentieel,” benadrukt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters. “We moeten daarnaast ook inzetten op maatregelen die de capaciteit van het bestaande netwerk verbeteren en die de weggebruikers verleiden om alternatieve vervoerswijzen, zoals het openbaar vervoer, de fiets, autodelen, enz. te gebruiken. Zo bieden we bewoners, scholieren, pendelaars en werkgevers alternatieven om hun woon-werk of woon-schoolverplaatsingen vlotter te organiseren.”

Laatste nieuws

Top