Pukkelpop mainstage krijgt waterdoop

Pukkelpop mainstage krijgt waterdoop

Pukkelpop en De Vlaamse Waterweg nv stunten voor het derde jaar op rij met een logistieke samenwerking. Na backstagemateriaal in 2015 en containers in 2016 komt dit jaar het hoofdpodium over de waterweg naar de festivalweide.

Pukkelpop mainstage krijgt waterdoop

Na geslaagde transporten via het water in 2015 en 2016 pakken Pukkelpop en De Vlaamse Waterweg nv opnieuw uit met een festivalstunt. Dit jaar krijgt het hoofdpodium, exclusief artiesten, de waterdoop. In Leuven zijn de podiumelementen van de mainstage in hun geheel op het schip gehesen. Vandaar vertrok het schip van Wilsele naar Herent om 8 x 40 voet containers ( = 8 vrachtwagens of 16 TEU) op te laden richting kaai 118 in Antwerpen. Na het lossen van deze containers in Antwerpen werden 8 nieuwe High Cube containers meegenomen met bestemming Haven Genk. Een sprekend voorbeeld van gecombineerd vervoer en de onvermoede vervoersmogelijkheden van de binnenvaart.

Enerzijds bewijst het transport van dergelijke grote constructies eens te meer de kracht van de waterweg. Het vervoer via het water gebeurt zonder enige hinder voor het wegverkeer en zonder bijzondere begeleiding. De binnenvaart is de ideale vervoerswijze voor dergelijke grote onderdelen. Door verladers met elkaar in contact te brengen, kunnen ze ook hun transporten op elkaar afstemmen. Door een efficiënte bundeling van goederen wordt de ruimte op het schip optimaal benut.

“Dankzij de multimodale voordelen slaan we voor de editie van 2017 opnieuw de handen in elkaar met de binnenvaart”, bevestigt Pukkelpop-organisator Chokri Mahassine.

De Vlaamse Waterweg wil bedrijven bewustmaken en overtuigen van de voordelen en vaak nog ongekende mogelijkheden van de waterwegen. De samenwerking met  Pukkelpop leent zich hier uitermate toe. In 2015 was er de promotie van innovatieve concepten voor palletvoer met het vervoer van backstagemateriaal en in 2016 ging dat materiaal in decoratieve containers eveneens via het water. Met het transport van dit jaar worden de mogelijkheden van de traditionele binnenvaart met kleinere schepen en gecombineerd vervoer onder de aandacht gebracht.

Het geladen schip ‘Kemp 2’ van Patrick Van Stappen vertrok van de kaaimuur van de firma Celis in Leuven naar Haven Genk. Move Intermodal stond in voor de organisatie van het transport van de podiumelementen tussen de kade en Pukkelpop. De laatste etappe, op de festivalweide, is voor Stageco.

“Combimobiliteit is de toekomst”, aldus Luc Driessen, ceo van Move Intermodal. “Een initiatief zoals dit, op beperkte schaal, levert een gigantisch potentieel aan informatie op vanuit het ‘modal shift’-perspectief, waarbij voor- en natraject met vrachtwagen worden gecombineerd met vervoer over afstand via het water.”

“De binnenvaart wil en kan alle vervoersuitdagingen aangaan en het transport van de Pukkelpop-podiumelementen is daar een sprekend bewijs van”, stelt Frieda Brepoels, voorzitter van De Vlaamse Waterweg nv. “We stellen met genoegen vast dat er alsmaar meer vervoer via het water gaat. Bij de realisatie van bouwprojecten in steden kiest men bijvoorbeeld steeds vaker bewust voor de aanvoer van materialen via het water om zo de verkeershinder te minimaliseren.”

De binnenvaart op de Vlaamse waterwegen heeft inderdaad de wind in de zeilen. In de eerste helft van 2017 nam het totale vervoerde tonnage op de Vlaamse waterwegen toe met 6,5 % t.o.v. 2016. Het containervervoer steeg zelfs met  8,7% tot meer dan 400.000  vervoerde 20 feet containers in het 1ste semester 2017.

Waarde in awareness

“Met dit initiatief willen we iedereen bewust maken van de mogelijkheden van transport over het water en vragen we ondernemers om aandacht te hebben voor de blauwe watersnelweg in hun achtertuin die een uitstekend alternatief biedt voor het wegtransport”, stellen de initiatiefnemers. Bovendien is het naast een oefening in duurzaam vervoer ook een gezamenlijke investering van Pukkelpop en De Vlaamse Waterweg nv in de faam en internationale allure van België als festivalland.

Laatste nieuws

Top