Link naar homepage

Brugse Dampoortbruggen ’s nachts afwisselend afgesloten voor werken aan de Dampoortsluis

Brugse Dampoortbruggen ’s nachts afwisselend afgesloten voor werken aan de Dampoortsluis

De Vlaamse Waterweg nv voert herstellingswerken uit aan de Dampoortsluis op de Ringvaart in Brugge. Tijdens de eerste fase van de werken in april en mei worden voorbereidende werken uitgevoerd en zullen de Dampoortbruggen over de sluis toegankelijk blijven overdag, maar ’s nachts afwisselend afgesloten worden voor het verkeer. In de zomer voert de waterwegbeheerder een tweede herstellingsfase uit waarbij de sluisdeuren vernieuwd worden, dan zullen de bruggen tweemaal een tiental dagen niet toegankelijk zijn.

Brugse Dampoortbruggen ’s nachts afwisselend afgesloten voor werken aan de Dampoortsluis

UPDATE 3 JULI 2020

In afwachting van nieuwe sluisdeuren die we later dit jaar installeren, voeren we op maandag 6 juli een aantal voorbereidende werken en kleine herstellingen uit. We werken tussen 8.30 en 12 uur en 13 en 16.30 uur waarbij we over de middag een uur de tijd voorzien om schepen door te laten.

De werken worden uitgevoerd ter hoogte van de Dampoortbrug I (Potterierei). Om deze in alle veiligheid te kunnen doen, zal de brug tijdens de werken (ook over de middag) opengezet worden en niet toegankelijk zijn. Je kan omrijden via de nabijgelegen Dampoortbrug II.


UPDATE 29 MEI 2020

Door de coronacrisis en een aantal technische bijsturingen zullen de voorbereidende werken aan de Dampoortsluis in Brugge klaar zijn uiterlijk tegen het bouwverlof. Om de doorgang voor het weg- en scheepvaartverkeer te garanderen, werken we nog steeds van 22 uur ’s avonds tot 6 uur ’s ochtends en zal telkens één van de twee Dampoortbruggen openblijven.


 

De Dampoortsluis in Brugge is 150 jaar oud en toe aan enkele dringende herstellingswerken aan de sluisdeuren. Zo kan de scheepvaart in de toekomst vlot blijven passeren via de sluis.

Fase 1: verstevigingswerken sluisbodem in april en mei
De eerste fase van de werken wordt uitgevoerd van 21 april tot en met 8 mei ter hoogte van de Dampoortbrug II, en van 11 mei tot en met 29 mei ter hoogte van de Dampoortbrug I.
Eerst wordt de sluisbodem verstevigd met grondankers. Dat is nodig wanneer de sluis plaatselijk drooggezet wordt voor de effectieve herstellingen in fase twee, omdat de druk op de bodem verandert door het water weg te nemen. Verder worden er langs de oevers nissen gemaakt waarin schotten geplaatst kunnen worden om het water op te houden en aan de sluisdeuren te kunnen werken.

Fase 2: vernieuwen sluisdeuren in de zomer
In de zomer worden eerst de sluisdeuren aan de Dampoortbrug II (t.h.v. de Wulpenstraat) aangepakt, vervolgens die aan de Dampoortbrug I (t.h.v. de Potterierei). Elke brug zal telkens een tiental dagen afgesloten worden voor het verkeer, zodat de aannemer vlot en veilig kan werken. De exacte timing wordt vastgelegd in overleg met de stad Brugge en de sector.

Deze herstellingswerken met een vernieuwing van de sluisdeuren zijn noodzakelijk om de bedrijfszekerheid van de huidige sluis en de bruggen te kunnen blijven garanderen, zowel voor de scheepvaart als het wegverkeer. De totaalprijs van de werken bedraagt 1,8 miljoen euro, exclusief btw. De fasering van de werken wordt bepaald in overleg met de scheepvaartsector en met de stad Brugge om de hinder zo beperkt mogelijk te houden. Daarom werken we in de eerste fase in april en mei enkel ’s nachts, tussen 22 uur en 6 uur. Door de sluisdeuren te vervangen tijdens fase twee, zullen we door een aangepaste sturing de bedieningstijd verkorten: elke seconde dat de bruggen minder lang openstaan, heeft direct een positieve impact op een vlotte doorstroming voor het wegverkeer.

Toegankelijkheid voor het wegverkeer tijdens fase 1
Tijdens de eerste fase van de werken in april en mei werkt de aannemer vanop een ponton op het water. Een kraan en boortuig zullen de grondankers aanbrengen. Om dat te kunnen doen, moet de brug waar gewerkt wordt in een open stand vastgezet worden.

Overdag zijn beide bruggen steeds toegankelijk. Er wordt in deze eerste fase alleen ’s nachts gewerkt van 22 tot 6 uur waarbij de bruggen niet toegankelijk zijn voor het wegverkeer. Wanneer er gewerkt wordt aan de Dampoortbrug I kan je omrijden via de Dampoortbrug II, en andersom.

Laatste nieuws

Top