Link naar homepage

Jaagpad langs de Dender in Aalst open in het najaar

Jaagpad langs de Dender in Aalst open in het najaar

Aan de Dender in Aalst werkt De Vlaamse Waterweg nv aan een nieuwe stuw en sluis. Zo kan wateroverlast vermeden worden en blijft de Dender ook in de toekomst bevaarbaar. In functie van de werken werd het jaagpad onderbroken en worden voetgangers en fietsers omgeleid. Het jaagpad zal terug opengaan in het najaar van 2019.

Jaagpad langs de Dender in Aalst open in het najaar

Aan de Dender in Aalst bouwt De Vlaamse Waterweg nv een nieuwe stuw en sluis. Daarnaast komen er aangepaste oevers die over 100 meter natuurvriendelijk ingericht worden, een vispassage en een dienstgebouw. De waterwegbeheerder voorziet in samenwerking met de stad Aalst ook een gloednieuwe fietsers- en voetgangersbrug. De werken op het terrein gingen in maart 2015 van start en zullen normaal gezien tot en met eind 2020 duren.

Jaagpad bovenop dienstgebouw

Omwille van deze werken zijn er aanpassingen nodig aan het jaagpad langs de rivier. Het vernieuwde jaagpad zal over het nieuwe dienstgebouw lopen, van waar ook de nieuwe fietsers- en voetgangersbrug vertrekt. Dit geeft passanten in de toekomst een geheel nieuwe blik op de Dendervallei en verbindt de natuurgebieden Osbroek en Gerstjens met elkaar. Om het mogelijk te maken het jaagpad over het dienstgebouw te leiden, moeten aanloophellingen aangelegd worden. De planning voor dit onderdeel van de werken wordt bekeken met de aannemer.

Open in het najaar
De openstelling van het vernieuwde jaagpad in Aalst was voorzien op het einde van de werken aan de sluis en stuw eind 2020. In overleg met de stad Aalst besloot De Vlaamse Waterweg nv om de realisatie en heropening van het jaagpad te vervroegen naar de zomer. Die timing schuift op naar het najaar van 2019. Samen met de stad en de aannemer wordt een aangepaste werkplanning opgesteld.
Er is een bijkomend bodemonderzoek gebeurd volgens de nieuwe richtlijnen van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Daaruit is gebleken dat er een lage, niet-schadelijke hoeveelheid asbest is aangetroffen in de ondergrond; een stof die vroeger frequent gebruikt werd in de bouwsector en tot op vandaag haar sporen nalaat. Er waren en zijn geen risico’s voor omwonenden of passanten.

Geen gevaar voor mens en milieu
Omwonenden hoeven zich geen zorgen te maken over hun gezondheid, de ondergrond is volgens de strenge richtlijn niet-asbesthoudend. De Vlaamse Waterweg nv en de aannemer nemen preventieve maatregelen voor de medewerkers op het terrein die direct in contact komen met de stof. Zij krijgen een stofmasker en beschermend pak. De aannemer zal opwaaiende grond tegengaan door het terrein te benevelen met water en voert regelmatig luchtmetingen uit.

Zeker van de toekomst
Dankzij een nieuwe stuw en sluis kan wateroverlast in de Denderstreek vermeden worden en blijft de rivier ook in de toekomst bevaarbaar. De Vlaamse Waterweg nv zal samen met de partners er alles aan doen om het jaagpad zo snel mogelijk open te stellen.

Laatste nieuws

Top