Link naar homepage

Laatste nieuwe deuren voor Brugse Dampoortsluis

Laatste nieuwe deuren voor Brugse Dampoortsluis

Van 16 juni tot 30 juni vernieuwt De Vlaamse Waterweg nv de deuren van de Dampoortsluis in het kanaal Gent-Oostende. De Dampoortsluis in Brugge is 150 jaar oud en toe aan nieuwe sluisdeuren, zodat de scheepvaart in de toekomst vlot kan blijven passeren.

Laatste nieuwe deuren voor Brugse Dampoortsluis

De werken vinden plaats ter hoogte van de Dampoortbrug I (Potterierei). In het najaar van 2020 werd al het eerste paar sluisdeuren vernieuwd dus nu is het tijd voor het tweede paar.

Verloop van de werken

De nieuwe sluisdeuren worden met een ponton gevaren richting Brugge. Tijdens de werken wordt er gewerkt met een kraan vanop het land en wordt de sluis drooggezet. Vervolgens worden de hydraulische installatie, die de deuren beweegt, alsook de deuren en bijhorende scharnieren verwijderd en vernieuwd. Tot slot wordt de sluis opnieuw gevuld met water en kan ze in gebruik genomen kan worden.

Toegankelijkheid tijdens de werken

Door het droogzetten van de sluis zal het scheepvaartverkeer tijdens de werken gestremd worden. Daarnaast zal de Dampoortbrug I tijdens de werken afgesloten worden voor alle verkeer. Je kan rondgaan via de Dampoortbrug II.

Overleg met stad en sector

De fasering van de werken wordt steeds bepaald in overleg met de scheepvaartsector en met de stad Brugge om de hinder zo beperkt mogelijk te houden. Door de sluisdeuren te vervangen, kunnen we de bedieningstijd verkorten door een aangepaste sturing: elke seconde dat de bruggen minder lang openstaan, heeft direct een positieve impact op een vlotte doorstroming voor het wegverkeer.

Laatste nieuws

Top