Link naar homepage

Brugse Dampoortbruggen ’s nachts afwisselend afgesloten voor werken aan de Dampoortsluis

Brugse Dampoortbruggen ’s nachts afwisselend afgesloten voor werken aan de Dampoortsluis

De Vlaamse Waterweg nv voert herstellingswerken uit aan de Dampoortsluis op de Ringvaart in Brugge. Tijdens de eerste fase van de werken in april en mei worden voorbereidende werken uitgevoerd en zullen de Dampoortbruggen over de sluis toegankelijk blijven overdag, maar ’s nachts afwisselend afgesloten worden voor het verkeer. In de zomer voert de waterwegbeheerder een tweede herstellingsfase uit waarbij de sluisdeuren vernieuwd worden, dan zullen de bruggen tweemaal een tiental dagen niet toegankelijk zijn.

Brugse Dampoortbruggen ’s nachts afwisselend afgesloten voor werken aan de Dampoortsluis

 


UPDATE - Voorbereidingen klaar

Door bijkomende, technische uitdagingen duurden de voorbereidende werken aan de Dampoortsluis in Brugge langer dan voorzien. Sinds midden september zijn ze klaar en kan je weer normaal over de Dampoortbruggen passeren. Intussen bereiden we de effectieve vernieuwing van de sluisdeuren verder voor.


 

De Dampoortsluis in Brugge is 150 jaar oud en toe aan enkele dringende herstellingswerken aan de sluisdeuren. Zo kan de scheepvaart in de toekomst vlot blijven passeren via de sluis.

Fase 1: verstevigingswerken sluisbodem in april en mei
De eerste fase van de werken wordt uitgevoerd van 21 april tot en met 8 mei ter hoogte van de Dampoortbrug II, en van 11 mei tot en met 29 mei ter hoogte van de Dampoortbrug I.
Eerst wordt de sluisbodem verstevigd met grondankers. Dat is nodig wanneer de sluis plaatselijk drooggezet wordt voor de effectieve herstellingen in fase twee, omdat de druk op de bodem verandert door het water weg te nemen. Verder worden er langs de oevers nissen gemaakt waarin schotten geplaatst kunnen worden om het water op te houden en aan de sluisdeuren te kunnen werken.

Fase 2: vernieuwen sluisdeuren in de zomer
In de zomer worden eerst de sluisdeuren aan de Dampoortbrug II (t.h.v. de Wulpenstraat) aangepakt, vervolgens die aan de Dampoortbrug I (t.h.v. de Potterierei). Elke brug zal telkens een tiental dagen afgesloten worden voor het verkeer, zodat de aannemer vlot en veilig kan werken. De exacte timing wordt vastgelegd in overleg met de stad Brugge en de sector.

Deze herstellingswerken met een vernieuwing van de sluisdeuren zijn noodzakelijk om de bedrijfszekerheid van de huidige sluis en de bruggen te kunnen blijven garanderen, zowel voor de scheepvaart als het wegverkeer. De totaalprijs van de werken bedraagt 1,8 miljoen euro, exclusief btw. De fasering van de werken wordt bepaald in overleg met de scheepvaartsector en met de stad Brugge om de hinder zo beperkt mogelijk te houden. Daarom werken we in de eerste fase in april en mei enkel ’s nachts, tussen 22 uur en 6 uur. Door de sluisdeuren te vervangen tijdens fase twee, zullen we door een aangepaste sturing de bedieningstijd verkorten: elke seconde dat de bruggen minder lang openstaan, heeft direct een positieve impact op een vlotte doorstroming voor het wegverkeer.

Toegankelijkheid voor het wegverkeer tijdens fase 1
Tijdens de eerste fase van de werken in april en mei werkt de aannemer vanop een ponton op het water. Een kraan en boortuig zullen de grondankers aanbrengen. Om dat te kunnen doen, moet de brug waar gewerkt wordt in een open stand vastgezet worden.

Overdag zijn beide bruggen steeds toegankelijk. Er wordt in deze eerste fase alleen ’s nachts gewerkt van 22 tot 6 uur waarbij de bruggen niet toegankelijk zijn voor het wegverkeer. Wanneer er gewerkt wordt aan de Dampoortbrug I kan je omrijden via de Dampoortbrug II, en andersom.

Laatste nieuws

Top