1e autonoom varende droneboot oceaan over

1e autonoom varende droneboot oceaan over

De ontwikkeling van onbemande vaartuigen zit in een stroomversnelling. Door de opkomst van nieuwe technologieën zoals artificiële intelligentie en sensortechnologie kunnen we binnenkort de eerste onbemande vaartuigen op onze waterwegen verwachten. Vlaanderen heeft veel troeven in handen om een topregio te worden voor autonome schepen. Om deze maximaal te benutten slaan overheid, academische wereld en havens de handen in elkaar en richten ze het platform ‘Flanders on the Automated shipping Track’ (FLOAT) op. Vanuit dit platform wordt het privé-project 'Mahi' ondersteund. 'Mahi' is de eerste volledig autonoom varende droneboot die in mei volgend jaar de Atlantische Oceaan zal oversteken. Een wereldprimeur voor Vlaanderen.

1e autonoom varende droneboot oceaan over

Platform voor samenwerking

Vlaanderen heeft een toonaangevende maritieme en logistieke sector en een zeer uitgebreid waterwegennet, met 1 354 km aan bevaarbare waterwegen, waarbij 80% van de industrie op minder dan 10 km van een vaarweg ligt. Met daarnaast de aanwezigheid van een grote knowhow in deze sector, de bedrijven en de universiteiten, heeft Vlaanderen veel troeven in handen om een topregio te worden voor autonome schepen.

Om deze troeven maximaal te benutten slaan overheid, academische wereld en havens de handen in elkaar. Tien deelnemende waaronder Vlaamse overheden (De Vlaamse Waterweg nv, agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, Departement Mobiliteit en Openbare Werken), de academische wereld (KULeuven, Ugent, VUB, UAntwerpen, Hogere Zeevaartschool) en havens ( North Sea Port en Havenbedrijf Antwerpen) gaan samenwerken en ondertekenden een Memorandum of Understanding om de ontwikkeling en het gebruik van autonome vaartuigen in Vlaanderen te stimuleren. Hiervoor wordt het platform FLOAT (Flanders on the Automated shipping Track) opgestart.

Jacques Vandermeiren, CEO Havenbedrijf Antwerpen: “Onbemande vaartuigen zijn dé toekomst. Hoewel de technologie momenteel nog in haar kinderschoenen staat, bevinden we ons aan de vooravond van een grote evolutie. Door proefondervindelijk te werk te gaan, zoeken we naar nieuwe leefbare en commerciële toepassingen. Onze havens, die tot de wereldtop behoren, vormen hiervoor een ideale ‘testbodem’. De duurzame haven van de toekomst wordt maar werkelijkheid als we nieuwe technologieën de mogelijkheid bieden om hun intrede te vinden op het havenplatform.”

Wereldprimeur voor Vlaanderen

Vanuit FLOAT wordt het privé-project 'Mahi' ondersteund: 4 jonge Vlaamse ingenieurs hebben een droneboot ontworpen die in mei 2019 geheel autonoom de Atlantische Oceaan zal oversteken.  De volledig zelfgemaakte droneboot van 4 meter lang is volledig opgebouwd uit composiet materialen en maakt gebruik van zonne-energie en batterijen om een elektromotor aan te drijven. Na een trans-Atlantische tocht van twee maanden moet de drone boot dan autonoom in de Caraïben (Guadeloupe) aankomen. Tot nu toe is er geen enkele droneboot die dit heeft gedaan; een wereldprimeur voor Vlaanderen op het gebied van autonoom varen.

Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn: “Vlaanderen neemt het voortouw in de ontwikkeling van autonoom varen. Met onbemande vaartuigen kunnen we nog meer uit onze waterwegen halen. Met dit soort spitstechnologie maken we goederentransport via het water ook aantrekkelijker voor verladers, die nu nog al te gemakkelijk kiezen voor een vrachtwagen in de file. Met het gedurfde ‘project Mahi’ willen we de hele maritieme wereld een staaltje Vlaams vakmanschap laten zien.”

Pieter-Jan Note, een van de initiatiefnemers van project Mahi: “Met dit project willen wij laten zien wat de concrete toepassingsmogelijkheden zijn van droneboten en het belang er van voor de toekomst. Zo kan Mahi atmosferische en oceanografische gegevens verzamelen, kustgebieden in kaart brengen,  eco-sensitieve gebieden of moeilijk toegankelijke delen op zee inspecteren en zelfs ingezet worden voor het transport van goederen.”

Laatste nieuws

Top