Link naar homepage

Uniek uitkijkplatform aan de Schelde feestelijk geopend

Uniek uitkijkplatform aan de Schelde feestelijk geopend

Zondag was het feest op het Antwerpse Droogdokkeneiland! Toen werd de Belvédère, een gloednieuw uitkijkpunt aan de Schelde, feestelijk geopend. In de Belvédère zijn nieuwe kaaimuren geïntegreerd, zodat deze unieke plek beter bestand is tegen overstromingen van de Schelde. De bouw van de Belvédère is een eerste stap in de realisatie van het Droogdokkenpark.

Uniek uitkijkplatform aan de Schelde feestelijk geopend

De Belvédère is een groot, groen, architecturaal zeshoekig uitkijkpunt van 2 hectare aan de Schelde. Op het uitkijkpunt legde het Antwerpse vastgoedbedrijf AG VESPA samen met aannemer Artes Roegiers een park aan met 65 nieuwe bomen, een wandelpad en een plein aan de ingang van de Belvédère. “Het wordt ongetwijfeld een nieuwe trekpleister met veel allure om er te wandelen, uit te waaien, te sporten of om er te genieten van een mooi zicht op de Schelde en onze prachtige stad”, benadrukt burgemeester Bart De Wever. De komende jaren volgt de rest van het Droogdokkenpark: een unieke groene uitwaaiplek van 11 hectare.

Stabiele kaaimuren
De eerste stap in de aanleg van het Droogdokkenpark startte in mei 2017 met de stabilisatiewerken aan de kaaimuren van de Droogdokkensite. Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv: “De historische kaaimuur verkeerde hier in slechte staat. Daarom werden de oude kaaimuren eerder al vervangen door metalen damplanken, maar dat was geen duurzame oplossing. We moeten immers rekening houden met stijgende waterpeilen op de Schelde. Om de Droogdokken en het hele Eilandje beter te beschermen, hebben we nieuwe, stevigere kaaimuren gebouwd. Stabiele kaaimuren zijn op deze locatie langs de Schelde enorm belangrijk. De noordwestenwind krijgt hier immers over een grote lengte vrij spel en kan dus met volle kracht inbeuken op de kaaimuur.”

Bescherming tegen overstromingen
De verhoogde kaaimuren doen meteen dienst als waterkering. Chris Danckaerts: “De waterkering werd met ongeveer 1 meter verhoogd en is op een aantrekkelijke manier geïntegreerd in het verhoogde uitkijkplatform. Dat principe passen we ook in de andere zones van het Sigmaproject aan de Scheldekaaien toe. Zo gaat de nieuwe dijk in de zone Sint-Andries en het Zuid, die dienst doet als waterkering en die je nu al kan bewonderen, mooi op in de kaaivlakte. Hier aan de Droogdokken zullen we op termijn de groene Sigmadijk tussen de Belvédère en de vaargeul van de Royerssluis verhogen tot een veilige hoogte van 2,25 meter boven het huidige kaaioppervlak, even hoog als de nieuwe waterkeringsmuren. We houden daarbij rekening met een stijging van het waterpeil van de Schelde door toedoen van de klimaatverandering. Zo vrijwaren we met het hele Scheldekaaienproject de stad Antwerpen van overstromingen als gevolg van stormtij.”
 

Laatste nieuws

Top