Link naar homepage

Maatregelen tegen vervuiling kanaal Gent-Oostende

Maatregelen tegen vervuiling kanaal Gent-Oostende

Sinds vorige week nemen De Vlaamse Waterweg nv, het agentschap voor Natuur en Bos en de Vlaamse Milieumaatschappij maatregelen om het zuurstofgehalte in het kanaal Gent-Oostende te verhogen. Daar is vissterfte opgetreden door een momenteel nog onbekende organische vervuiling in het water. Samen volgen we de situatie verder op en doen we er alles aan om zoveel mogelijk vissen te redden. Onze mensen op het terrein bergen intussen de overleden dieren.

Maatregelen tegen vervuiling kanaal Gent-Oostende

Vorige en deze week hebben we op verschillende plaatsen in Beernem, Oostkamp en Brugge beluchters ingezet. Het beheer van onze stuwen hebben we aangepast om het water minder snel te laten stromen en de vervuiling zo te vertragen. Verder werd de brandweer ingezet in overleg met de betreffende steden en gemeenten. Samen met Air Liquide injecteren we sinds maandag 22 juni zuivere zuurstof in het water ter hoogte van Ten Briele in Brugge: een grote tank en zes roosters injecteren het water onafgebroken met zuurstof, gedurende zo’n 5 dagen. 

Op sommige plaatsen is de zuurstofconcentratie intussen weer normaal dankzij de inzet van de mensen op het terrein en de ingezette middelen. Waar ze niet meer nodig zijn, worden de beluchters verhuisd naar plaatsen waar de zuurstofconcentratie daalt.

Vinger aan de pols

Om de situatie verder op te volgen en gericht over te gaan tot actie, voert De Vlaamse Milieumaatschappij metingen uit om de waterkwaliteit en de verplaatsing van de vervuiling te monitoren. Het Agentschap voor Natuur en Bos bepaalt mee welke maatregelen waar nodig zijn om de vissen zoveel als mogelijk te redden. 

Samen zetten we alles op alles om de vervuiling in het kanaal Gent-Oostende en de Brugse wateren te bestrijden. Met de steun en grote inzet van personeel en middelen van zowel betrokken steden, gemeenten en lokale brandweerzones zijn deze maatregelen uitgebreid en wordt er maximaal ingezet op het bestrijden van de watervervuiling en het beperken van de vissterfte.

Oorzaak onbekend

De vissterfte is het gevolg van een organische stof die in het kanaal terechtgekomen is en zuurstof onttrekt aan het water. Wat of wie de oorzaak van deze vervuiling is, is op dit moment onbekend en wordt verder onderzocht.

Laatste nieuws

Top