Link naar homepage

Tweede herstellingsronde Gentse Meulestedebrug van start

Tweede herstellingsronde Gentse Meulestedebrug van start

Op 17 maart 2020 start De Vlaamse Waterweg nv met de tweede fase van de herstellingen aan de Meulestedebrug over het kanaal Gent-Terneuzen in Gent. Eind vorig jaar werden de vergrendeling en de rechterhelft van de brug hersteld, nu is de linkerhelft van de brug aan de beurt. Iedereen kan voorlopig nog gebruikmaken van deze verbinding, van 27 april tot aan het einde van de werken gaat ze dicht. Als alles vlot verloopt, gaat de Meulestedebrug op dinsdag 26 mei weer open voor het verkeer.

Tweede herstellingsronde Gentse Meulestedebrug van start

De Meulestedebrug is een beweegbare brug die gebouwd werd in de jaren ’50. Ze wordt dagelijks intensief gebruikt voor woon-werkverkeer en voor goederentransport via het water en de weg. Het is bovendien een belangrijke verbinding van en naar de haven North Sea Port. Om deze oversteek zo lang mogelijk open te houden en in afwachting van de nieuwe brug, voert waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv herstellingen uit zodat de huidige brug nog een tijd dienst kan doen.

Werk voor een gespecialiseerde aannemer
Over de herstellingswerken en minderhinder-maatregelen wordt nauw samengewerkt met de stad Gent, havenbedrijf North Sea Port, vervoersmaatschappij De Lijn en het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. De herstelling vergt precisiewerk en kennis van de brug zelf en dus schakelt De Vlaamse Waterweg nv een gespecialiseerde aannemer in. De werken starten op dinsdag 17 maart en zullen zonder onvoorziene omstandigheden afgerond worden op maandag 25 mei.

Eerst zal de aannemer een aantal mechanische onderdelen van de linkerhelft van de brug (kant Wondelgem) vervangen, zodat deze weer op en neer kan gaan. Vervolgens worden de ballastkist en de hoofdligger van dit brugdeel verstevigd, zodat de brug beter bestand is tegen het vele passerende verkeer. Daarna zal de Meulestedebrug weer twee beweegbare brugdelen hebben en kan ze open blijven tot de nieuwe brug gedeeltelijk in dienst genomen wordt.

Toegankelijkheid tijdens de werken
Om de linker brughelft te verstevigen, moet de Meulestedebrug vastgezet worden in een open stand. Daarom wordt ze afgesloten van 27 april tot aan het einde van de werken.

Fietsers en voetgangers kunnen oversteken via trappentorens met fietsgoten en een tijdelijke brug die vlak naast de Meulestedebrug ligt. Dit biedt een aantal voordelen: de tijdelijke brug is gelegen in de gebruikelijke verkeersas, heeft daar de kleinste overspanning over het kanaal en het kleinst te overbruggen hoogteverschil voor de gebruikers. Twee- of driewielers waarvoor de trappen minder geschikt zijn, kunnen omrijden via de spoorwegbrug ter hoogte van de Wiedauwkaai en de Terneuzenlaan.

Wegverkeer tot 3,5 ton heeft twee mogelijkheden: ofwel rijden bestuurders om via de R4, ofwel kunnen zij het veer van Langerbrugge of Terdonk nemen. Van maandag t.e.m. zaterdag tussen 7 en 19 uur, is een extra veer voorzien in Langerbrugge om het kanaal Gent-Terneuzen over te steken. Deze veerdienst wordt aangeboden door De Vlaamse Waterweg nv en VLOOT (agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust). Zwaar wegverkeer moet verplicht een alternatieve route volgen via de R4.

Tijdens de werken voorziet De Lijn vervanghaltes. Raadpleeg www.delijn.be/omleidingen om te zien wat er tijdelijk zal veranderen.

De Meulestedebrug van morgen
Eind 2019 werd de omgevingsvergunning verleend en kon de afschaffing van een buurtweg afgerond worden, waardoor de laatste rechte lijn is ingezet tot de effectieve nieuwbouw. “In 2020 zullen de contracten voor de bouw in de markt gezet worden, en in 2021 kan de bouw van de brug starten”, verzekert Lieven Dejonckheere, afdelingshoofd bij De Vlaamse Waterweg nv. “Op de plaats van de huidige brug komt een nieuwe die bestaat uit twee afzonderlijke beweegbare brugdelen: één voor elke rijrichting, met in totaal vijf rijstroken. Aan de kant van de Meulestedekaai wordt voor de fietsers een veilige onderdoorgang voorzien. Ook de toegangswegen, rioleringen, fietsverbindingen en de omgeving zullen een make-over krijgen.” Na de herstellingswerken zal De Vlaamse Waterweg nv partners en omwonenden uitgebreid informeren over de start van de werken in 2021.

Alle informatie kan je vinden via www.meulestedebrug.be

Laatste nieuws

Top