Nieuws : Bouw nieuwe stuw op de Dender in Denderleeuw komt er aan

Bouw nieuwe stuw op de Dender in Denderleeuw komt er aan

De Vlaamse Waterweg nv is volop bezig met de voorbereiding van grootschalige werken in Denderleeuw. Om het water van de wispelturige Dender beter op peil te houden, komt er een nieuwe stuw. “We leggen nu de laatste hand aan het ontwerp van de plannen”, bevestigt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts. “Het bouwdossier wordt binnenkort ingediend. We hopen dat de werken in Denderleeuw eind volgend jaar van start kunnen gaan”.

Bouw nieuwe stuw op de Dender in Denderleeuw komt er aan

Schotbalken vervangen door stuwkleppen
De huidige stuw in Denderleeuw is sterk verouderd. Ze werkt nog met schotbalken, een verouderd systeem waarbij houten balken met een takel in en uit de stroming worden getild. De schotbalken worden vervangen door stuwkleppen. Die kunnen automatisch bediend worden en zorgen voor een nauwkeurigere en veiligere bediening. 

De nieuwe stuw komt in de stuwgeul van de huidige stuw (zie ook overzichtsplan als bijlage), ter hoogte van de tip van het stuweiland. De huidige stuw wordt na de werken afgebroken. Door het verplaatsen van de stuw daalt het water tussen de nieuwe en de huidige stuw.

Tijdelijke by-pass 
Om de nieuwe stuw te kunnen bouwen, komt er eerst een grote bouwkuip in de stuwgeul. Tijdens de werken moet de waterafvoer steeds gegarandeerd blijven. Daarom wordt er tijdens de werken een tijdelijke by-pass aangelegd. Zo kan er altijd voldoende water afgevoerd worden. Na de werkzaamheden verdwijnt de by-pass en wordt al het overtollige water via de nieuwe stuw afgevoerd.

Vlakbij de sluis komt een nieuw gebouw waar de technische uitrusting van de stuw, de sluis en de brug in geïnstalleerd wordt. De omgeving van het gebouw op het eiland wordt tegelijkertijd heringericht. Grondige herstellings- en aanpassingswerken aan de sluis zelf staan ook op de planning, maar vallen buiten de opdracht van de bouw van de nieuwe stuw. 

Aandacht voor natuur en recreatie
Op linkeroever, waar nu de Molenbeek ligt, wordt een vispassage aangelegd. De beek schuift op en wordt dus gedeeltelijk verlegd. Een vispassage is een technische constructie die ervoor zorgt dat de vissen zonder problemen langs de nieuwe stuw kunnen zwemmen.

Kajakkers en kanoërs mogen omwille van de veiligheid niet door de sluizen varen. Voor hen komt er vlakbij een comfortabele in- en uitstapplaats. 

Volgende stappen
Het voorontwerp wordt momenteel technisch uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Van zodra dit klaar is, worden de noodzakelijke vergunningen aangevraagd. Nadien wordt er een aannemer aangesteld. Vervolgens kunnen de werken op terrein van start. Vermoedelijk zal dit ten vroegste eind 2019 zijn. 

Het grotere verhaal 
De plannen voor de bouw van de nieuwe stuw in Denderleeuw maken deel uit van het grotere project ‘Stuwen op de Dender’. De Vlaamse Waterweg nv wil het risico op wateroverlast in het Denderbekken verkleinen. Daarom moeten onder andere de huidige stuwen op de rivier dringend vernieuwd worden. Naast de stuw van Denderleeuw worden ook de stuwen van Geraardsbergen, Idegem, Pollare, Denderleeuw, Aalst en Denderbelle aangepakt. In Teralfene wordt de stuw afgeschaft. 

Ruimte voor water
Het verhaal gaat verder dan het vernieuwen van de stuwen. Vorig jaar werd het project ‘Ruimte voor water – samen werken aan een Dender in balans’ opgestart. De Vlaamse Waterweg nv werkt daarvoor samen met het Departement Omgeving en de Provincie Oost-Vlaanderen. Via een integrale en participatieve methode worden maatregelen uitgewerkt om de waterproblematiek in de regio aan te pakken. Samen met alle betrokkenen wordt gezocht naar scenario’s die naast waterveiligheid ook op ruimtelijk, economisch en ecologisch vlak meerwaarde creëren. De optimale mix van maatregelen vormt de kern van een nieuw overstromingsrisicobeheerplan.
 

Laatste nieuws

Top