Infosessies elektronisch melden op 11 & 18 juni

Infosessies elektronisch melden op 11 & 18 juni

Kom meer te weten over elektronisch melden op 11 en 18 juni.

Infosessies elektronisch melden op 11 & 18 juni

Infosessies op 11 & 18 juni in Antwerpen, Schipperswelzijn. Telkens van 10 tot 12 u., ontvangst met koffie vanaf 9.30 u.

Meer weten of inschrijven? Surf naar www.eriba-platform.be/infosessies.

Wat is eRIBa?

Een slim communicatieplatform voor de uitwisseling van digitale meldgegevens tussen de binnenvaartondernemer en de vaarwegautoriteiten in Vlaanderen en op de Westerschelde, dat is eRIBa (electronic Reporting for Inland Barges, voorheen gekend als het Single Window for Inland Navigation). Met eRIBa wordt het meldproces voor jou als binnenvaartondernemer efficiënter. Ook zorgt eRIBa ervoor dat je je gegevens digitaal kan melden, je hoeft dit zelfs nog maar één keer te doen  (bij het begin van je vaarroute) als er onderweg geen wijzigingen optreden.

Stel dat je van Oostende naar Antwerpen vaart, dan kan je dankzij eRIBa je gegevens digitaal melden bij vertrek in Oostende. Je hoeft geen gegevens meer door te geven als je in het vaargebied van De Vlaamse Waterweg nv of de haven van Antwerpen komt, behalve als er onderweg wijzigingen optreden. De  gemelde gegevens worden door eRIBa automatisch doorgestuurd naar alle vaarwegautoriteiten op jouw route op voorwaarde dat je minstens twee routepunten doorgeeft via jouw meldsoftware. De uitwisseling van deze gegevens gebeurt volledig conform de wetgeving en privacyregels.

Vanaf 4 januari 2021 is het meldproces voor de binnenvaart vereenvoudigd tot één digitale melding. Vanaf dan worden jouw gegevens gedeeld via eRIBa.

Gegevens correct invullen

De gegevens worden door eRIBa ontvangen van jouw meldsoftware, waarna eRIBa deze meteen doorstuurt naar de betrokken vaarwegautoriteiten. Het is daarbij van belang dat je je gegevens correct invult en steeds minstens twee routepunten ingeeft. Alleen dan kan eRIBa bepalen welke vaarwegautoriteiten je tegenkomt op je vaarroute en je meldgegevens aan hen bezorgen. Je hoeft je bij de autoriteiten op je vaarroute enkel nog te identificeren en je gegevens te bevestigen.

Samenwerking tussen verschillende partijen 

De Vlaamse Waterweg nv, Port of Antwerp-Bruges, North Sea Port, Port of Oostende, Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, Gemeenschappelijk Nautisch Beheer gebruiken eRIBa en zorgden voor de totstandkoming ervan.  Er is ook een nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat.

Laatste nieuws

Top