Vervoer van huishoudelijk afval Vlaams-Brabant via binnenvaart een feit

Vervoer van huishoudelijk afval Vlaams-Brabant via binnenvaart een feit

Waterwegen & Zeekanaal NV, de intercommunales Haviland en EcoWerf in Vlaams-Brabant en afvalverwerker Indaver sloten een  overeenkomst voor transport van huishoudelijk afval via de waterweg. Een eerste schip met afvalcontainers zette op 12 juli ll. koers vanuit Vilvoorde naar de verbrandingsovens van Indaver in Doel. EcoWerf sluit vanaf eind november aan en zal het vervoer van huishoudelijk afval organiseren vanaf het Kanaal Leuven-Dijle.

Vervoer van huishoudelijk afval Vlaams-Brabant via binnenvaart een feit

De binnenwateren als alternatief voor transport over de weg

De overeenkomst houdt in dat jaarlijks ca. 60.000 ton huishoudelijk afval over de binnenwateren wordt vervoerd waardoor jaarlijks zo’n 2400  vrachtwagenritten worden vermeden. “Elk jaar 2400  vrachtwagens minder in de file. Geweldig nieuws voor Vlaams-Brabant, waar het verkeer vandaag te vaak vast zit”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “Dit is het zoveelste bewijs dat de watersnelweg voor steeds meer verschillende soorten vrachten een sterk en aantrekkelijk alternatief is.”

Schepen varen thans op regelmatige basis met 6 tot 12 containers afval van de intercommunale Haviland vanuit Vilvoorde naar Indaver (Doel). In de roosterovens in Doel verwerkt Indaver niet-recycleerbaar huishoudelijk afval en vergelijkbaar bedrijfsafval. De warmte die vrijkomt bij de verbranding, gebruikt Indaver voor de eigen processen en levert ze daarnaast onder de vorm van stroom aan het netwerk en onder de vorm van stoom aan buurbedrijven. 

Multimodale benadering

De uitdaging ligt in het feit dat de cyclus van inzameling en verwerking van huishoudelijk afval niet meteen langs de waterweg zelf plaatsvindt en er bijgevolg een logistieke afstemming vereist is tussen het voor- en natransport en het transport via de waterweg.  Het multimodale vervoerbedrijf Van Moer Logistics en de andere partners zorgen ervoor dat het vervoer via de binnenwateren wordt geoptimaliseerd en het transport via de weg beperkt wordt.

Jo Van Moer: “Wij geloven sterk dat intermodaliteit essentieel is om de huidige verkeersproblematiek aan te pakken. Wij zijn dan ook verheugd deze samenwerking op te starten met onze partners, en aldus een voorbeeld te stellen dat eens die mental shift overbrugd is, de modal shift niet meer ver weg is.”

Meer binnenvaart in het belang van een bereikbaar en leefbaar Vlaanderen.

Gedelegeerd bestuurder Chris Danckaerts van Waterwegen en Zeekanaal reageert verheugd: “Dit duurzaam initiatief is een mooi voorbeeld van het alternatief dat binnenvaart biedt voor het wegtransport. Het past perfect in onze ambitie  om het aandeel van binnenvaart in de logistieke vervoersketen substantieel te verhogen in het belang van de mobiliteit in Vlaanderen. Bovendien draagt deze multimodale benadering ook bij aan een vermindering van de ecologische voetafdruk.”

De provincie Vlaams-Brabant keurde zopas de milieuvergunning goed voor op- en overslag van restafval op de loskade van EcoWerf in Wilsele. Eind 2017 zal ook EcoWerf het afval over het water vervoeren. “Het vervoer van afval over water levert een grote bijdrage aan onze ambitie om als provincie klimaatneutraal te worden tegen 2040. Tegen 2040 willen we onze CO2-uitstoot met 80 tot 95% verminderen ten opzichte van 2011. De grootste uitstoot in onze provincie, zo'n 75%, komt van transport en de woningen. Daarom ondersteunen we projecten die inzetten op alternatieve vervoersmodi ten volle,” zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor milieuvergunningen.

Ook Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit, is opgetogen: “Als provinciebestuur hebben we jarenlang meegewerkt aan deze realisatie. Het is ook een bekroning op het werk van mijn voorganger en ere-gedeputeerde Jean-Pol Olbrechts die destijds samen met de intercommunales het langlopend afvalverwerkingscontract met Indaver heeft afgesloten. Dat dit project de mobiliteit op ons wegennet ten goede komt is overduidelijk.“

Paul De Bruycker, CEO Indaver: “Indaver denkt al vele jaren mee over de ‘modal shift’; om haar eigen ecologische voetafdruk én die van haar klanten te beperken. Dat geldt ook voor het vervoer van het afval dat we beheren. Indaver wil op een duurzame en kostenefficiënte manier het restafval van Vlaams Brabant naar de verwerkingsinstallaties in Doel brengen. We evalueerden voor elk alternatief de kostenstructuur, de impact op het milieu en het maatschappelijk draagvlak. Pas wanneer een scenario op deze drie criteria goed scoort is een verschuiving van wegvervoer naar een alternatieve vervoerswijze duurzaam.”

Laatste nieuws

Top