Westelijke spoorbrug Kuringen afgebroken en fietsbrug geplaatst

Westelijke spoorbrug Kuringen afgebroken en fietsbrug geplaatst

De Vlaamse Waterweg nv vervangt de twee huidige spoorbruggen over het Albertkanaal in Kuringen door één nieuwe boogbrug en een aanhangende fietsbrug. Deze werken kwamen het afgelopen weekend in een finale fase, met de afbraak van de westelijk spoorbrug en de plaatsing van de fietsbrug.

Westelijke spoorbrug Kuringen afgebroken en fietsbrug geplaatst

Het Albertkanaal is vanuit economisch standpunt de belangrijkste waterweg in Vlaanderen en een cruciale hinterlandverbinding voor de haven van Antwerpen naar de Antwerpse Kempen, Limburg en de Luikse regio. Jaarlijks wordt zo’n 40 miljoen ton aan goederen via de binnenvaart vervoerd over dit kanaal. Dat is het equivalent van zo’n twee miljoen vrachtwagens per jaar of 8000 elke dag minder op onze wegen.

“Vlaanderen investeert bijna 13 miljoen euro in deze gloednieuwe spoorbrug met fietsbrug”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “Deze nieuwe bruggen maken het verkeer vlotter voor fietsers én voor de containerschepen die over het Albertkanaal varen. Via het Albertkanaal, onze belangrijkste watersnelweg, vervoeren we enorme vrachten zonder file en via de fietssnelweg naast het kanaal kunnen pendelaars en scholieren ook zonder file naar hun werk of school.”

Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder De Vlaamse Waterweg verduidelijkt het economisch belang: “Het project voor het verhogen van de bruggen tot een doorvaarhoogte van 9,10 meter zal resulteren in een Albertkanaal dat vlotter en veiliger bevaarbaar is en kans biedt voor vierlaags containertransport. Bovendien wordt ook de toegankelijkheid van het kanaal voor kustvaart en voor het transport van grote ondeelbare elementen vergroot. Intussen zijn 43 van de 62 bruggen al verhoogd en zijn 13 andere bruggen in uitvoeringsfase. Eind 2022 moet het hele project klaar zijn en wordt het Albertkanaal meer dan ooit de belangrijkste waterweg van Vlaanderen.”

Spoorbruggen Kuringen maken plaats voor hoger exemplaar

In april 2019 zijn de werken voor het verhogen van de spoorbruggen gestart. De oude spoorbrug in Kuringen bestond uit twee aparte bruggen naast elkaar met op elke brug één spoor. Deze bruggen zijn vervangen door één brede spoorbrug. In augustus 2019 is de eerste (oostelijke) spoorbrug afgebroken en op 26 april 2020 is de nieuwe hogere brug van 120 meter lang en 20 meter hoog, gemeten vanaf het wegdek, geplaatst. Het kanaal wordt ter hoogte van de brug verbreed van 50 naar 86 meter.

Daarna voerden De Vlaamse Waterweg nv en Infrabel tal van werken uit om het eerste vernieuwde spoor over de brug in gebruik te kunnen nemen. Zo wordt in totaal 6 km aan spoor, bovenleiding en seininrichting vernieuwd om de spoorinfrastructuur aan te passen aan de nieuwe toestand. De nieuwe brug ligt immers 2 meter hoger dan de oude bruggen.

Sinds maandagochtend 7 september kunnen de treinen over het eerste vernieuwde spoor tussen Hasselt en Kiewit/Zonhoven rijden.

Zaterdagnacht is een ponton met hierop steuntorens onder de af te breken brug gevaren. Daar is dit ponton ontlast zodat de brug omhoog geduwd werd en zo +/- 30 cm loskwam van haar opleggingspunten. Eens de brug op de steuntorens lag is het ponton 20 meter achterwaarts richting Antwerpen van onder de nieuwe spoorwegbrug gevaren. Zondag is de verwijderde brug dan verder afgebroken. De brug werd met behulp van kranen en hoogtewerkers op pontons die langs het draagponton lagen in zeven brugdelen gedemonteerd. De brugdelen zijn met grote  hijskranen op de oevers gelegd en worden daar verder verwerkt tot schroot.

Nieuwe fietsbrug geplaatst

De eerste drie delen van de nieuwe aanhangende fietsbrug zijn reeds geplaatst. Na de afbraak is zondag ook het deel boven het Albertkanaal geplaatst. Vijf stukken van elk 20 meter lang en 3,5 meter breed werden vanop het ponton aan de nieuwe spoorbrug gemonteerd. De drie laatste stukken worden eind september vanop de oever geplaatst. Deze fietsbrug met een brede fietsverbinding wordt onderdeel van het Limburgs fietssnelwegennetwerk.

“De verhoging van de spoorwegbrug biedt een unieke opportuniteit om de fietsverbinding over het Albertkanaal te realiseren aan een relatief beperkte kost. De fietsverbinding is namelijk geïntegreerd in de spoorbrug, er moest dus geen aparte fietsbrug worden aangelegd. De realisatie van de fietsbrug aan de spoorbrug is een belangrijke missing link om een vlotte, comfortabele fietsverbinding te maken tussen Hasselt en Noord-Limburg. De werken aan deze fietsbrug zijn een sleutelproject om de fietssnelweg F74 tussen Hasselt en Zonhoven te kunnen realiseren. Daarnaast werkt de provincie ook de plannen uit voor het verder verloop van de F74 parallel aan spoorlijn 15 op grondgebied Hasselt en Zonhoven,” zegt Bert Lambrechts, gedeputeerde voor mobiliteit provincie Limburg.

“Met deze nieuwe spoorbrug en fietsbrug bieden we dus een mooi alternatief voor de files. De hogere brug haalt vrachtwagens van de weg en fietsers kunnen veilig pendelen met zicht op de blauwe watersnelweg”, vat Frieda Brepoels, voorzitter De Vlaamse Waterweg nv samen. “Loopt alles volgens plan dan zal vanaf april 2021 ook het 2de vernieuwde spoor klaar zijn en kunnen de treinen opnieuw over twee sporen rijden. De werken zijn voorzien om in de zomer van 2021 klaar te zijn.”

Kostprijs van het project is ruim 23 miljoen euro (excl. btw). De Vlaamse Waterweg investeert 12,8 miljoen euro in de verhoging van deze spoorbrug, de provincie voorziet 1,14 miljoen, Infrabel investeert +/- 700.000 euro en de Europese Unie neemt 8,6 miljoen euro van de kosten voor Europese rekening.

Het project van spoorbrug Kuringen is een samenwerking tussen De Vlaamse Waterweg nv, Infrabel en de provincie Limburg ondersteund door de Europese Unie. De THV Jan De Nul NV – Herbosch-Kiere NV – Victor Buyck NV – Strukton Rail zal de werken uitvoeren. Het studiebureau: Arcadis – Sweco.

logo subsidie Europa

Laatste nieuws

Top