Link naar homepage

Herstelling Colomabrug Mechelen - update

Herstelling Colomabrug Mechelen - update

Woensdag werd een belangrijke scheur vastgesteld in de staalstructuur van de Colomabrug in Mechelen. Experten hebben de brug intussen verder onderzocht. Vanmiddag is een noodherstelling uitgevoerd en sinds 15.00 u is de brug opnieuw toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Ondertussen werkt De Vlaamse Waterweg nv aan een definitief herstelplan. De definitieve herstelling zal gezien de complexiteit van de schade enkele maanden in beslag nemen.

Herstelling Colomabrug Mechelen - update

Op woensdag 1 juli 2020 werd een belangrijke scheur vastgesteld aan één van de twee hoofdliggers van de Colomabrug over het Kanaal Leuven-Dijle in Mechelen. De Vlaamse Waterweg nv besloot om de brug onmiddellijk af te sluiten voor alle verkeer en zo verdere (onherstelbare) schade aan de brug te voorkomen.

Intussen heeft een team van experten de toestand van de brug verder onderzocht. Zij kwamen tot de conclusie dat waarschijnlijk een combinatie van factoren tot de scheur heeft geleid. De belangrijkste oorzaak is een lokale vermoeiing van de vijftigjaar oude staalstructuur van de brug.

Een gespecialiseerde aannemer heeft vanmiddag in opdracht van De Vlaamse Waterweg nv een tijdelijke noodherstelling uitgevoerd. Daarmee is de scheur alvast gestabiliseerd. De brug kan nu zonder verdere schade geopend en gesloten worden voor de scheepvaart. Bovendien kunnen voetgangers en fietsers de brug sinds 15.00 u vanmiddag weer veilig gebruiken. Een zwaardere belasting van de brug is nog niet wenselijk. Daarvoor moet de schade eerst definitief zijn hersteld.

De Vlaamse Waterweg nv zal, gezien de complexiteit van de schade, een studiebureau aanstellen om een definitief herstelplan uit te werken. De resultaten van de studie worden eind augustus verwacht, waarna zo snel als mogelijk overgegaan zal worden tot definitieve herstelling. We streven ernaar de brug eind oktober weer beschikbaar te hebben voor het wegverkeer. Tot na de definitieve herstelling blijft de omleiding via de Postzegellaan van kracht.

De Colomabrug is een basculebrug die dateert uit 1969. De brug bestaat uit twee vaste overspanningen in beton die verbonden worden door één beweegbaar deel in metaal. Ze wordt vanuit de centrale verbindingstoren in Kampenhout bediend. De brug vormt een belangrijke link tussen de autosnelweg E19, het station en het industrieterrein Ragheno.

Het oorspronkelijke persbericht van 1 juli 2020 kan je hier nalezen: https://www.vlaamsewaterweg.be/nieuws/colomabrug-mechelen-afgesloten-voor-het-verkeer.
 

Laatste nieuws

Top