Pompinstallaties en waterkrachtcentrale Hasselt

Aan het sluizencomplex van Hasselt (Godsheide) wordt een gecombineerde pompinstallatie-waterkrachtcentrale langs het Albertkanaal gebouwd. Dankzij deze installatie kan het waterverbruik van het sluizencomplex bij waterschaarste beperkt worden met ongeveer de helft. Zo wordt de bedrijfszekerheid van het Albertkanaal meer dan ooit verzekerd.

Steeds meer transporteurs kiezen voor de binnenvaart. De groeiende trafiekcijfers bewijzen dat steeds meer ondernemers voor de watersnelweg kiezen. 2016 was opnieuw een recordjaar voor het containervervoer via de waterwegen. Dit betekent echter ook dat de waterbehoefte van het Albertkanaal en de Kempense kanalen stijgt. Gevolg: bij langdurige droogte kunnen de waterpeilen niet altijd meer gegarandeerd worden. Het Albertkanaal en de Kempense kanalen worden gevoed met water uit de Maas en het waterdebiet van deze rivier daalt sterk in droge periodes. Noodgedwongen moet de waterwegbeheerder dan toevlucht zoeken tot waterbesparende maatregelen, zoals gegroepeerd schutten van schepen aan de sluizen, beperken of afsluiten van de waterafnames door industrie en landbouw of het invoeren van diepgangbeperkingen.

Vlaanderen investeert nu in gecombineerde pompinstallaties-waterkrachtcentrales op de 6 sluizencomplexen van het Albertkanaal. Zo slaan we 2 vliegen in 1 klap. Ten eerste wordt het waterverbruik van de sluizen drastisch beperkt omdat het water van onder aan de sluis terug naar de bovenkant gepompt kan worden. Ten tweede kunnen deze installaties in periodes met voldoende water zelf groene stroom produceren uit waterkracht. Dat is mogelijk dankzij het hoogteverschil van 10 meter op de sluizencomplexen.

Momenteel is de bouw van de gecombineerde pompinstallatie-waterkrachtcentrale in Hasselt (Godsheide) bezig.  . Eerder kwamen ook de sluizencomplexen van Ham en Olen aan de beurt. Zij werden als eerste aangepakt, omdat ze het grootste waterverbruik hadden. De komende jaren komen ook de sluizencomplexen van Diepenbeek, Genk en Wijnegem aan de beurt. Samen zullen de zes installaties het waterverbruik in het Albertkanaal in droge periodes met de helft reduceren. Zo moeten er in de toekomst geen noodingrepen meer gedaan worden.

De werken aan de installatie van Hasselt moeten eind 2018 klaar zijn.

Laatste nieuws

Top