Link naar homepage

Vanaf 8 juli rijdt verkeer over eerste deel nieuwe Theunisbrug

Vanaf 8 juli rijdt verkeer over eerste deel nieuwe Theunisbrug

De werken aan de Theunisbrug in Antwerpen staan voor een belangrijk moment. Van 4 tot 8 juli vindt een switch plaats waarna het verkeer voor het eerst over de nieuwe brug zal rijden. De oude bruggaat vervolgens onder de sloophamer, zodat er ruimte ontstaat voor de bouw van het derde en laatste deel van de nieuwe Theunisbrug. Deze fasewissel luidt tegelijk ook de start van de werken aan het Duvelsplein in. Het kruispunt van de Minister Delbekelaan en Frans de L’Arbrelaan ondergaat het komende jaar een volledige metamorfose tot een aangenaam sport- en verblijfsplein. 

Vanaf 8 juli rijdt verkeer over eerste deel nieuwe Theunisbrug

Ruim een jaar geleden startte De Vlaamse Waterweg nv met de bouw van de eerste twee delen van de nieuwe Theunisbrug. De trambrug en de oostelijke wegbrug voor het toekomstig verkeer richting Merksem zijn opgebouwd en liggen sinds oktober te pronken boven het Albertkanaal. De voorbije maanden stonden in het teken van de afwerking van de aanloophellingen en het aanbrengen van het wegdek en de tramsporen op de bruggen. “De coronacrisis stuurde de oorspronkelijke planning enigszins in de war, maar dankzij de inzet van en de goede samenwerking tussen alle projectpartners en de aannemer is de fasewissel nu nabij”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters.

Tram onderbroken, amper hinder voor wegverkeer

De switch van de oude naar de nieuwe brug is gepland van 4 tot en met 8 juli. “Op technisch vlak is dit opnieuw een huzarenstukje. De nieuwe tramsporen en bovenleidingen moeten we aansluiten op het bestaande tramnet voor en achter de brug.” legt Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv uit. “Dat betekent dat de tram 5 dagen niet over de brug kan rijden. Het wegverkeer zal amper hinder ondervinden. Op woensdagochtend 8 juli verschuiven we de signalisatie en kunnen auto’s, fietsers en voetgangers over de nieuwe brug. Het autoverkeer beschikt ook na de fasewissel over één rijstrook in elke richting. Een dag later, vanaf donderdag 9 juli, kunnen ook de trams via de nieuwe brug het kanaal oversteken.”

Cruciale schakel voor binnenscheepvaart

Minister Lydia Peeters benadrukt de noodzaak van de verhoging van de bruggen over het Albertkanaal. “De Theunisbrug is een cruciale schakel om het Albertkanaal op te waarderen voor de binnenscheepvaart. Binnen dit project verhogen we niet alleen de brug tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 meter. We verbreden hier ook het kanaal van amper 48 meter breed tot bijna 90 meter breed. Op die manier geven we onze binnenscheepvaart alle kansen en kunnen binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot varen.”

Aanleg Duvelsplein haakt in op werken theunisbrug

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis is in z’n nopjes: “De nieuwe Theunisbrug is niet alleen een echte blikvanger, ze zorgt ook voor betere doorstroming van het tram-, auto- en vrachtverkeer. Bovendien biedt de brug meer comfort en veiligheid aan voetgangers en fietsers.”

De fasewissel op de Theunisbrug betekent meteen ook de start van de ingrijpende werken op het kruispunt van de minister Delbekelaan en Frans de L’Arbrelaan. Het drukke en overzichtelijke kruispunt wordt omgevormd tot het Duvelsplein. Door de weginfrastructuur compacter aan te leggen, ontstaat er ruimte voor meer groen en is elaats om een ruim sport- en verblijfsplein te bouwen. “Ook aan de omwonenden is gedacht. De heraanleg van het kruispunt aan de voet van de brug kant Merksem zal resulteren in betere oversteekplaatsen, brede fietspaden, een nieuw tramperron en zelfs speel- en sportfaciliteiten.”

De volgende stappen

Aan de Theunisbrug start de aannemer na de omschakeling meteen met het ontmantelen en slopen van de oude brug. In het weekend van 11 en 12 juli verdwijnt al meteen het grootste deel van de brug. Op de plek van de oude brug komt het derde en laatste deel van de nieuwe Theunisbrug, de wegbrug voor verkeer richting Deurne.

Tegelijk starten ook de werken op het kruispunt aan de voet van de brug kant Merksem. In twee grote fases vernieuwen we eerste de westzijde en vervolgens de oostzijde, zodat het verkeer steeds doorgang heeft.

Volgens de huidige planning zullen zowel de Theunisbrug als het Duvelsplein in de zomer van 2021 klaar zijn.

Laatste nieuws

Top