Nieuws : Kellenaarsbrug in Lo-Reninge afgesloten voor het verkeer

Kellenaarsbrug in Lo-Reninge afgesloten voor het verkeer

Vanaf vrijdag 26 april 2019 wordt de Kellenaarsbrug over het Lokanaal in Lo-Reninge afgesloten voor het verkeer. De Vlaamse Waterweg nv voert zo snel mogelijk een grondige inspectie uit aan de brug en bekijkt vervolgens welke herstellingen nodig zijn. Tot deze werken uitgevoerd zijn, kan er geen verkeer over de brug. De pleziervaart kan blijven passeren.

Kellenaarsbrug in Lo-Reninge afgesloten voor het verkeer

Aan de Kellenaarsbrug in Lo-Reninge werd ernstige schade vastgesteld aan de draagstructuur van de brug. Op bepaalde plaatsen van de stalen draagarmen is roestvorming ontstaan, wat de stevigheid van de brug aantast. Omdat veiligheid voor alles gaat, wordt de brug afgesloten voor het verkeer tot wanneer de nodige herstellingswerken uitgevoerd zijn. Onder het contragewicht van de brug plaatst De Vlaamse Waterweg nv alvast stellingen om het te ondersteunen. De brug zal vastgezet worden in een open stand zodat de pleziervaart steeds door kan.

Inspectie volgt eerstdaags
De Vlaamse Waterweg nv zal zo snel mogelijk een grondige inspectie van de brug uitvoeren om de onderdelen die beschadigd zijn in kaart te brengen. Vervolgens wordt een herstellingsplan opgesteld.

Herstellingswerken
Welke herstellingen nodig zijn en hoe lang deze zullen duren, wordt duidelijk kort na de inspectie. Afhankelijk van de te vervangen onderdelen worden de werken zo snel mogelijk uitgevoerd om het verkeer weer vlot en veilig over de brug te sturen.

Omleidingen
Het wegverkeer kan een omleiding volgen via de Lobrug of de brug over de Fintelesluis. De omleidingen bedragen respectievelijk 1 en 1,5 kilometer. Fietsers en voetgangers kunnen ook gebruikmaken van de Hullebrug die op zo’n 800 meter van de Kellenaarsbrug ligt. De omleidingen blijven van kracht tot de brug hersteld is.

Laatste nieuws

Top