Link naar homepage

Wat is mijn schip waard?

Wat is mijn schip waard?

Tool voor de binnenvaart – waarderingsmodel voor binnenschepen

Wat is mijn schip waard?

In samenwerking met het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen, heeft De Vlaamse Waterweg nv een waarderingsmodel voor binnenschepen ontwikkeld. Het model is ontwikkeld om de sector verder te professionaliseren. De binnenvaartondernemer kan met behulp van dit model een beter inzicht krijgen in zijn financiële situatie en de werkelijke waarde van zijn/haar schip.

Met het waarderingsmodel voor binnenschepen kan de binnenvaartondernemer tot een uniforme waardering van zijn/haar binnenschip komen, rekening houdend met:

  • de economische waarde van het schip, namelijk wat kan het schip nog opbrengen gedurende de resterende levensduur van het schip;
  • de boekhoudkundige waardering van het schip, namelijk wat is mijn schip waard in de boekhouding; en
  • de verkoopwaarde van een gelijkaardig schip op de markt, die in een tabel zijn ingebracht.

Het waarderingsmodel wordt gratis op de volgende websites ter beschikking gesteld: https://watismijnschipwaard.be/ en op de website van het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen: https://kenniscentrumbinnenvaart.be.

De vertrouwelijkheid van de gegevens wordt in dit model gegarandeerd. Een binnenvaartondernemer kan ervoor opteren zich aan te melden of een berekening als gast uit te voeren. Het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen staat ter beschikking om de binnenvaart met dit model te ondersteunen. Contact opnemen hiervoor kan met mevrouw Hilde Bollen, hilde.bollen@kenniscentrumbinnenvaart.be.

Voorzitter Gisèle Maes-Buelens van het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen is opgetogen: “Wij vinden het belangrijk dat de binnenvaartondernemers een goede inschatting van de waarde van hun schip maken. Dit is een cruciaal element bij de bedrijfsvoering. Met het waarderingsmodel beschikt de binnenvaart over een model dat dit ondersteunt.”

Gedelegeerd bestuurder Chris Danckaerts van De Vlaamse Waterweg nv reageert verheugd: “Dit model is een mooi voorbeeld van een wisselwerking tussen de sector en de waterwegbeheerder om de binnenvaartondernemers te ondersteunen in hun dagelijkse werking. Het sluit aan bij onze ambitie om samen met het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen de sector verder te professionaliseren.”

Laatste nieuws

Top