Link naar homepage

Samen werken aan Modal shift van de weg naar het water

Samen werken aan Modal shift van de weg naar het water

Betonfabriek De Bonte en De Vlaamse Waterweg nv slaan de handen in elkaar en investeerden samen in de bouw van een nieuwe kaaimuur langs het Albertkanaal in Meerhout/ Laakdal. Betonfabriek De Bonte is  een producent van prefab elementen in beton voor infrastructuur elementen met focus op spoorweg-, water- en wegenisbouw. Het bedrijf schakelt hiermee een versnelling hoger inzake duurzaam transport via de waterwegen en wordt nog meer ‘ambassadeur van de watersnelweg’.

Samen werken aan Modal shift van de weg naar het water

Betonfabriek De Bonte investeerde in samenwerking met De Vlaamse Waterweg nv het afgelopen jaar ruim 1 mio euro in de aanleg van een nieuwe laad- en loskade langs het Albertkanaal in Meerhout. 
“De waterweg biedt een slim en sterk alternatief voor het dichtslibbende wegverkeer. De gestage groei van het aandeel dat de binnenvaart inneemt, geeft de Vlaamse wegen, de lokale kernen en bewoners ademruimte. Tegelijkertijd vormt het een voortdurend toenemende en niet te verwaarlozen bijdrage in de strijd tegen de klimaatverandering”, zegt Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. “We investeren omdat we sterk geloven in het belang en het potentieel van onze waterwegen. Betonfabriek De Bonte geeft alvast het goede voorbeeld en voegt met deze kaaimuur een extra ‘oprit’ toe aan onze watersnelweg.”

De nieuwe kade heeft een lengte van 300 m en een diepgang van 3,5 m. Daardoor kan ze schepen tot 5.000 ton ontvangen, beladen en lossen. Ze ligt naast de eigen spooraansluiting van Betonfabriek De Bonte en vormt hiermee de sluitsteen van het multi-modale platform waarmee stukgoederen dankzij het gebruik van alternatieve vervoersmethoden of “model shift” van de weg kunnen gehaald worden. Hiertoe werd voor het gebruik van de waterweg een speciale inrijzone ingebouwd in de kade opdat via een platform op aangepaste schepen stukgoederen efficiënt geladen kunnen worden in schepen. Zo haalt men een laadcapaciteit van 150 tot 200 ton per uur aan prefab betonproducten. Aannemer van de nieuwe kade was Herbosch-Kiere. 

De voorbije 10 jaar werd hier dan ook uitvoerig op geëxperimenteerd met als doel om anders dan het klassieke vervoer van bulkgoederen en containers, opnieuw technieken te ontwikkelen om stukgoederen te vervoeren via de waterweg. Deze inspanningen waren succesvol en resulteerden in een jaarlijkse trafiek van 35.000 ton afgewerkte betonproducten die vanuit deze site worden vervoerd via het water richting de klant. Voornamelijk het veroveren van nieuwe markten in Frankrijk werd hiermee versneld. “We wisten ons in die mate te ontwikkelen dat de vraag zo toenam zodat ze leidde tot continue productie in de site te Meerhout/Laakdal alsook de behoefte aan een nieuwe site net boven Parijs. Hier wordt momenteel aan gebouwd en deze trachten we operationeel te krijgen tegen de zomer van 2020. De Olympische Spelen van 2024 trekken enorme infrastructuurwerken op gang en onze aanwezigheid ter plekke, was dan ook een must!” stelt CEO spoordivisie Pascal Blommaert. 

Ambassadeur van de watersnelweg
De focus op deze modal shift ging ook niet onopgemerkt voorbij. Betonfabriek De Bonte werd ertoe genomineerd als finalist voor de Supply Chain Award.
In de zoektocht naar nieuwe markten werd multi-modaal werken dan ook verankerd in de groepsstrategie. “Elke nieuwe site die de groep in de Benelux en Frankrijk beoogt, wordt afgetoetst aan zijn verbinding met water- en spoorwegaansluitingen. We stelden als doel om als antwoord op duurzamer werken, een netwerk van sites uit te bouwen die in Europa onderling geconnecteerd zijn via water- en spoorwegen zodat onze zwaardere goederen, elke vanuit een gespecialiseerde site, uitgewisseld kunnen worden en zo regionaal aangeboden kunnen worden aan de markt.” lichtte Filip De Bonte toe.

Groep De Bonte investeerde zo de voorbije jaren in eigen sites te Namen, Bergen, Lodz (Polen) en Avignon (Frankrijk), allen voorzien van water- en/of spooraansluitingen. Ellen De Bonte stelt: “Het waternetwerk in de Benelux en Noord-Frankrijk is dermate goed dat het cruciaal is om hier als productiebedrijf geen gebruik van te maken. De sites in Namen, Bergen en Parijs zullen dan ook multi-modale platformen worden opdat we maximaal gebruik kunnen maken van waterwegen om afgewerkte producten rond te sturen. We willen hiermee onze rol als ambassadeur van de watersnelweg extra onderstrepen!”
In de nabije toekomst wil het bedrijf zo alle nog meer afgewerkte producten over het water vervoeren. “De Bonte haalt vrachtwagens weg van de weg en zet ze op het water, elke schip geladen met dwarsliggers vermijdt 53 volle vrachtwagens over de weg” zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters goedkeurend. “Via de watersnelweg kunnen goederen efficiënter én goedkoper verplaatst worden doordat er minder vrachtwagenkilometers afgelegd worden. Ik ben ervan overtuigd dat het voorbeeld van Betonfabriek De Bonte inspirerend kan werken voor andere bedrijven.”

Publiek-private samenwerking
De Vlaamse overheid stimuleert bedrijven om voor hun goederenvervoer resoluut voor de binnenvaart te kiezen of de keuze op zijn minst te overwegen. Via een publiek-private samenwerking met de waterwegbeheerder kan een bedrijf een kaaimuur op maat laten bouwen waarbij De Vlaamse Waterweg nv tot 80% van de infrastructuur financiert en de onderneming 20%. Het bedrijf staat zelf in voor het laad- en losmaterieel. Tegenover de investering van de waterwegbeheerder staat een engagement van het bedrijf om een vastgelegde hoeveelheid goederen via de waterweg te transporteren over een periode van 10 jaar.

Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg, stelt: “We slagen erin om nog meer ondernemers te overtuigen van de troeven van binnenvaart. We noteren een voortdurende stijging van de vervoerde volumes op onze waterwegen. Met haar beslissing om te investeren in de bouw van een kaaimuur in Meerhout/Laakdal treedt De Bonte in de sporen van meer dan 100 andere ondernemingen.” 
De Vlaamse Waterweg nv heeft de ambitie om het aandeel van de binnenvaart in de transportketen nog beduidend te vergroten, in het belang van de mobiliteit in Vlaanderen. “Tegen 2030 willen we jaarlijks zowat 6 miljoen vrachtwagenritten van de weg halen.”

Laatste nieuws

Top