Link naar homepage

Gent - Nieuwe Meulestedebrug

De nieuwe Meulestedebrug zal een grote verbetering zijn voor de ontsluiting van het noorden van Gent. De huidige brug is een beweegbare brug over het kanaal Gent-Terneuzen die de afgelopen 65 jaar door het toenemende verkeer langs de weg en via het water steeds intensiever werd gebruikt. De brug is sterk verouderd en te smal waardoor er onvoldoende ruimte is als er zich een probleem voordoet, daarom wordt ze vervangen door een nieuw exemplaar.

Maandag 31/05 leggen we de laatste hand aan de herstelde Meulestedebrug. De tijdelijke, vaste voetgangersbrug wordt weggenomen. Vanaf dinsdag 1 juni 2020 is het zover. Dan zijn de intensieve herstellingswerken afgerond en kan Gent weer gebruik maken van de Meulestedebrug.

Volg de evolutie van de herstellingswerken aan de huidige Meulestedebrug via deze link.

 

Zicht vanop het Redersplein aan de Meulestedekaai (zuidzijde)

 

WAAROM EEN NIEUWE MEULESTEDEBRUG?

ONTWARRING VAN DE "VERKEERSKNOOP MEULESTEDE"

Komende jaren bouwt De Vlaamse Waterweg nv aan een nieuwe, brede brug met vijf rijstroken die de oude Meulestedebrug moet vervangen. Tegelijk worden het kruispunt van de Wondelgemkaai en de Zeeschipstraat en de fietsverbindingen aangepakt, in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer, FARYS en de stad Gent. Zo verhoogt de capaciteit en zal het verkeer vlotter en veiliger verlopen langs deze belangrijke toegangspoort in de noordrand en het havengebied van Gent.

DOELSTELLINGEN

NIEUWE BRUG VERVANGT VERSLETEN BRUG

Na een erg lange staat van dienst, is de toestand van de huidige Meulestedebrug ‘palliatief’ en onbetrouwbaar. De brug werd 65 jaar geleden voor het eerst in gebruik genomen voor het lokale verkeer, soms nog met paard en kar. Het steeds zwaardere en toenemende verkeer hebben echter teveel van de brug gevergd.

Er komt dus een nieuwe beweegbare brug over het kanaal Gent-Terneuzen. De nieuwe dubbele brug zal bijna drie keer zo breed zijn.

MEER, VLOTTER EN VEILIGER VERKEER VIA WEG EN WATER

De nieuwe brug zal op de noordelijke brughelft drie en de zuidelijke brughelft twee rijstroken hebben. De ontdubbeling laat toe om bij onderhoud of herstellingen aan één brughelft, de andere in te zetten voor verkeer in beide rijrichtingen.

De brug en het vernieuwde kruispunt N456-N458 zullen het verkeer vlotter laten doorstromen. De vernieuwde wegen, fietsroutes en -onderdoorgang verhogen de veiligheid.

DE HELE OMGEVING WORDT AANGEPAKT EN VERNIEUWD

De hele omgeving en het aanpalende Redersplein worden opgefrist. De bestaande rioleringen worden vernieuwd.

De witte brug sluit meer aan op de omgeving. Het bedieningsgebouw wordt gesloopt en vervangen door een ingewerkte technische ruimte. De brug wordt vanop afstand bediend vanuit de verkeerscentrale aan de sluis in Evergem. De leuningen en details in, onder en rondom de brug krijgen de typische olijfgroene kleur.
 

Zicht op de nieuwe brug vanop het kruispunt van de Wondelgemkaai (noordzijde) en de Zeeschipstraat

 

WIE? HOEVEEL?

WE WERKEN SAMEN

Het project Meulestedebrug en omgevingsaanleg wordt getrokken door De Vlaamse Waterweg nv, regio West (DVW) en in overleg met zowel partners als betrokken overheden van de werven in de noordrand en het havengebied van Gent.

Het technisch ontwerp en de omgevingsaanleg zijn uitgewerkt door studiebureau SBE en ontwerpbureau OMGEVING.

WE INVESTEREN SAMEN

Het hele project van de vernieuwing van de Meulestedebrug en de aanleg van de omgeving heeft een kostprijs van 30 miljoen euro exclusief BTW.

Daarvan is het grootste aandeel ten laste van de Vlaamse overheid (Agentschap Wegen en Verkeer en De Vlaamse Waterweg). FARYS voegt nog 1 miljoen euro toe en de stad Gent 0,5 miljoen euro.
 

Zicht vanop de fietsonderdoorgang aan de Meulestedekaai (noordzijde)

 

MINDER HINDER DOOR GEFASEERDE AANPAK

De werken zullen ingrijpend zijn en vijf jaar duren. Toch zal het door de gefaseerde aanpak bijna altijd mogelijk blijven om er het kanaal Gent-Terneuzen te blijven oversteken.

Ten noorden van de oude brug start na de zomer van 2021 de constructie van het eerste, nieuwe brugdeel op het terrein. De huidige Meulestedebrug blijft operationeel totdat de noordelijke brughelft klaar is om het verkeer toe te laten. Dan volgt de afbraak van de oude brug en wordt vervolgens op die plaats het zuidelijke brugdeel gebouwd. Wanneer het verkeer over dit tweede deel mag, worden de noordelijke brughelft en de toegangswegen afgewerkt.

Fasering Meulestedebrug

BEGIN 2021 : INFORMEREN

Een aannemer wordt aangesteld en die werkt de detailplanning uit. Alle partners van de werven in de noordrand en het havengebied van Gent stemmen onderling af om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

LENTE 2021 : HERSTELLING EN VOORUITBLIK Op een (digitaal) infomoment ontdek je de detailplanning van de bouw van de nieuwe brug en een vooruitblik naar het ‘brugpensioen’ Vanaf juni 2021 gaat de bestaande, herstelde Meulestedebrug opnieuw open voor verkeer.

FASE 1 : NOORDELIJKE BRUGHELFT

  • Voor de werken aan de brug starten, worden nu nutsleidingen verplaatst, terreinen afgebakend en tijdelijke werfwegen aangelegd.
  • Fase 1 : Na de zomer van 2021 worden de werken op het terrein zichtbaar. Eerst zijn er voorbereidende werken zoals het plaatsten van nieuw kabelwerk onder water. Vervolgens start de bouw van de noordelijke brughelft.

FASE 2-3 : AFBRAAK, ZUIDELIJKE BRUGHELFT

  • Fase 2 : Met de in dienstname van de noordelijke brughelft begint de afbraak van de versleten brug. Na het ‘brugpensioen’ wordt op die plek de zuidelijke brughelft gebouwd.
  • Fase 3 : Nadat de zuidelijke brughelft open kan voor verkeer, worden de noordelijke brughelft, de omgeving en de toegangswegen afgewerkt. Vijf jaar na start is dan de brug klaar.

Brugklap
 

 

Volg de evolutie van de herstellingswerken aan de huidige Meulestedebrug via deze link.

Laatste nieuws

Top