Werken Sint-Baafs-Vijve: van bouwkuip naar nieuwe sluis

Werken Sint-Baafs-Vijve: van bouwkuip naar nieuwe sluis

De werken voor bouw van de nieuwe sluis in Sint-Baafs-Vijve (Wielsbeke) zijn al een tijdje in uitvoering. De bouwkuip van het eerste sluishoofd is reeds leeggepompt en de contouren van de nieuwe sluis zijn al duidelijk zichtbaar.

Werken Sint-Baafs-Vijve: van bouwkuip naar nieuwe sluis

Een nieuwe, grotere sluis
De nieuwe sluis in Sint-Baafs-Vijve maakt deel uit van het binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen, waar Europa en De Vlaamse Waterweg nv hun schouders onder zetten. Met dit project investeren de overheden in de toekomst van transport via het water. Meer binnenvaart betekent minder drukke wegen, meer veiligheid en een schoner milieu.

Eerste sluishoofd
De bouwkuip van het eerste sluishoofd is leeggepompt en heeft een oppervlakte van 565,5 m² en is dus groter dan een standaard 25-meter zwembad! Er werd 3500 m³ grond weggegraven en meer dan 2 olympische zwembaden water weggepompt. Ook een deel van de betonnen vloer is reeds gegoten.

Nu het sluishoofd leeg is, kunnen we starten met het wapenen van de vloerplaat en het bouwen van de wanden. Daarna worden de tijdelijke steunankers weggenomen en wordt de dakplaat verder afgewerkt.

De nieuwe sluis zal begin 2020 in gebruik genomen worden. Vlaanderen investeert in totaal 50 miljoen euro voor deze werken.

Aanleg van de omgeving
Naast het bouwen van een nieuwe sluis, worden er nog andere werken uitgevoerd in Sint-Baafs-Vijve. Door de verbreding van de waterweg ter hoogte van de nieuwe sluis, zullen het jaagpad en de beek enkele meters moeten opschuiven. Naast de gracht komt een groenstrook met bomen. Verder wordt er ook een nieuw gebouw gerealiseerd om de sluis te kunnen bedienen en om reserveonderdelen te stockeren.

Verdieping van de Leie en nieuwe kaaimuren
Ook de Leie zelf moet aangepast worden. De rivier is momenteel 3,50 meter diep. Dit is niet diep genoeg om grotere schepen vlot te laten varen en dus is een verdieping van 1 meter nodig. Door die verdieping zullen de bestaande oevers en kaaimuren niet langer stabiel zijn en moeten ze aangepast worden.

Op het eiland D’Hooie werd reeds een nieuwe kaaimuur gebouwd die de toegang tot de huidige sluis verbreedt. Dit is noodzakelijk, aangezien er tijdens de bouw van de nieuwe sluis ruimte op het water wordt ingenomen. De nieuwe kaaimuur zorgt er dus voor dat de huidige sluis steeds toegankelijk blijft tijdens de werken.

De werken aan de kaaimuren ter hoogte van het bedrijf Leievoeders zijn reeds afgerond. De kaaimuur ter hoogte van het bedrijf Depla zal ook worden vernieuwd. Eens de nieuwe sluis in dienst is, zal de bestaande sluis worden opgebroken en worden vervangen door kaaimuren en een pandscheiding. Op die manier zal een insteekdok naast de nieuwe sluis worden gecreëerd.

Laatste nieuws

Top