Link naar homepage

Watercaptaties

De Vlaamse Waterweg nv optimaliseert haar captatiebeleid om de veiligheid van zowel de capteerder als de waterweggebruiker te verhogen en de handhaving te vereenvoudigen.

De Vlaamse Waterweg nv optimaliseert haar captatiebeleid om de veiligheid van zowel de capteerder als de waterweggebruiker te verhogen en de handhaving te vereenvoudigen. Hierdoor worden er voor de mobiele captaties vaste punten langs de waterwegen aangeduid. Vanaf 1 april 2019 moeten mobiele watercaptaties verplicht vanop deze locaties uitgevoerd worden. Een uitzondering geldt wel voor aangelanden.

Je mag het water uit kanalen en rivieren gebruiken/capteren mits een melding of vergunning. Bij watervang van minder dan 500 m³ per jaar volstaat een melding via dit formulier.
Bij watervang vanaf 500 m³ per jaar moet je een vergunning aanvragen via dit formulier.

Stuur je melding of vergunningsaanvraag naar Havenstraat 44, 3500 Hasselt of info@vlaamsewaterweg.be.

Een overzicht van de vaste watercaptatiepunten vind je hier.

Nuttige documenten

Laatste nieuws

Top