Link naar homepage

Gent - Nieuwe Meulestedebrug

De nieuwe Meulestedebrug zal een grote verbetering zijn voor de ontsluiting van het noorden van Gent. De huidige brug is een beweegbare brug over het kanaal Gent-Terneuzen die de afgelopen 65 jaar door het toenemende verkeer langs de weg en via het water steeds intensiever werd gebruikt. De brug is sterk verouderd en te smal waardoor er onvoldoende ruimte is als er zich een probleem voordoet, daarom wordt ze vervangen door een nieuw exemplaar.

Update herstelling Meulestedebrug - 16 februari 2021

In oktober 2020 is de rechter brugklap van de Meulestedebrug aangevaren. Zowel de staalconstructies, de elektromechanica als de brugdelen in de brugkelder zijn erg zwaar beschadigd. In de brugkelder is het anker verschoven en vervormd en daardoor ook de fundering van het rechter brugdeel verdwenen. Dat betekent dat niet alleen een groot deel van de staalstructuur vervangen of opnieuw rechtgetrokken moet worden, maar dat ook een ingrijpende herstelling van het ankerblok nodig is.

Vernuftig staaltje van techniek
De firma Aelterman neemt het verwijderde rechter bewegend brugdeel onder handen. De staalstructuur is in drie dimensies vervormd, sommige stukken dienen stuk voor stuk te worden rechtgetrokken of vervangen. Om geen vertraging op te lopen vanwege lange levertermijnen van maatwerk zijn er meteen ook nieuwe assen besteld. Ondertussen zijn achtergebleven stukken van de assen en ballastkist verwijderd met behulp van thermische lansen. 

Op het terrein worden onderdelen verwijderd via openingen in de dakplaten van de brugkelder. Er zijn ook stellingen geplaatst om het werken aan de brug veilig te laten verlopen.

Meten is weten
De beton- en staalstructuur is erg verouderd maar tegelijk uniek. Dat vereiste detailmetingen in de ateliers die begin 2021 zijn uitgevoerd. Op basis van opmetingen ter plaatse is er een 3D-model opgemaakt die het mogelijk maakt om het herstelde rechter brugdeel zo nauwkeurig mogelijk terug te kunnen inpassen.

De testen houden zoveel mogelijk rekening met temperatuurverschillen. Niet alleen de vrieskou bij het uitvoeren van de testen maar vooral hoge temperaturen zijn een uitdaging omdat het staal dan kan uitzetten.

Terug open in juni 2021
Met man en macht wordt gewerkt om de brug in juni opnieuw open te stellen voor het verkeer. Zo worden meerdere ploegen tegelijk ingezet of werden stellingen ’s nachts verwijderd om andere werken niet te vertragen.
Er wordt gekozen voor een snelle maar tegelijk ook kwalitatieve uitvoering : de betonherstellingen gebeuren met snelhardende types om tijdswinst te maken. De staalstructuur krijgt enkel de basis verflaag die minder mooi oogt maar toch nog voldoende bescherming bied tot het langverwachte ‘brugpensioen’ nadat het eerste deel van de nieuwe brug open kan voor verkeer. 

Minder hinder maatregelen
In december 2020 zijn de trappen van de tijdelijke fiets- en voetgangersbrug vervangen door aanloophellingen die het gebruik van de brug vereenvoudigen. 

In samenspraak met de politiediensten en de Stad Gent is er een tijdelijke verbod voor zwaar vrachtverkeer (+3,5 ton) ingevoerd op de Muidebrug zodat de wijk Meulestede-Muide minder hinder ondervindt van doorgaand vrachtverkeer.  Het verbod blijft van kracht tot de herstellingswerken zijn uitgevoerd. Tijdens een evaluatie zal ook bekeken worden of het verbod ook van kracht zal zijn tijdens de bouw van de nieuwe Meulestedebrug.

Tot juni blijft de brug afgesloten voor wegverkeer. Begin februari zijn aan zowel aan de brug als in de omgeving zijn er nieuwe signalisatieborden geplaatst. De brug blijft tot juni afgesloten voor wegverkeer. Wegverkeer tot 3,5 ton heeft nu nog twee mogelijkheden: ofwel rijden bestuurders om via de R4, ofwel kunnen zij van het veer van Langerbrugge (tot 20 ton) of Terdonk (tot 24 ton) nemen. Zwaar wegverkeer moet verplicht omrijden via de R4.

 

 

HERSTELLINGEN

KOSTEN NOCH MOEITE

De Vlaamse Waterweg nv is zich bewust van de verkeershinder sinds de aanvaring van de Meulestedebrug en beseft het belang voor de stad Gent en de bedrijvigheid in het havengebied om deze cruciale verkeersader zo snel mogelijk terug toegankelijk te maken voor alle verkeer. Daarom worden nu kosten noch moeite gespaard om de renovatie voor de bestaande brug en de bouw van de nieuwe brug te versnellen. Buurtbewoners, pendelaars en bedrijven in de haven worden komende tijd intensief op de hoogte gehouden.

VUURWERK BIJ HERSTELLING

In de ateliers vliegen de vonken eraf. De aannemers Aelterman, Herbosch-Kiere en Vandezande werken zo snel mogelijk aan de herstelling en het vervangen van de onderdelen. Letterlijk elke klinknagel moet worden hersteld of vervangen. Het staal wordt in de juiste plooi gelegd. De stukken voor de beschadigde as en leggers moeten in gietstaal op maat worden gemaakt en dat doet de levertermijn oplopen. Naast het werk achter de schermen in de ateliers, zijn ook op het terrein diverse aanpassingen nodig.

AANLOOP NAAR NIEUWBOUW

Terwijl de oude brug wordt hersteld, zitten de voorbereidingen voor de bouw van de nieuwe brug in een stroomversnelling. Komende maanden maakt de aangestelde aannemer een detailplanning en starten de voorbereidingen. Nutsleidingen worden verplaatst, terreinen afgebakend en tijdelijke werfwegen aangelegd. De nodige bestellingen worden geplaatst en in de ateliers start de staalbouw van de brugonderdelen. Na de zomer van 2021 worden de werken op het terrein echt zichtbaar.

 

Atelier herstelling Meulestedebrug

 

PLANNING TOT EN MET DE ZOMER VAN 2021
 

BEGIN 2021 : INFORMEREN

  • Een aannemer wordt aangesteld en die werkt de detailplanning uit.
  • Alle partners van de werven in de noordrand en het havengebied van Gent stemmen onderling af om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

LENTE 2021 : HERSTELLING EN VOORUITBLIK

  • Op een (digitaal) infomoment ontdek je de detailplanning van de bouw van de nieuwe brug en een vooruitblik naar het ‘brugpensioen’
  • Vanaf juni 2021 gaat de bestaande, herstelde Meulestedebrug opnieuw open voor verkeer.

 

Zicht vanop het Redersplein aan de Meulestedekaai (zuidzijde)

 

WAAROM EEN NIEUWE MEULESTEDEBRUG?

ONTWARRING VAN DE "VERKEERSKNOOP MEULESTEDE"

Komende jaren bouwt De Vlaamse Waterweg nv aan een nieuwe, brede tweelingbrug met vijf rijstroken die de oude Meulestedebrug moet vervangen. Tegelijk worden het kruispunt van de Wondelgemkaai en de Zeeschipstraat en de fietsverbindingen aangepakt, in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer, FARYS en de stad Gent. Zo verhoogt de capaciteit en zal het verkeer vlotter en veiliger verlopen langs deze belangrijke toegangspoort in de noordrand en het havengebied van Gent.

DOELSTELLINGEN

NIEUWE TWEELINGBRUG VERVANGT VERSLETEN BRUG

Na een erg lange staat van dienst, is de toestand van de huidige Meulestedebrug ‘palliatief’ en onbetrouwbaar. De brug werd 65 jaar geleden voor het eerst in gebruik genomen voor het lokale verkeer, soms nog met paard en kar. Het steeds zwaardere en toenemende verkeer hebben echter teveel van de brug gevergd.

Er komt dus een nieuwe beweegbare brug over het kanaal Gent-Terneuzen. De nieuwe dubbele brug zal bijna drie keer zo breed zijn.

MEER, VLOTTER EN VEILIGER VERKEER VIA WEG EN WATER

De nieuwe tweelingbrug zal op de noordelijke brughelft drie en de zuidelijke brughelft twee rijstroken hebben. De ontdubbeling laat toe om bij onderhoud of herstellingen aan één brughelft, de andere in te zetten voor verkeer in beide rijrichtingen.

De brug en het vernieuwde kruispunt N456-N458 zullen het verkeer vlotter laten doorstromen. De vernieuwde wegen, fietsroutes en -onderdoorgang verhogen de veiligheid.

DE HELE OMGEVING WORDT AANGEPAKT EN VERNIEUWD

De hele omgeving en het aanpalende Redersplein worden opgefrist. De bestaande rioleringen worden vernieuwd.

De witte brug sluit meer aan op de omgeving. Het bedieningsgebouw wordt gesloopt en vervangen door een ingewerkte technische ruimte. De brug wordt vanop afstand bediend vanuit de verkeerscentrale aan de sluis in Evergem. De leuningen en details in, onder en rondom de brug krijgen de typische olijfgroene kleur.
 

Zicht op de nieuwe brug vanop het kruispunt van de Wondelgemkaai (noordzijde) en de Zeeschipstraat

 

WIE? HOEVEEL?

WE WERKEN SAMEN

Het project Meulestedebrug en omgevingsaanleg wordt getrokken door De Vlaamse Waterweg nv, regio West (DVW) en in overleg met zowel partners als betrokken overheden van de werven in de noordrand en het havengebied van Gent.

Het technisch ontwerp en de omgevingsaanleg zijn uitgewerkt door studiebureau SBE en ontwerpbureau OMGEVING.

WE INVESTEREN SAMEN

Het hele project van de vernieuwing van de Meulestedebrug en de aanleg van de omgeving heeft een kostprijs van 30 miljoen euro exclusief BTW.

Daarvan is het grootste aandeel ten laste van de Vlaamse overheid (Agentschap Wegen en Verkeer en De Vlaamse Waterweg). FARYS voegt nog 1 miljoen euro toe en de stad Gent 0,5 miljoen euro.
 

Zicht vanop de fietsonderdoorgang aan de Meulestedekaai (noordzijde)

 

MINDER HINDER DOOR GEFASEERDE AANPAK

De werken zullen ingrijpend zijn en vijf jaar duren. Toch zal het door de gefaseerde aanpak bijna altijd mogelijk blijven om er het kanaal Gent-Terneuzen te blijven oversteken.

Ten noorden van de oude brug start na de zomer van 2021 de constructie van het eerste, nieuwe brugdeel op het terrein. De huidige Meulestedebrug blijft operationeel totdat de noordelijke brughelft klaar is om het verkeer toe te laten. Dan volgt de afbraak van de oude brug en wordt vervolgens op die plaats het zuidelijke brugdeel gebouwd. Wanneer het verkeer over dit tweede deel mag, worden de noordelijke brughelft en de toegangswegen afgewerkt.

Fasering Meulestedebrug

FASE 1 : NOORDELIJKE BRUGHELFT

  • Voor de werken aan de brug starten, worden nu nutsleidingen verplaatst, terreinen afgebakend en tijdelijke werfwegen aangelegd.
  • Fase 1 : Na de zomer van 2021 worden de werken op het terrein zichtbaar. Eerst zijn er voorbereidende werken zoals het plaatsten van nieuw kabelwerk onder water. Vervolgens start de bouw van de noordelijke brughelft.

FASE 2-3 : AFBRAAK, ZUIDELIJKE BRUGHELFT

  • Fase 2 : Met de in dienstname van de noordelijke brughelft begint de afbraak van de versleten brug. Na het ‘brugpensioen’ wordt op die plek de zuidelijke brughelft gebouwd.
  • Fase 3 : Nadat de zuidelijke brughelft open kan voor verkeer, worden de noordelijke brughelft, de omgeving en de toegangswegen afgewerkt. Vijf jaar na start is dan de tweelingbrug klaar.

Laatste nieuws

Top