Link naar homepage

Tafelbrug voor het eerst sinds lang nog eens omhoog

Tafelbrug voor het eerst sinds lang nog eens omhoog

De Tafelbrug in Brugge staat zelden of nooit omhoog. Weinig Bruggelingen weten dat ze dat kan, omdat ze zo gewoon zijn om erover te rijden. Maar maandagavond om 21u gaan de slagbomen dicht voor alle verkeer, zodat onze technische medewerkers de bedieningstechnologie kunnen testen. Dinsdagochtend om 6u kan iedereen weer over de Tafelbrug.

Tafelbrug voor het eerst sinds lang nog eens omhoog

We doen de tests bewust ’s nachts, omdat er dan minder verkeer is. Het is zo uitzonderlijk dat de brug afgesloten is, dat de politie speciaal aanwezig zal zijn om de sluiting tijdig aan te geven aan de weggebruikers. Vanaf maandagavond 9 september 21u kan niemand meer door. Dinsdagochtend om 6u, voor de ochtendspits, zullen de slagbomen weer open staan. Wie ’s nachts toch over de Damse Vaart moet rijden, volgt de omleiding langs de Noorweegse Kaai of de Damse Vaart-Zuid richting Damme.

De testen zijn nodig omdat het toeristische schip Lamme Goedzak in oktober naar de droogdokken moet voor onderhoud. Aangezien dat een zeer oude schuit is, kan die niet op eigen kracht passeren aan de vaste dijk in de Damse Vaart. Een kraan moet het schip helpen en onderweg naar de droogdokken moet de Tafelbrug omhoog zodat de plezierboot voorbij kan. Aangezien de Tafelbrug zo weinig omhoog moet, willen we op voorhand zeker zijn dat ze nog naar behoren werkt. Mocht er zich een probleem stellen, hebben onze technici ruim de tijd om dat te verhelpen. 
 

Laatste nieuws

Top