Link naar homepage

Voetgangersbrug onderbroken door hereniging Meulestedebrug

Voetgangersbrug onderbroken door hereniging Meulestedebrug

Op maandag 3 mei wordt de rechter brughelft van de Meulestedebrug in Gent teruggevaren en komt een einde aan de herstellingswerken in de ateliers van de firma Aelterman. Tijdens de hereniging van de brughelften op 4 mei zal de tijdelijke voetgangersbrug niet toegankelijk zijn.

Voetgangersbrug onderbroken door hereniging Meulestedebrug

Met de terugkeer van de herstelde rechter brughelft is de klus allesbehalve geklaard. Er moet nog heel wat gebeuren in de schaduw van het wegdek en op het terrein. Op 4 mei zal de tijdelijke voetgangersbrug om veiligheidsredenen niet toegankelijk zijn gedurende het hijsen van de teruggekeerde brugklap en het neerleggen op de hoofdliggers die zich in de brugkelder bevinden.  

Voetgangersbrug onderbroken 

Op 4 mei tussen 8.30 uur en 16.30 uur kunnen fietsers noch voetgangers het kanaal Gent-Terneuzen oversteken ter hoogte van de Meulestedebrug. Ze zakken beter af naar de iets verder gelegen spoorbrug aan de Wiedauwkaai. De tijdelijke voetgangersbrug blijft daarna nog tot het einde van de herstellingswerken staan. Vlak voor de herstelde Meulestedebrug in juni weer open kan, zal het zachte wegverkeer tijdens het wegnemen van de tijdelijke brug onvermijdelijk opnieuw een dagje moeten omrijden. 

Herstellingswerken gaan laatste weken in

Na de zware aanvaring in oktober 2020 werd de niet beschadigde linker brughelft rechtgezet en bleef ze alleen achter op het terrein. Na de hereniging met de herstelde rechter rechterhelft wordt het losgekoppelde tegengewicht van 250 ton -een gewicht dat vergelijkbaar is met dat van 500 olifanten- terug in positie gebracht. Met die loodzware evenwichtsoefening achter de rug, zijn nog maar een paar weken nodig om de herstellingswerken af te werken.

Het vergt uiterste precisie, veel bijsturing en voortdurend tussentijds testen om alle puzzelstukjes terug in elkaar te laten passen en weer beweging in de brug te brengen. Als alles voor de laatste keer grondig is geïnspecteerd en de bediening goed verloopt, rest alleen nog het terugplaatsen van de baanseinen en wegnemen van de voetgangersbrug. De laatste rechte lijn is ingezet naar de hopelijk laatste heropening van de oude Meulestedebrug in juni.

Terugkeer en verhalen van brugfiguren in beeld

Om veiligheidsmaatregelen vanwege de Coronacrisis roept De Vlaamse Waterweg nv op om weg te blijven of niet in groep en met de gepaste afstand de terugkeer te volgen of de laatste werken aan de oude Meulestedebrug te bekijken.

De Vlaamse Waterweg nv zal de hereniging filmen en binnenkort digitaal verspreiden via www.meulestedebrug.be en de sociale mediakanalen. Naast de beelden van de terugkeer en zullen er ook getuigenissen te zien zijn van een handvol ‘brugfiguren’. Ze vertellen vanuit de oude bedieningskamer en aan de werf elk vanuit hun eigen invalshoek hoe de brug hun leven heeft doorkruist. Het zijn verhalen die terugblikken naar het 65-jarige -soms brokkelige- parcours van de Meulestedebrug en vooruitblikken naar het einde van de laatste herstellingwerken en het toekomstig brugpensioen. 

Vooruitblik naar de nieuwe Meulestedebrug

Ondertussen vergeet De Vlaamse Waterweg nv de nieuwe brug niet. Samen met de aangestelde aannemer en de partners van het  Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), FARYS en de stad Gent wordt de laatste hand gelegd aan de detailplanning voor de bouw van de nieuwe Meulestedebrug en de bijhorende omgevingsaanleg. Er wordt ook afgestemd met alle overheden en organisaties die komende jaren betrokken zijn bij de werven in de noordrand van Gent, de Kanaalzone en het havengebied om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken. 

Aan het begin van de zomer kan je tijdens een digitaal infomoment de detailplanning ontdekken voor de bouw van de nieuwe brug en daarover vragen stellen. Een uitnodiging volgt na de heropening van de oude Meulestedebrug in juni. 

Na de zomer worden de werken aan de nieuwe Meulestedebrug op het terrein zichtbaar. Het hele project van de vernieuwing van de Meulestedebrug en de aanleg van de omgeving heeft een kostprijs van 30 miljoen euro (excl. BTW).

Meer informatie over de herstellingswerken vind je hier. Wil je iets weten over de nieuwe brug? Neem dan zeker hier een kijkje. 

herstelde brugdeel
meulestedebrug

Laatste nieuws

Top