Link naar homepage

Nieuwe kade Hambos moet modal shift van weg naar waterweg verhogen

Nieuwe kade Hambos moet modal shift van weg naar waterweg verhogen

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts heeft vandaag in Tildonk bij Haacht de nieuwe kade Hambos ingehuldigd.  Die kade werd gebouwd door De Vlaamse Waterweg nv in publiek-private samenwerking met de firma Hambos Logistics en moet mee bijdragen aan de betere ontsluiting van de industriezone Hambos en aan het verhogen van de modal shift van het klassieke wegtransport naar de waterweg.

Nieuwe kade Hambos moet modal shift van weg naar waterweg verhogen

In het jaar 2000 werd het Strategisch Beleidsplan voor het kanaal Leuven-Dijle voorgesteld. Dat omvatte en omvat een aantal aanbevelingen voor de evenwichtige ontwikkeling van de kanaalzone door onder meer het optimaliseren van de transportfunctie en de watergebonden bedrijvigheid langs het kanaal en het verbeteren van de interactie tussen kanaalactiviteiten en het verkeer langs de oevers.  

De bedrijvenzone Hambos werd bij dit alles gerekend tot de meest geschikte en best gelegen locaties.  Samen met het gemeentebestuur en verschillende andere overheden werd voor deze projectontwikkeling door de toenmalige NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen (thans opgevolgd door De Vlaamse Waterweg nv) een project onderschreven tot het verbeteren van de ontsluiting en vooral ook het watergebonden maken van deze zone.  
Deze ontwikkeling en samenwerking omvat onder meer de bouw van een tweede Kruineikebrug, de aanleg van een ontsluitingsweg richting N26 en de bouw van een kaaimuur voor watergebonden transport als beste naar voren.  De voorziene kaaimuur, die werd gerealiseerd in publiek-private samenwerking tussen De Vlaamse Waterweg nv en de bvba Hambos Logistics (die deel uitmaakt van de groep André Celis) werd vanmorgen ingehuldigd door Vlaams minister Ben Weyts.   De groep André Celis zet met de investeringen in zijn nieuw distributiecentrum te Hambos niet enkel in op een bestendiging van de intussen meer dan 200 arbeidsplaatsen van de groep, maar zet ook maximaal in op de waterweg voor de verdeling van bouwmaterialen.

“We investeren volop in de alternatieven voor de vrachtwagen”, zegt Weyts. “Zo willen we nog meer bedrijfsleiders verleiden om de file op de weg te ruilen voor de filevrije waterweg. Daar heeft iedereen belang bij, want elke vracht die over het water kan gaan, moet niet meer over de weg.”

De nieuwe kade is zo'n 132 meter lang en kostte ongeveer 878.000 euro, waarvan ruim 700.000 euro werd gedragen door de Vlaamse overheid en de rest door Hambos Logistics.  Ze zal hoofdzakelijk worden gebruikt voor het laden en lossen van allerlei bouwmaterialen.  De groep André Celis wil zo ieder jaar ruim 90.000 ton watergebonden trafiek kunnen realiseren, een belangrijk en positief engagement in tijden van toenemende mobiliteits- en milieudruk. 

Tweede Kruineikebrug
Intussen vorderen ook de werken voor de bouw van de tweede Kruineikebrug over het kanaal. Met deze nieuwe brug zal het lokale fiets- en wandelverkeer gescheiden worden van het wegverkeer.  Nadat de bouw ervan onder meer door procedureslagen vertraging opliep, is de bouw van het bruglandhoofd op rechteroever recent weer opgestart.  De bouwwerkzaamheden aan het nieuwe verkeersknooppunt in Tildonk zullen zeker nog tot in 2020 voortduren.  

Verder wordt momenteel het aanbestedingsdossier voorbereid voor de nieuwe ontsluitingsweg tussen de nieuwe brug en de N26 in Herent.  De Vlaamse Waterweg nv zal in de tweede helft van dit jaar met de aanleg van het Haachtse deel ervan kunnen starten.  De aanleg van de aansluitende wegenis op het grondgebied van Herent tot aan de N26 is voorzien in de periode 2020-2021, na onteigening/verwerving van de nodige gronden door het gemeentebestuur.

Laatste nieuws

Top