Watercaptaties

De Vlaamse Waterweg nv optimaliseert haar captatiebeleid om de veiligheid van zowel de capteerder als de waterweggebruiker te verhogen en de handhaving te vereenvoudigen.

Je mag het water uit kanalen en rivieren gebruiken/capteren mits een melding of vergunning:

Voor het capteren werden er vaste punten langs de waterwegen aangeduid. Mobiele watercaptaties moeten verplicht vanop deze locaties uitgevoerd worden. Een uitzondering geldt wel voor aangelanden. Een overzicht van deze vaste watercaptatiepunten vind je hier.

Nuttige documenten

 

 

Tarieven watercaptaties 2024 (excl. btw)

Aanvragen onder 500m³/jaar = gratis
Vergunningen boven 500m³/jaar is afhankelijk van het onttrokken volume:
 

 

Energie uit oppervlaktewater

Het verlenen van een vergunning door De Vlaamse Waterweg vervangt geenszins een omgevingsvergunning of een verplichte melding volgens het omgevingsvergunningsdecreet. De vergunninghouder verbindt zich bovendien ertoe om de geldende regelgeving voor wat betreft de milieuwetgeving te volgen (specifiek de bepalingen uit VLAREM II artikel 4.2.4.1).

Voor vragen rond waterkwaliteit en de milieukwaliteitsnormen kunt u contact opnemen met de VMM: https://www.vmm.be/water/kwaliteit-waterlopen/contact
 

Laatste nieuws

Top