Link naar homepage

Werk mee aan de Vlaamse mobiliteitsvisie 2040

Werk mee aan de Vlaamse mobiliteitsvisie 2040

Het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken werkt aan een Vlaamse mobiliteitsvisie richting 2040. Daarvoor hebben we jouw hulp nodig!

Werk mee aan de Vlaamse mobiliteitsvisie 2040

De Vlaamse mobiliteitsvisie 2040 wordt een strategische visie op lange termijn die Vlaanderen moet helpen om de komende jaren de juiste beleidskeuzes te maken. Ze zal de krachtlijnen bevatten om de Vlaamse mobiliteit in de toekomst vlot, veilig en duurzaam te organiseren. Eind dit jaar gaat een ontwerp van de mobiliteitsvisie naar Vlaams minister Lydia Peeters.
 
Ruime bevraging via vier toekomstscenario’s
Om zoveel mogelijk invalshoeken mee te nemen, bevragen we niet alleen overheden en (academische) experten, maar ook bedrijven, het middenveld én burgers. Zo willen we alle ideeën rond mobiliteit capteren die in de samenleving leven. Om een visie te ontwikkelen, hebben we vier toekomstscenario’s ontwikkeld: vier werelden met grote verschillen op sociaal, economisch, cultureel en politiek vlak. Die werelden zijn geen wensbeelden, maar mogelijke toekomsten die ons helpen na te denken wat op ons af kan komen.
 
De burgerparticipatie loopt tot 18 oktober.
Laat je stem dus zeker horen via mobiliteitsvisie2040.vlaanderen.be.
 
Meer informatie over de Vlaamse mobiliteitsvisie 2040 vind je op www.vlaanderen.be/mobiliteit-en-openbare-werken/duurzame-mobiliteit/vlaamse-mobiliteitsvisie-2040.
 

Laatste nieuws

Top