GENT - NIEUWE MEULESTEDEBRUG

De nieuwe Meulestedebrug zal een grote verbetering zijn voor de ontsluiting van het noorden van Gent. De huidige beweegbare brug over het kanaal Gent-Terneuzen vormt één van de weinige verbindingen tussen de R4-west en de R4-Oost én is de afgelopen 65 jaar door het toenemende verkeer langs de weg en via het water zeer intensief gebruikt. De brug is sterk verouderd en is klaar om op pensioen te gaan. Om veiligheid en de bedrijfszekerheid in de toekomst te garanderen, wordt ze vervangen door een nieuw exemplaar.

WIL JE OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN DE WERKEN AAN DE MEULESTEDEBRUG? SCHRIJF JE DAN ZEKER IN OP ONZE NIEUWSBRIEF

Download de algemene folder via deze link.

--> Bekijk de meest recente update! (18/1)

 

Wat, waarom, wanneer?

De huidige beweegbare brug over het kanaal Gent-Terneuzen vormt één van de weinige verbindingen tussen de R4-west en de R4-Oost én is de afgelopen 65 jaar door het toenemende verkeer langs de weg en via het water zeer intensief gebruikt. De brug is sterk verouderd en is klaar om op pensioen te gaan. Om veiligheid en de bedrijfszekerheid in de toekomst te garanderen, wordt ze vervangen door een nieuw exemplaar. De nieuwe Meulestedebrug zal een grote verbetering zijn voor de ontsluiting van het noorden van Gent. Om de huidige Meulestedebrug zo lang mogelijk in gebruik te houden, voeren we regelmatig onderhoudswerken uit aan de brug.

Wat

Het project Meulestedebrug en omgevingsaanleg wordt getrokken door De Vlaamse Waterweg nv in overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer, FARYS en stad Gent. De werken worden ook afgestemd op de andere werven in de noordrand en het havengebied van Gent. Meer informatie over de werken in de noordrand van Gent vind je op www.gentopweg.be

De werken worden uitgevoerd door de tijdelijke maatschap (TM) Artes Depret, Victor Buyck Steel Construction en Agidens.

WE INVESTEREN SAMEN

Het hele project van de vernieuwing van de Meulestedebrug en de aanleg van de omgeving heeft een kostprijs van 28,4 miljoen euro exclusief BTW en maakt deel uit van het Relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ van de Vlaamse Regering.

Daarvan is het grootste aandeel ten laste van de Vlaamse overheid (Agentschap Wegen en Verkeer en De Vlaamse Waterweg nv). FARYS voegt nog 1 miljoen euro toe en de stad Gent 0,5 miljoen euro.

 

Waarom

ONTWARRING VAN DE "VERKEERSKNOOP MEULESTEDE"

Komende jaren bouwen De Vlaamse Waterweg nv en het Agentschap Wegen en Verkeer, in samenwerking met FARYS en stad Gent, aan een nieuwe, brede brug met vijf rijstroken die de oude Meulestedebrug moet vervangen. Tegelijk wordt de aansluitende wegenis van de Wondelgemkaai (N458) en de Zeeschipstraat (N456) vernieuwd. Daarnaast zetten we in op het verhogen van de verkeersveiligheid voor de zachte weggebruiken met aangepaste fietsverbindingen. Zo verhoogt de capaciteit en zal het verkeer vlotter en veiliger verlopen langs deze belangrijke toegangspoort naar de noordrand van de stad en North Sea Port.

NIEUWE BRUG VERVANGT VERSLETEN BRUG

De brug werd 65 jaar geleden voor het eerst in gebruik genomen voor het lokale verkeer, soms nog met paard en kar. Het steeds zwaardere en toenemende verkeer hebben echter teveel van de brug gevergd.Er komt dus een nieuwe beweegbare brug over het kanaal Gent-Terneuzen. De nieuwe brug bestaat uit twee afzonderlijk beweegbare brughelften en zal bijna drie keer zo breed zijn.

MEER, VLOTTER EN VEILIGER VERKEER VIA WEG EN WATER

De nieuwe brug zal op de noordelijke brughelft drie en de zuidelijke brughelft twee rijstroken hebben. De ontdubbeling verhoogt in belangrijke mate de bedrijfszekerheid van de brug én laat toe om bij onderhoud of herstellingen aan één brughelft, de andere in te zetten voor verkeer in beide rijrichtingen.

De brug en het vernieuwde kruispunt N456-N458 zullen het verkeer vlotter laten doorstromen. De vernieuwde wegen, fietsroutes en -onderdoorgang verhogen de veiligheid.

Wanneer

MINDER HINDER DOOR GEFASEERDE AANPAK

De werken zullen ingrijpend zijn en vijf jaar duren. Toch zal het door de gefaseerde aanpak bijna altijd mogelijk blijven om er het kanaal Gent-Terneuzen te blijven oversteken.

Eind september 2021 startten de voorbereidende werken op terrein. Vervolgens startte de eerste fase waarbij de werken zich voornamelijk situeren ten noorden van de bestaande brug en op de Meulestedekaai ten zuiden van de bestaande brug. In deze fase wordt de noordelijke brughelft gerealiseerd en blijft de huidige Meulestedebrug operationeel tot de noordelijke brughelft in dienst genomen kan worden.

In de 2de fase  verplaatsen de werken zich ten zuiden van de nieuwe noordelijke brughelft. Deze fase begint met de afbraak van de oude brug en vervolgens wordt op die plaats het zuidelijke brugdeel gebouwd. Wanneer het verkeer over dit tweede deel mag, worden het kruispunt en de toegangswegen afgewerkt.

--> meer details over de timing

Waar?

DE HELE OMGEVING WORDT AANGEPAKT EN VERNIEUWD

De hele omgeving wordt opgefrist en de bestaande, gemengde rioleringen worden vervangen door een gescheiden stelsel. De witte brug sluit meer aan op de omgeving. Het bedieningsgebouw wordt gesloopt en vervangen door een in de omgeving ingewerkte technische ruimte. De brug wordt in de toekomst zelfs van op afstand bediend vanuit de verkeerscentrale aan de sluis in Evergem. De leuningen en details in, onder en rondom de brug krijgen de typische, Gentse olijfgroene kleur. 

 

 

Update 18/1: Verkeer Zeeschipstraat over noordelijke helft van de rijbaan

Vanaf het weekend van 20 januari zal het verkeer in de Zeeschipstraat tussen de Watlingtonstraat en het kruispunt Pantserschipstraat/Aakstraat over de ander helft van de rijbaan (noordelijke deel) verlopen. Aan zuidelijke zijde zal het fiets- en voetpad worden aangelegd.

De verkeerssituatie in de Pantserschipstraat wijzigt ook.

 • Het autoverkeer zal de Pantserschipstraat in- en uit kunnen rijden vanaf de Zeeschipstraat.
 • De Pantserschipstraat inrijden vanaf het noorden (N458) zal enkel nog toegelaten zijn voor bussen en prioritaire voertuigen.
 • Zwaar verkeer (+ 3,5 ton) mag de Pantserschipstraat enkel in voor plaatselijke bediening.  Op het kruispunt Zeeschipstraat/Pantserschipstraat zal verkeer zwaarder dan 3,5 ton niet rechtsaf richting R4 kunnen afslaan.

Deze deelfase zal buiten onvoorziene omstandigheden duren tot de start van de paasvakantie op 29 maart 2024.

Update 9/1: Noordelijke brughelft in dienst

De voorbije nacht is de noordelijk helft van de nieuwe Meulestedebrug in Gent in gebruik genomen. We hebben dat kunnen doen zonder het wegverkeer te onderbreken. De aannemer paste de wegsignalisatie aan zodat het verkeer nu voorlopig in beide richtingen over de nieuwe brughelft moet rijden.

De oude Meulestedebrug is nu definitief buiten dienst en wordt vanaf het weekend van 13 januari ter plaatse afgebroken. Daarvoor zal het wegverkeer even opnieuw moeten omrijden. Het gaat om de weekends van 13-14 en van 20-21 januari 2024. Daarna start de bouw van de zuidelijk brughelft. 

 

Update 18/12: Noordelijke brughelft in dienst en afbraak Oude Meulestedebrug

Onder voorbehoud van gunstige (weers-)omstandigheden, zal het verkeer vanaf dinsdagmorgen 9 januari 2024 over de noordelijke helft van de nieuwe Meulestedebrug verlopen. De oude Meulestedebrug zal tijdens de daaropvolgende weekends worden afgebroken.

Deze wissel houdt ook aanpassingen van de verkeerssignalisatie in. Het fiets- en autoverkeer moet naar de nieuwe brughelft worden geleid. Die aanpassing doen we tijdens de nacht van maandag 8 januari  op dinsdag 9 januari zonder onderbreking van het wegverkeer. Aan de omleidingen wijzigt niets. Straten met eenrichtingsverkeer blijven eenrichtingsverkeer. 

Het fietsverkeer over de brug zal vanaf 9 januari via het fietspad op de nieuwe brug moeten rijden. Daarvoor komt er een nieuwe tijdelijke fietsoversteek in de New-Orleansstraat ter hoogte van de Meeuwstraat. Fietsers zullen er groen licht moeten aanvragen met een drukknop. Ter hoogte van de Pantserschipstraat/Aakstraat kunnen fietsers de Zeeschipstraat oversteken tijdens de groen-vierkantfase van dit lichtengeregeld kruispunt.

Voor de afbraak van de oude Meulestedebrug zal de nieuwe Meulestedebrug gedurende twee weekends onderbroken zijn. Dat is

 • van zaterdag 13 januari om 5 uur tot en met zondag 14 januari om 22 uur en
 • van zaterdag 20 januari om 5 uur tot en met zondag 21 januari 2024 om 22 uur.

De onderbreking situeert zich tussen de kruispunten New-Orleansstraat/Meeuwstraat en Zeeschipstraat/Pantserschipstraat/Aakstraat. Deze kruispunten niet inbegrepen.
Tijdens deze weekends ontmantelen we de oude brug en voeren we het schroot af en slopen we het bedieningsgebouw op de hoek van de Wondelgemkaai met de Zeeschipstraat.

De bouw van de zuidelijk helft van de nieuwe Meulestedebrug start in januari 2024 in het atelier en op de oevers. De plaatsing is voorzien in de zomer van 2025.  

De voortgang van werken is afhankelijk van het weer en andere factoren. Daarom zijn de vermelde dagen en uren nooit definitief. De meest actuele informatie vindt u op de website www.meulestedebrug.be en www.gentopweg.be.

Update 28/09: Noordelijke helft nieuwe Meulestedebrug geplaatst

Het plaatsen van de noordelijke helft van de nieuwe Meulestedebrug in Gent is afgerond. De nieuwe brug werd in drie delen ter plaatse gebracht en gemonteerd.

De installatie van alle technieken aan en rond de nieuwe brug wordt voortgezet. Daarbij wordt ook uitvoerig getest. De scheepvaartbegeleiders krijgen een opleiding om de brug op afstand vlot en veilig te bedienen. In het voorjaar 2024 zal de noordelijke helft van de nieuwe Meulestedebrug door het wegverkeer gebruikt kunnen worden. Vervolgens wordt de oude brug verwijderd.   

De Vlaamse Waterweg nv dankt alle aannemers en medewerkers voor het vlotte verloop van de werken en dankt iedereen voor het begrip bij de hinder die ermee gepaard ging. Bekijk onderstaand de aftermovie van de installatie.

 

--> De evolutie via de fotoreportages

Update 08/09: Plaatsing noordelijke brughelft

Midden juli werd al aangekondigd dat na het bouwverlof de laatste deelfase van fase 1 (bouw van de noordelijke brughelft) van start zou gaan. Na de voltooiing van deze deelfase zal de noordelijke brughelft naar verwachting in gebruik worden genomen in het voorjaar van 2024.

De voortgang van de werkzaamheden verloopt nog steeds volgens schema. De installatie van de staalconstructie en de mechanische hydraulische componenten, van de noordelijke brughelft zal plaatsvinden van woensdag 20 september om 5 uur 's ochtends tot woensdag 27 september om 12 uur 's middags.

Tijdens deze werkzaamheden zal er 24/7 gewerkt worden om de verstoring tot een minimum te beperken. Gedurende deze periode zal de huidige Meulestedebrug afgesloten zijn voor alle verkeer. Er wordt een omleidingsroute voorzien via de R4. Ook het scheepvaartverkeer is dan volledig gestremd.

De frequentie van de veerdienst Langerbrugge wordt verdubbeld van 20 tot 27 september tussen 7 uur en 19 uur.

Tijdens deze week maken we van de opportuniteit gebruik  om het kruispunt -in de New Orleansstraat tussen de Meeuwstraat en de Meulestedebrug- af te sluiten en af te werken. Dit zal een positief effect hebben op de  verkeershinder en de verkeersveiligheid in de toekomst. Gelieve de buurt zoveel mogelijk te vermijden tijdens de werken .

Update 18/07: start deelfase 1d na het bouwverlof

De werken aan de nieuwe Meulestedebrug verlopen volgens schema. Na het bouwverlof gaat de nieuwe deelfase 1d in. Dit is de laatste deelfase van fase 1 (bouw van de noordelijke brughelft). Na het afronden van deze deelfase kan de noordelijke brughelft in dienst gesteld worden. Dit wordt verwacht in het voorjaar van 2024.

Start deelfase 1d

In de deelfase 1d situeren de werken zich nog steeds ter hoogte van de Meulestedebrug zelf:

 • Afwerken van de bouwkunde van de noordelijke brughelft (betonwerken)
 • Een gedeelte plaatsen van de aanvaarbeveiliging • Afwerken van de technische ruimte
 • Afwerken van de kaaimuren ten noorden van de Meulestedebrug en ten zuiden ervan op rechteroever
 • Plaatsen van de bovenbouw (staalstructuur en mechanische en hydraulische onderdelen) van de noordelijke brughelft (20/09 4u00 t.e.m. 27/09 12u00)
 • Afwerken van de elektromechanische uitrusting van de noordelijke brughelft
 • Testen van de elektromechanische uitrusting van de noordelijke brughelft

Er wordt ook nog steeds gewerkt in de New-Orleansstraat, Wondelgemkaai noord en Meulestedekaai noord. Daarnaast starten vanaf deze fase 1d ook werken in de Zeeschipstraat.

 • Aanleg riolering Zeeschipstraat noordzijde
 • Overkoppelen en aansluiten woningen Zeeschipstraat noordzijde
 • Aanleg van (deels tijdelijke) verharding, fietspaden, voetpaden en aangrenzende verhardingen aan de Zeeschipstraat noordzijde
 • Aanleg wegenis in de New-Orleansstraat, Wondelgemkaai noord en Meulestedekaai
 • Afronden wegeniswerken aan weerszijden van de noordelijke brughelft

Nieuwe verkeerssituatie (vanaf 09/08)

Om deze werken te kunnen uitvoeren zijn grote ingrepen noodzakelijk in de verkeersafwikkeling t.h.v. het tijdelijk
verkeerslichten geregeld kruispunt Zeeschipstraat-Aakstraat-Pantserschipstraat.

 • In de Pantserschipstraat wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd richting ‘stad uit, kruispunt Zeeschipstraat-Pantserschipstraat naar Wondelgemkaai toe’. Zwaar verkeer is in deze richting niet toegelaten, met uitzondering van plaatselijke bediening. In de richting ‘stad in, Wondelgemkaai naar kruispunt Zeeschipstraat-Pantserschipstraat’ zijn wel bussen van De Lijn en plaatselijke bediening voor bewoners en bedrijven uit de straat toegelaten.
 • De afslagstrook in de Zeeschipstraat (komende van de BRICO) richting Pantserschipstraat wordt gesupprimeerd én er geldt een algemeen afslagverbod vanuit de Zeeschipstraat naar de Pantserschipstraat.
 • Het ‘vierkant groen’ blijft behouden op het kruispunt.
 • Zwaar verkeer volgt een omleiding langs de R4 via het Ovaal van Wippelgem.

Vanaf 9/08 is de nieuwe verkeerssituatie van kracht. Onderstaand vind je een overzicht. (download plan)

Vierkant groen aan Meulestedebrug

Sinds het najaar van 2021 is De Vlaamse Waterweg nv met de partners Agentschap Wegen & Verkeer, Farys en stad Gent gestart met de bouw van de nieuwe Meulestedebrug. In april 2022 is een ingrijpende wijziging doorgevoerd in de verkeerssituatie rond de brug. Hierbij werd het door verkeerslichten geregeld kruispunt van de Zeeschipstraat (N456) – Wondelgemkaai (N458) verplaatst naar het kruispunt Zeeschipstraat Pantserschipstraat, geregeld met tijdelijke werfverkeerslichten. Na uitgebreide evaluatie van de verkeerssituatie de afgelopen maanden is beslist een aantal ingrepen door te voeren om de verkeersafwikkeling te verbeteren, waaronder een robuustere verkeerslichteninstallatie met een veiligere regeling met ‘vierkant groen’.


Wat is ‘vierkant groen’ of Alle Fietsers Tegelijk Groen (AFTG-principe)?

Bij vierkant groen krijgen fietsers op alle takken en in alle richtingen tegelijk groen. Auto’s, vrachtverkeer, bussen en trams mogen op dat moment niet op het kruispunt. Nadien krijgt auto- en vrachtverkeer per as groen. Op dat moment kunnen fietsers niet oversteken. Op de conflictvrije kruispunten waar het groene vierkant geldt, staan verkeerslichten met pijltjes rond het symbool van fietser. In de praktijk wordt het groene vierkant ook geregeld vierkant groen of principe van Alle Fietsers Tegelijk Groen (AFTG-principe) genoemd.


UPDATE OKTOBER 2022

Een blik achter de schermen in het atelier van Viktor Buyck Steel Contruction

MINDER HINDER DOOR GEFASEERDE AANPAK

Eind september 2021 zijn de voorbereidende werken gestart. Vervolgens is de eerste fase begonnen waarbij de werken zich voornamelijk situeren ten noorden van de bestaande brug en op de Meulestedekaai ten zuiden van de bestaande brug. In deze fase wordt de noordelijke brughelft gerealiseerd en blijft de huidige Meulestedebrug operationeel tot de noordelijke brughelft in dienst genomen kan worden.

In de 2de fase verplaatsen de werken zich ten zuiden van de nieuwe noordelijke brughelft. Deze fase begint mett de afbraak van de oude brug envervolgens wordt op die plaats het zuidelijke brugdeel gebouwd. Wanneer het verkeer over dit tweede deel mag, worden het kruispunt en de toegangswegen afgewerkt.

1. Fase 1: Bouw Noordelijke brughelft

Deze fase startte op 10 januari 2022 en duurt tot 8 januari 2023. 

Volgende werken werden al uitgevoerd:

 • Plaatsen tijdelijk kabelwerk oude brug en uitvoeren aanpassingen in de brugkelder zodat opwaarts stuk kan afgebroken worden.
 • Aansluiting van de onderwaterkruising in de brugkelder en in het oude dienstgebouw
 • Overkoppelen van de oude brug op het nieuw kabelwerk
 • Rioleringswerken ter hoogte van de Meeuwstraat
 • Wegenis- en rioleringswerken ter hoogte van de Pantserschipstraat
 • Wegnemen middengeleider in de Zeeschipstraat
 • Tijdelijke geleidingsconstructies voor de wegversmalling in Zeeschipstraat en New-Orleansstraat
 • Baggerwerken en wegnemen bestaande leidingenkoker
 • Bouw kaaimuur rechteroever zuid, aanpassen kaaimuur rechteroever noord, funderingswerken noordelijke landhoofden en pijlers en bouwen technische ruimte rechteroever zuid
 • Aanpassen kaaimuur linkeroever zuid en funderingswerken noordelijke landhoofden/pijlers
 • verplaatsen verkeerslichten van het kruispunt Zeeschipstraat-Wondelgemkaai naar het kruispunt Zeeschipstraat-Pantserschipstraat

Deze werken zijn nu bezig:

 • aanleg wegenis Wondelgemkaai noord, Meulestedekaai noord en New-Orleansstraat noord
 • montage noordelijke brug, gevolgd door mechanica, hydraulica en tijdelijke elektromechanische uitrusting

2. Fase 2 : afbraak oude Meulestedebrug

FASE 2A1: 9/01/2024 - 21/01/2024

Deze fase omvat bij gunstige weersomstandigheden de indienstname van de noordelijke brughelft en de afbraak van de oude Meulestedebrug en het bedieningsgebouw op de hoek van de Zeeschipstraat en de Wondelgemkaai. 

Deze wissel houdt aanpassingen van de verkeerssignalisatie in. Het fiets- en autoverkeer moet naar de nieuwe brughelft worden geleid. Die aanpassing gebeurt tijdens de nacht van maandag 8 januari  op dinsdag 9 januari zonder onderbreking van het wegverkeer. Aan de omleidingen wijzigt niets. Straten met eenrichtingsverkeer blijven eenrichtingsverkeer.

Het fietsverkeer over de brug zal vanaf 9 januari via het dubbelrichtingsfietspad op de nieuwe brug moeten rijden. Daarvoor komt er een nieuwe tijdelijke fietsoversteek in de New Orleansstraat ter hoogte van de Meeuwstraat. Fietsers zullen er groen licht moeten aanvragen met een drukknop. Ter hoogte van de Pantserschipstraat/Aakstraat kunnen fietsers de Zeeschipstraat oversteken tijdens de groen-vierkantfase van dit lichtengeregeld kruispunt. 

De oude Meulestedebrug wordt ter plaatse ontmanteld en als schroot afgevoerd. 

Geplande onderbrekingen van de nieuwe noordelijke brughelft:

 • van zaterdag 13 januari om 5 uur tot en met zondag 14 januari 2024 om 22 uur: afbraak Oude Meulestedebrug
 • van zaterdag 20 januari om 5 uur tot en met zondag 21 januari 2024 om 22 uur: afbraak Oude Meulestedebrug en het bedieningsgebouw

De onderbreking situeert zich tussen de kruispunten New Orleansstraat/Meeuwstraat en Zeeschipstraat/Pantserschipstraat/Aakstraat. Deze kruispunten niet inbegrepen.

FASE 2A2 : 21/01/2024 - 29/03/2024

Na de indienstname van de noordelijke brughelft en de afbraak van de huidige Meulestedebrug wordt de zuidelijke brughelft gebouwd en de wegen verder vernieuwd. 

Vanaf maandag 22 januari zal het verkeer in de Zeeschipstraat tussen de Watlingtonstraat en het kruispunt Pantserschipstraat/Aakstraat over de ander helft van de rijbaan (noordelijke deel) verlopen. Aan zuidelijke zijde zal het fiets- en voetpad worden aangelegd.

De verkeerssituatie in de Pantserschipstraat zal dan wijzigen. Dit om tegemoet te komen aan de vraag van de bewoners voor een betere bereikbaarheid. Autoverkeer zal de Pantserschipstraat in- een uit kunnen rijden vanaf de Zeeschipstraat. Op het kruispunt Zeeschipstraat/Pantserschipstraat zal verkeer zwaarder dan 3,5 ton niet rechtsaf richting R4 kunnen afslaan. De Pantserschipstraat inrijden vanaf het noorden (ter hoogte van de Zeestraat) zal enkel nog toegelaten zijn voor bussen van De Lijn en prioritaire voertuigen.

Vanaf deze fase zal het enkel voor fietsers opnieuw mogelijk zijn om de Wondelgemkaai Nood (kant Langerbrugge) in te rijden vanaf de Meulestedebrug en uit te rijden richting R4.

Deze fase zal duren tot de start van de paasvakantie op 29 maart 2024.

FASE 2B : 30/03/2024 - 8/08/2024

In deze fase wordt het kruispunt van de Zeeschipstraat met de Aakstraat vernieuwd.

Om het kruispunt van de Zeeschipstraat en de Aakstraat te vernieuwen, zal het verkeer van de Zeeschipstraat naar de Wiedauwkaai via de Wondelgemkaai worden geleid. De verkeerslichten op het kruispunt Zeeschipstraat/Aakstraat/Pantserschipstraat verhuizen dan naar het kruispunt met de Wondelgemkaai en de nieuwe brug.

3. Fase 3 : bouw zuidelijke brughelft

De bouw van de zuidelijk helft van de nieuwe Meulestedebrug start in januari 2024 in het atelier en op de oevers. De plaatsing is voorzien in de zomer van 2025.  

Nadat de zuidelijke brughelft open kan voor verkeer, worden de noordelijke brughelft, de omgeving en de toegangswegen afgewerkt. Daarna gaat de volledige brug open voor verkeer.

ONTWERP NIEUWE MEULESTEDEBRUG

Komende jaren bouwen De Vlaamse Waterweg nv en het Agentschap Wegen en Verkeer, in samenwerking met FARYS en stad Gent, aan een nieuwe, brede brug met vijf rijstroken die de oude Meulestedebrug moet vervangen. Tegelijk wordt de aansluitende wegenis van de Wondelgemkaai (N458) en de Zeeschipstraat (N456) vernieuwd. Daarnaast zetten we in op het verhogen van de verkeersveiligheid voor de zachte weggebruiken met aangepaste fietsverbindingen. Zo verhoogt de capaciteit en zal het verkeer vlotter en veiliger verlopen langs deze belangrijke toegangspoort naar de noordrand van de stad en North Sea Port.

Ontdek alles over het ontwerp van de nieuwe Meulestedebrug op deze pagina.

BRUGKLAP

Hinder

Toegankelijkheid tijdens de werken

Tijdens de werken zijn er verschillende omleidingen van kracht voor fietsers, voetgangers en gemotoriseerd verkeer.

Auto

Werken Meulestedebrug

04/08/2023 t/m 04/12/2025
Om deze werken te kunnen uitvoeren zijn grote ingrepen noodzakelijk in de verkeersafwikkeling t.h.v. het tijdelijk verkeerslichten geregeld kruispunt...
Meer info

Fiets

Werken Meulestedebrug

04/08/2023 t/m 04/12/2025
Om deze werken te kunnen uitvoeren zijn grote ingrepen noodzakelijk in de verkeersafwikkeling t.h.v. het tijdelijk verkeerslichten geregeld kruispunt...
Meer info

Fietspaden

Werken Meulestedebrug

04/08/2023 t/m 04/12/2025
Om deze werken te kunnen uitvoeren zijn grote ingrepen noodzakelijk in de verkeersafwikkeling t.h.v. het tijdelijk verkeerslichten geregeld kruispunt...
Meer info

Voetganger

Werken Meulestedebrug

04/08/2023 t/m 04/12/2025
Om deze werken te kunnen uitvoeren zijn grote ingrepen noodzakelijk in de verkeersafwikkeling t.h.v. het tijdelijk verkeerslichten geregeld kruispunt...
Meer info

Laatste nieuws

Top