Nieuws : Bouw stuw Geraardsbergen - jaagpad binnenkort open

Bouw stuw Geraardsbergen - jaagpad binnenkort open

Jaagpad binnenkort opnieuw open in afwachting van nieuwe vergunningsaanvraag 

De Vlaamse Waterweg nv bereidt momenteel een nieuwe vergunningsprocedure voor om de bouw van de nieuwe stuw op de Dender in Geraardsbergen verder te zetten. “We willen de fietsers en voetgangers niet langer laten wachten”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts. “Vlaanderen investeert daarom 40.000 euro in een tijdelijke, veilige doorgang door de werfzone. Zo kunnen fietsers en voetgangers in afwachting van de heropstart opnieuw vlot gebruik maken van het jaagpad en worden ze niet langer om de werf heen geleid.” 

Bouw stuw Geraardsbergen - jaagpad binnenkort open

In het najaar van 2017 werden de werken aan de stuw van Geraardsbergen stilgelegd na een beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwisting over de eerder verleende vergunning. Sindsdien is de waterwegbeheerder volop bezig met de voorbereiding van een nieuwe vergunningsprocedure. Verschillende studies zijn momenteel lopende. Volgens de huidige planning kunnen de werken op terrein - na het verkrijgen van de nodige vergunningen - in de zomer van 2019 heropgestart worden. 

Tijdelijke minderhinder-maatregel
Sinds de start van de werken volgen de fietsers en voetgangers op het jaagpad langs de Dender ter hoogte van de werf een omleiding via het stadscentrum. In afwachting van de heropstart neemt de waterwegbeheerder het initiatief om voor hen een tijdelijke doorgang door de werf te maken die op een veilige en comfortabele wijze kan gebruikt worden. Deze werken worden vermoedelijk nog voor het bouwverlof uitgevoerd. In afwachting van de realisatie van deze doorgang kunnen de jaagpadgebruikers in de loop van deze week alvast een verkorte omleiding volgen via de parking van het zwembad en de voetweg langs het clubhuis van jachthaven Den Bleek.

De werfdoorgang is een tijdelijke maatregel om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Wanneer de werken terug van start gaan, volgen fietsers en voetgangers opnieuw een omleiding.

Het grotere verhaal 
De bouw van de nieuwe stuw in Geraardsbergen maakt deel uit van het grotere project ‘Stuwen op de Dender’. De Vlaamse Waterweg nv wil het risico op wateroverlast in het Denderbekken verkleinen. Daarom moeten onder andere de huidige stuwen op de rivier dringend vernieuwd worden. Naast de stuw van Geraardsbergen worden ook de stuwen van Idegem, Pollare, Denderleeuw, Aalst en Denderbelle aangepakt. In Teralfene wordt de stuw afgeschaft. 

Ruimte voor water
Het verhaal gaat verder dan het vernieuwen van de stuwen. Vorig jaar werd het project ‘Ruimte voor water – samen werken aan een Dender in balans’ opgestart. De Vlaamse Waterweg nv werkt daarvoor samen met het Departement Omgeving en de Provincie Oost-Vlaanderen. Via een integrale en participatieve methode worden maatregelen uitgewerkt om de waterproblematiek in de regio aan te pakken. Samen met alle betrokkenen wordt gezocht naar scenario’s die naast waterveiligheid ook op ruimtelijk, economisch en ecologisch vlak meerwaarde creëren. De optimale mix van maatregelen vormt de kern van een nieuw overstromingsrisicobeheerplan. 
 

Laatste nieuws

Top