GENT - NIEUWE MEULESTEDEBRUG

De nieuwe Meulestedebrug zal een grote verbetering zijn voor de ontsluiting van het noorden van Gent. De huidige beweegbare brug over het kanaal Gent-Terneuzen vormt één van de weinige verbindingen tussen de R4-west en de R4-Oost én is de afgelopen 65 jaar door het toenemende verkeer langs de weg en via het water zeer intensief gebruikt. De brug is sterk verouderd en is klaar om op pensioen te gaan. Om veiligheid en de bedrijfszekerheid in de toekomst te garanderen, wordt ze vervangen door een nieuw exemplaar.

WIL JE OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN DE WERKEN AAN DE MEULESTEDEBRUG? SCHRIJF JE DAN ZEKER IN OP ONZE NIEUWSBRIEF

Download de algemene folder via deze link.

--> Bekijk de meest recente update! (24/09)

 

Wat, waarom, wanneer?

De huidige beweegbare brug over het kanaal Gent-Terneuzen vormt één van de weinige verbindingen tussen de R4-west en de R4-Oost én is de afgelopen 65 jaar door het toenemende verkeer langs de weg en via het water zeer intensief gebruikt. De brug is sterk verouderd en is klaar om op pensioen te gaan. Om veiligheid en de bedrijfszekerheid in de toekomst te garanderen, wordt ze vervangen door een nieuw exemplaar. De nieuwe Meulestedebrug zal een grote verbetering zijn voor de ontsluiting van het noorden van Gent. Om de huidige Meulestedebrug zo lang mogelijk in gebruik te houden, voeren we regelmatig onderhoudswerken uit aan de brug.

Wat

Het project Meulestedebrug en omgevingsaanleg wordt getrokken door De Vlaamse Waterweg nv in overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer, FARYS en stad Gent. De werken worden ook afgestemd op de andere werven in de noordrand en het havengebied van Gent. Meer informatie over de werken in de noordrand van Gent vind je op www.gentopweg.be

De werken worden uitgevoerd door de tijdelijke maatschap (TM) Artes Depret, Victor Buyck Steel Construction en Agidens.

WE INVESTEREN SAMEN

Het hele project van de vernieuwing van de Meulestedebrug en de aanleg van de omgeving heeft een kostprijs van 28,4 miljoen euro exclusief BTW en maakt deel uit van het Relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ van de Vlaamse Regering.

Daarvan is het grootste aandeel ten laste van de Vlaamse overheid (Agentschap Wegen en Verkeer en De Vlaamse Waterweg nv). FARYS voegt nog 1 miljoen euro toe en de stad Gent 0,5 miljoen euro.

 

Waarom

ONTWARRING VAN DE "VERKEERSKNOOP MEULESTEDE"

Komende jaren bouwen De Vlaamse Waterweg nv en het Agentschap Wegen en Verkeer, in samenwerking met FARYS en stad Gent, aan een nieuwe, brede brug met vijf rijstroken die de oude Meulestedebrug moet vervangen. Tegelijk wordt de aansluitende wegenis van de Wondelgemkaai (N458) en de Zeeschipstraat (N456) vernieuwd. Daarnaast zetten we in op het verhogen van de verkeersveiligheid voor de zachte weggebruiken met aangepaste fietsverbindingen. Zo verhoogt de capaciteit en zal het verkeer vlotter en veiliger verlopen langs deze belangrijke toegangspoort naar de noordrand van de stad en North Sea Port.

NIEUWE BRUG VERVANGT VERSLETEN BRUG

De brug werd 65 jaar geleden voor het eerst in gebruik genomen voor het lokale verkeer, soms nog met paard en kar. Het steeds zwaardere en toenemende verkeer hebben echter teveel van de brug gevergd.Er komt dus een nieuwe beweegbare brug over het kanaal Gent-Terneuzen. De nieuwe brug bestaat uit twee afzonderlijk beweegbare brughelften en zal bijna drie keer zo breed zijn.

MEER, VLOTTER EN VEILIGER VERKEER VIA WEG EN WATER

De nieuwe brug zal op de noordelijke brughelft drie en de zuidelijke brughelft twee rijstroken hebben. De ontdubbeling verhoogt in belangrijke mate de bedrijfszekerheid van de brug én laat toe om bij onderhoud of herstellingen aan één brughelft, de andere in te zetten voor verkeer in beide rijrichtingen.

De brug en het vernieuwde kruispunt N456-N458 zullen het verkeer vlotter laten doorstromen. De vernieuwde wegen, fietsroutes en -onderdoorgang verhogen de veiligheid.

Wanneer

MINDER HINDER DOOR GEFASEERDE AANPAK

De werken zullen ingrijpend zijn en vijf jaar duren. Toch zal het door de gefaseerde aanpak bijna altijd mogelijk blijven om er het kanaal Gent-Terneuzen te blijven oversteken.

Eind september 2021 startten de voorbereidende werken op terrein. Vervolgens startte de eerste fase waarbij de werken zich voornamelijk situeren ten noorden van de bestaande brug en op de Meulestedekaai ten zuiden van de bestaande brug. In deze fase wordt de noordelijke brughelft gerealiseerd en blijft de huidige Meulestedebrug operationeel tot de noordelijke brughelft in dienst genomen kan worden.

In de 2de fase  verplaatsen de werken zich ten zuiden van de nieuwe noordelijke brughelft. Deze fase begint met de afbraak van de oude brug en vervolgens wordt op die plaats het zuidelijke brugdeel gebouwd. Wanneer het verkeer over dit tweede deel mag, worden het kruispunt en de toegangswegen afgewerkt.

--> meer details over de timing

Waar?

DE HELE OMGEVING WORDT AANGEPAKT EN VERNIEUWD

De hele omgeving wordt opgefrist en de bestaande, gemengde rioleringen worden vervangen door een gescheiden stelsel. De witte brug sluit meer aan op de omgeving. Het bedieningsgebouw wordt gesloopt en vervangen door een in de omgeving ingewerkte technische ruimte. De brug wordt in de toekomst zelfs van op afstand bediend vanuit de verkeerscentrale aan de sluis in Evergem. De leuningen en details in, onder en rondom de brug krijgen de typische, Gentse olijfgroene kleur. 

 

 

--> Bekijk meer details over de planning en fasering

--> Nieuw: volg de evolutie via de fotoreportages
 

Update 24/09: Derde deel van de noordelijke helft geplaatst

Het derde deel van de noordelijke helft van de nieuwe Meulestedebrug is zondagavond op zijn plaats gebracht. Deze helft is nu volledig. Er wordt verder dag en nacht gewerkt aan de assen en de elektromechanische installatie zodat het beweegbaar deel van de nieuwe brug later deze week kan worden opgehaald. Dat is nodig om het scheepvaartverkeer te laten hervatten.

Donderdagavond zal de verbinding Zeeschipstraat-New Orleansstraat (N456) opnieuw bruikbaar zijn voor het wegverkeer. Het kruispunt met de Meeuwstraat zal dan vernieuwd en veiliger zijn. Het wegverkeer moet nog enkele maanden over de oude Meulestedebrug rijden. Dat is de tijd die nodig is om de nieuwe brug af te werken en te testen.

Update 22/09: Weersomstandigheden zitten plaatsing nieuwe Meulestedebrug niet mee
 

De weersomstandigheden zitten de plaatsing van de nieuwe Meulestedebrug in Gent niet mee. De klus is een precisiewerk en de wind, regen en temperatuur zijn ongunstiger dan ingeschat. Hierdoor zal de hinder voor het weg- en scheepvaartverkeer uitlopen tot donderdagavond 28 september.

De montage van de noordelijk brughelft van de nieuwe Meulestedebrug startte woensdagmorgen veelbelovend met al vrij snel de plaatsing van de brugklap. In de namiddag kwam daar het vaste brugdeel aan linkeroever bij. Maar de montage van het tegengewicht neemt meer tijd in beslag dan initieel voorzien. De huidige planning voor het hervatten van weg- en scheepvaartverkeer door de Vlaamse Waterweg en de aannemers komt uit op donderdagavond 28 september om 20 uur.

De weersomstandigheden zijn de boosdoener. Ook na het ter plaatse hijsen van de brugdelen volgt nog veel precisiewerk. Het aanbrengen van de zware betonplaten is een millimeterwerk. Daarbij speelt de wind. Het drogen van de mortelcement en het laswerk is afhankelijk van de vochtigheid en de temperatuur.

De fijnregeling van de positie van de brug is weersafhankelijk en tijdsintensief. Tussen elke stap vindt een weging en berekening plaats zodat de brug straks juist opent en perfect ligt. De regen en temperatuur hebben een invloed op het uithardingsproces van de gietmortels. Als het gewicht is aangebracht volgt nog 50 uur laswerk om de ballastkist te sluiten. Pas dan kan het laatste en zwaarste brugdeel aan de rechteroever ter plaatse worden gebracht. Voorlopig is dat op zondag bij daglicht voorzien. Dat deel van 550 ton moet perfect op de brugklap of het bewegende deel aansluiten. Daarna worden de assen voor het ophalen geplaatst. De spelingsruimte is minder dan een millimeter. Als alle hijswerk voorbij is, volgt de installatie van de hydraulische cilinders en worden de rustpunten van de brug in gesloten toestand gegoten en geplaatst.

Bij gunstige omstandigheden kan het ophalen van de brugklap van de noordelijke brughelft van de nieuwe Meulestedebrug donderdag worden getest, in open stand worden geplaatst en vergrendeld. De omleiding voor het wegverkeer en de stremming van het scheepvaartverkeer kan dan worden opgeheven. Het wegverkeer zal nog tot het voorjaar 2024 over de oude Meulestedebrug rijden. Tot dan moet de nieuwe brug verder afgewerkt en getest worden.

De werken aan het kruispunt New Orleansstraat met de Meeuwstraat verlopen volgens planning.
 

Update 08/09: Plaatsing noordelijke brughelft

Midden juli werd al aangekondigd dat na het bouwverlof de laatste deelfase van fase 1 (bouw van de noordelijke brughelft) van start zou gaan. Na de voltooiing van deze deelfase zal de noordelijke brughelft naar verwachting in gebruik worden genomen in het voorjaar van 2024.

De voortgang van de werkzaamheden verloopt nog steeds volgens schema. De installatie van de staalconstructie en de mechanische hydraulische componenten, van de noordelijke brughelft zal plaatsvinden van woensdag 20 september om 5 uur 's ochtends tot woensdag 27 september om 12 uur 's middags.

Tijdens deze werkzaamheden zal er 24/7 gewerkt worden om de verstoring tot een minimum te beperken. Gedurende deze periode zal de huidige Meulestedebrug afgesloten zijn voor alle verkeer. Er wordt een omleidingsroute voorzien via de R4. Ook het scheepvaartverkeer is dan volledig gestremd.

De frequentie van de veerdienst Langerbrugge wordt verdubbeld van 20 tot 27 september tussen 7 uur en 19 uur.

Tijdens deze week maken we van de opportuniteit gebruik  om het kruispunt -in de New Orleansstraat tussen de Meeuwstraat en de Meulestedebrug- af te sluiten en af te werken. Dit zal een positief effect hebben op de  verkeershinder en de verkeersveiligheid in de toekomst. Gelieve de buurt zoveel mogelijk te vermijden tijdens de werken .

Update 18/07: start deelfase 1d na het bouwverlof

De werken aan de nieuwe Meulestedebrug verlopen volgens schema. Na het bouwverlof gaat de nieuwe deelfase 1d in. Dit is de laatste deelfase van fase 1 (bouw van de noordelijke brughelft). Na het afronden van deze deelfase kan de noordelijke brughelft in dienst gesteld worden. Dit wordt verwacht in het voorjaar van 2024.

Start deelfase 1d

In de deelfase 1d situeren de werken zich nog steeds ter hoogte van de Meulestedebrug zelf:

 • Afwerken van de bouwkunde van de noordelijke brughelft (betonwerken)
 • Een gedeelte plaatsen van de aanvaarbeveiliging • Afwerken van de technische ruimte
 • Afwerken van de kaaimuren ten noorden van de Meulestedebrug en ten zuiden ervan op rechteroever
 • Plaatsen van de bovenbouw (staalstructuur en mechanische en hydraulische onderdelen) van de noordelijke brughelft (20/09 4u00 t.e.m. 27/09 12u00)
 • Afwerken van de elektromechanische uitrusting van de noordelijke brughelft
 • Testen van de elektromechanische uitrusting van de noordelijke brughelft

Er wordt ook nog steeds gewerkt in de New-Orleansstraat, Wondelgemkaai noord en Meulestedekaai noord. Daarnaast starten vanaf deze fase 1d ook werken in de Zeeschipstraat.

 • Aanleg riolering Zeeschipstraat noordzijde
 • Overkoppelen en aansluiten woningen Zeeschipstraat noordzijde
 • Aanleg van (deels tijdelijke) verharding, fietspaden, voetpaden en aangrenzende verhardingen aan de Zeeschipstraat noordzijde
 • Aanleg wegenis in de New-Orleansstraat, Wondelgemkaai noord en Meulestedekaai
 • Afronden wegeniswerken aan weerszijden van de noordelijke brughelft

Nieuwe verkeerssituatie (vanaf 09/08)

Om deze werken te kunnen uitvoeren zijn grote ingrepen noodzakelijk in de verkeersafwikkeling t.h.v. het tijdelijk
verkeerslichten geregeld kruispunt Zeeschipstraat-Aakstraat-Pantserschipstraat.

 • In de Pantserschipstraat wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd richting ‘stad uit, kruispunt Zeeschipstraat-Pantserschipstraat naar Wondelgemkaai toe’. Zwaar verkeer is in deze richting niet toegelaten, met uitzondering van plaatselijke bediening. In de richting ‘stad in, Wondelgemkaai naar kruispunt Zeeschipstraat-Pantserschipstraat’ zijn wel bussen van De Lijn en plaatselijke bediening voor bewoners en bedrijven uit de straat toegelaten.
 • De afslagstrook in de Zeeschipstraat (komende van de BRICO) richting Pantserschipstraat wordt gesupprimeerd én er geldt een algemeen afslagverbod vanuit de Zeeschipstraat naar de Pantserschipstraat.
 • Het ‘vierkant groen’ blijft behouden op het kruispunt.
 • Zwaar verkeer volgt een omleiding langs de R4 via het Ovaal van Wippelgem.

Vanaf 9/08 is de nieuwe verkeerssituatie van kracht. Onderstaand vind je een overzicht. (download plan)

Geplande onderbrekingen van de huidige brug:

woensdag 20 september 2023 van 4.00 uur tot en met woensdag 27 september 2023 om 12.00 uur: montage staalstructuur bovenbouw brug noordelijke brughelft

Klik hier voor het plan te vergroten.

UPDATE 02 JUNI 2023

Geplande onderbrekingen van de huidige brug:
 

 • zaterdag 1 juli 2023 van 6.00 uur tot 18.00 uur voor het wegverkeer: plaatsing tijdelijke container hydraulische pompen, rioleringswerken kruispunt New-Orleansstraat - Meeuwstraat

 • woensdag 20 september 2023 van 4.00 uur tot en met woensdag 27 september 2023 om 12.00 uur: montage staalstructuur bovenbouw brug noordelijke brughelft
   

UPDATE 17 FEBRUARI 2023

Extra spertijd vanaf maandag 20 februari : een tijdelijke bijkomende spertijd wordt voorzien van 16.00 uur tot 18.00 uur (dat is één uur t.o.v. de huidge spertijd van 17u tot 18u).

Dit betekent dat de Meulestedebrug vanaf nu op werkdagen niet bediend wordt voor de scheepvaart

 • tussen 7.00 uur en 8.30 uur
 • tussen 13.45 uur en 14.15 uur
 • tussen 16.00 uur en 18.00 uur 

UPDATE 18 JANUARI 2023

VERBETERING DOORSTROMING MEULESTEDEBRUG OP KOMST

Het wegennet rond de werf van de Meulestedebrug is één van de punten die dagelijks rood kleurt op de verkeersoverzichten voor de stad Gent. De werken aan de brug en in de omgeving zorgen voor veel file rond deze werven. Het vierkant groen dat sinds 21 november op het kruispunt van de  Zeeschipstraat (N456) met de Aakstraat werd ingevoerd voor meer verkeersveiligheid heeft de wachttijden niet doen afnemen. Om het effect van de regeling de eerste dagen te milderen zijn daarom al zeer snel na de invoering een aantal bijsturingen gedaan. Na bijkomende observaties en simulaties zal het Agentschap Wegen en Verkeer komende week nog een aantal wijzigingen doorvoeren die de hinder moeten milderen. Samen met de tijdelijk extra spertijden die De Vlaamse Waterweg heeft ingevoerd voor de bediening van brug moeten deze ingrepen de doorstroming voelbaar verbeteren. 

Inkorten oversteekplaats en nieuwe regeling

De voorziene wijzigingen aan het kruispunt zijn allemaal kleine ingrepen die gecombineerd een voelbaar effect moeten hebben. Het gaat om:

 • Het inkorten van de voetgangersoversteekplaats op de Zeeschipstraat (N456). Hierdoor worden de groentijden voor overstekende voetgangers korter en kan er meer groen gegeven worden aan gemotoriseerd verkeer. 
 • Het verlengen van de groentijden van alle takken op het kruispunt. Er kan dus per groenfase meer verkeer over het kruispunt passeren. 
 • Het verhogen van het aantal programma’s voorzien in de lichtenregeling om dynamischer te kunnen inspelen op de verschillende voertuigstromen naargelang het tijdstip van de dag. Er zullen doorheen de dag 4 programma’s actief zijn die inspelen op de specifieke drukte eigen aan dat moment van de dag (vb. In de ochtend zijn bepaalde kruispunttakken veel drukker dan in de avond. Deze takken moeten in de ochtend dus langer groen krijgen dan in de avond)

150 voertuigen extra per uur

Concreet komt het erop neer dat deze aanpassingen moeten toelaten dat het kruispunt in de spits ongeveer 150 voertuigen per uur extra moet kunnen verwerken. Dit kan bovendien zonder dat dit impact heeft op de veiligheid. Bovenop deze  aanpassingen aan het kruispunt heeft De Vlaamse Waterweg nv ook tijdelijk extra spertijden ingevoerd voor de bediening van de brug namelijk tussen 8u en 8u30 en tussen 17u en 18u. Dit betekent dat de Meulestedebrug vanaf nu op werkdagen niet bediend wordt voor de scheepvaart

 • tussen 7.00 uur en 8.30 uur
 • tussen 13.45 uur en 14.15 uur
 • tussen 17.00 uur en 18.00 uur 

Gemotoriseerd verkeer wordt in deze tijdsvensters dus niet opgehouden door de brug die open moet voor schepen. Dat moet een vlottere verkeersafwikkeling tijdens de spitstijden nog versterken. De partners zullen het effect van deze maatregelen monitoren. Voorlopig blijven de bussen van De Lijn wel nog rijden volgens de aangepaste dienstregeling.

Invoer vanaf 19 januari

De wijzigingen aan het kruispunt worden uitgevoerd vanaf donderdag 19 januari. De werken zullen 1 dag in beslag nemen. De verkeerslichten zullen hierbij korte tijd uitgeschakeld worden. De hinder zal beperkt zijn. 

Vierkant groen aan Meulestedebrug

Sinds het najaar van 2021 is De Vlaamse Waterweg nv met de partners Agentschap Wegen en Verkeer, Farys en stad Gent gestart met de bouw van de nieuwe Meulestedebrug. In april 2022 is een ingrijpende wijziging doorgevoerd in de verkeerssituatie rond de brug. Hierbij werd het door verkeerslichten geregeld kruispunt van de Zeeschipstraat (N456) – Wondelgemkaai (N458) verplaatst naar het kruispunt Zeeschipstraat Pantserschipstraat, geregeld met tijdelijke werfverkeerslichten. Na uitgebreide evaluatie van de verkeerssituatie de afgelopen maanden is beslist een aantal ingrepen door te voeren om de verkeersafwikkeling te verbeteren, waaronder een robuustere verkeerslichteninstallatie met een veiligere regeling met ‘vierkant groen’.


UPDATE 23 NOVEMBER 2022

Sinds maandag 21 november is het 'vierkant groen' ingevoerd. Samen met het Agentschap Wegen en Verkeer wordt de situatie de komende periode nauwgezet opgevolgd zodat we indien nodig kunnen optimaliseren.

Omdat bleek dat er lange wachttijden ontstonden is vandaagde groentijd van de Pantserschipstraat reeds aangepast (verlengd) om meer auto's per groenfase door te laten. Ook deze situatie gaan we nu een paar dagen monitoren en evalueren.


UPDATE 14 NOVEMBER 2022

Wat is ‘vierkant groen’ of Alle Fietsers Tegelijk Groen (AFTG-principe)?

Bij vierkant groen krijgen fietsers op alle takken en in alle richtingen tegelijk groen. Auto’s, vrachtverkeer, bussen en trams mogen op dat moment niet op het kruispunt. Nadien krijgt auto- en vrachtverkeer per as groen. Op dat moment kunnen fietsers niet oversteken. Op de conflictvrije kruispunten waar het groene vierkant geldt, staan verkeerslichten met pijltjes rond het symbool van fietser. In de praktijk wordt het groene vierkant ook geregeld vierkant groen of principe van Alle Fietsers Tegelijk Groen (AFTG-principe) genoemd.

Gevaarlijke conflicten

Op dit moment is de verkeerslichtenregeling op het kruispunt van de Pantserschipstraat en de Zeeschipstraat nog niet conflictvrij. De fietsers die op de Zeeschipstraat rijden, hebben een conflictvrije fase, maar de fietsers op de Pantserschipstraat riskeren nog steeds in aanraking te komen met afslaand (vaak zwaar) verkeer. Dit zal in de toekomst vermeden worden. Daarnaast merken we dat veel verkeer voor het kruispunt op de brug zelf wacht. Vaak gaat het om vrachtwagens die voor het kruispunt ook moeten remmen en optrekken. Dat zorgt voor extra belasting op de bestaande brug die in slechte staat verkeert.

Wat verandert er?

Om aan deze problemen een oplossing te bieden worden verschillende ingrepen doorgevoerd.

De huidige werfinstallatie wordt vervangen door een nieuwe verkeerslichteninstallatie met een nieuwe lichtenregeling. Concreet zal er op het kruispunt zelf ‘vierkant groen’ voorzien worden zodat fietsers op alle takken tegelijk groen krijgen (na een druk op de knop) en er geen conflicten zijn met (vaak zwaar) gemotoriseerd verkeer.

 • Vóór de Meulestedebrug in de New Orleansstraat wordt er terug een verkeerslicht voorzien zodat het verkeer daar al tegengehouden wordt en het niet op de brug zelf remt of stilstaat bij rood licht op het kruispunt voor de rijrichting Zeeschipstraat. Hierdoor wordt de huidige brug ook zo veel mogelijk gespaard.
 • De Aakstraat (voormalige Pantserschipstraat zuid) wordt gedeeltelijk ontlast door het verkeer komende van de Kapiteinstraat richting Meulestedebrug niet langer via de Aakstraat te leiden, maar wel via de Kapiteinstraat en Wondelgemkaai. De rechtsafbeweging vanuit de Aakstraat naar de Zeeschipstraat wordt verboden zodat de verkeerssituatie wat overzichtelijker wordt. Het verkeer komende vanuit de Kapiteinstraat of Aakstraat moet via de Wondelgemkaai richting Meulestedebrug rijden.
 • In de Pantserschipstraat (noordelijk deel van de voormalige Pantserschipstraat) wordt richting kruispunt over een zone van 60 meter een vrijliggend fietspad voorzien op het huidige brede voetpad.
 • In de Zeeschipstraat worden bijkomende geleideconstructies en markeringen aangebracht om de verkeerstromen beter te geleiden en waar mogelijk te scheiden én in de volledige projectzone wordt een hermarkering van de belijning doorgevoerd.

Plaatsing en hinder

De nieuwe installatie voor de verkeerslichten wordt geplaatst in de week van 14 november 2022. Voorafgaand hieraan worden de nieuwe markeringen voorzien. De hinder van deze werken zal beperkt en van korte duur zijn. Het verkeer kan tijdens deze werken steeds passeren. In de loop van 21 november gaat de nieuwe verkeerssituatie dan in voege. Bekijk zeker nog even onderstaand plannetje ter verduidelijking. We hopen je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben!


UPDATE OKTOBER 2022

Een blik achter de schermen in het atelier van Viktor Buyck Steel Contruction


UPDATE 27 APRIL 2022

Start nieuwe fase van de werken aan de nieuwe Meulestedebrug

Er wordt al maanden hard gewerkt aan de nieuwe Meulestedebrug. Vanaf donderdag 28 april start de nieuwe deelfase 1B en wijzigt de verkeerssituatie.

Werken deelfase 1B

In deze fase wordt er voornamelijk gewerkt aan de kunstwerken ten noorden van de bestaande Meulestedebrug. De werfzone beslaat de Meulestedekaai noord- en zuidzijde, Wondelgemkaai noordzijde, alsook het noordelijke gedeelte van de kruispunten aan weerszijden van de bestaande Meulestedebrug.

Aangepaste verkeerssituatie

De Wondelgemkaai noordzijde wordt volledig afgesloten voor fiets- en wegverkeer. Er is een omleiding via de Pantserschipstraat ten noorden van de Zeeschipstraat, waar een gedeeltelijk parkeerverbod geldt. Het wegverkeer komende vanuit de Wondelgemkaai zuidzijde kan enkel op het kruispunt met de Zeeschipstraat rechts afslaan richting de New-Orleansstraat. Het overige wegverkeer moet via de Kapiteinstraat en de Pantserschipstraat rijden, waar eveneens een parkeerverbod geldt.

Er wordt in de Wondelgemkaai zuidzijde een tijdelijke parkeerstrook voorzien ter vervanging van de parkeerplaatsen, die opgeheven worden in deze en volgende deelfase(n). De bewoners die getroffen zijn door het parkeerverbod kunnen vrij gebruikmaken van deze tijdelijke parkeerplaatsen.

De verkeerslichten op het kruispunt Zeeschipstraat N456 met de Wondelgemkaai N458 verdwijnen. Op het kruispunt van de Pantserschipstraat met de Zeeschipstraat worden tijdelijke verkeerslichten, alsook een oversteek voor voetgangers en fietsers, voorzien. De Meulestedekaai noord- en zuidzijde blijft eveneens afgesloten voor alle verkeer. Onderstaand vind je een plan met de huidige verkeerssituatie, je kan het ook downloaden via deze link.

 

MINDER HINDER DOOR GEFASEERDE AANPAK

Eind september 2021 zijn de voorbereidende werken gestart. Vervolgens is de eerste fase begonnen waarbij de werken zich voornamelijk situeren ten noorden van de bestaande brug en op de Meulestedekaai ten zuiden van de bestaande brug. In deze fase wordt de noordelijke brughelft gerealiseerd en blijft de huidige Meulestedebrug operationeel tot de noordelijke brughelft in dienst genomen kan worden.

In de 2de fase  verplaatsen de werken zich ten zuiden van de nieuwe noordelijke brughelft. Deze fase begint mett de afbraak van de oude brug envervolgens wordt op die plaats het zuidelijke brugdeel gebouwd. Wanneer het verkeer over dit tweede deel mag, worden het kruispunt en de toegangswegen afgewerkt.

     1. Fase 1: Bouw Noordelijke brughelft

Deze eerste fase bestaat uit 4 verschillende deelfases. Per deelfase zal de verkeerssituatie ter hoogte van de brug telkens licht wijzigen. 

Volgende werken werden reeds uitgevoerd (die op het terrein slechts weinig zichtbaar zijn):

 • Plaatsen tijdelijk kabelwerk bestaande brug en uitvoeren aanpassingen in de brugkelder zodat opwaarts stuk kan afgebroken worden.
 • Aansluiting van de onderwaterkruising in de brugkelder en in bestaand dienstgebouw
 • Overkoppelen van de bestaande brug op het nieuw kabelwerk

Achter de schermen werken we momenteel volop aan de uitvoeringsstudie van de staalstructuur, de studie van het elektrisch, mechanisch en hydraulisch gedeelte en de voorbereidingen van de bouwkunde, fundering. Ook stemmen we af met de nutsmaatschappijen rond het knippen overkoppelen van leidingen…

Fase 1A: vanaf 10/01/2022 -11/03/2022

 • Rioleringswerken ter hoogte van de Meeuwstraat
 • Wegenis- en rioleringswerken ter hoogte van de Pantserschipstraat
 • Wegnemen middengeleider in de Zeeschipstraat
 • Tijdelijke geleidingsconstructies voor de wegversmalling in Zeeschipstraat en New-Orleansstraat
 • Baggerwerken en wegnemen bestaande leidingenkoker

FASE 1B: VANAF 11/03/2022 – APRIL 2023

 • 11/03/2022 tem 13/01/2025: Afsluiten Meulestedekaai voor bouw kaaimuur rechteroever zuid, aanpassen kaaimuur rechteroever noord, funderingswerken noordelijke landhoofden en pijlers en bouwen technische ruimte rechteroever zuid
 • 28/04/2022: Afsluiten Wondelgemkaai Noord voor aanpassen kaaimuur linkeroever zuid en funderingswerken noordelijke landhoofden/pijlers
 • 28/04/2022: éénrichtingsverkeer Wondelgemkaai Zuid komende van Gent richting Meulestedebrug voor wie rechts afslaat naar New-Orleansstraat. Ander verkeer wordt omgeleid via het kruispunt Zeeschipstraat – Pantserschipstraat
 • 28/04/2022: verplaatsen verkeerslichten van het kruispunt Zeeschipstraat – Wondelgemkaai naar het kruispunt Zeeschipstraat – Pantserschipstraat

FASE 1C: VANAF JULI 2023  

 • Vanaf juli 2023: aanleg wegenis Wondelgemkaai noord, Meulestedekaai noord en New-Orleansstraat noord
 • Vanaf september 2023: montage noordelijke brug, gevolgd door mechanica, hydraulica en tijdelijke elektromechanische uitrusting

Geplande onderbrekingen van de huidige brug:

woensdag 20 september 2023 van 4.00 uur tot en met woensdag 27 september 2023 om 12.00 uur: montage staalstructuur bovenbouw brug noordelijke brughelft

FASE 1D (OVERLAPT DEELS MET 1C): VANAF JUNI 2023

 • Tijdelijke wegenis Zeeschipstraat
 • Ingebruikname nieuwe noordelijke brug: voorjaar 2024

     2. Fase 2-3 : afbraak huidge brug, bouw zuidelijke brughelft

Fase 2: Na de indienstname van de noordelijke brughelft begint de afbraak van de huidige Meulestedebrug. Na het ‘brugpensioen’ wordt op die plek de zuidelijke brughelft gebouwd.

Fase 3:  Nadat de zuidelijke brughelft open kan voor verkeer, worden de noordelijke brughelft, de omgeving en de toegangswegen afgewerkt. Daarna gaat de volledige brug open voor verkeer.

ONTWERP NIEUWE MEULESTEDEBRUG

Komende jaren bouwen De Vlaamse Waterweg nv en het Agentschap Wegen en Verkeer, in samenwerking met FARYS en stad Gent, aan een nieuwe, brede brug met vijf rijstroken die de oude Meulestedebrug moet vervangen. Tegelijk wordt de aansluitende wegenis van de Wondelgemkaai (N458) en de Zeeschipstraat (N456) vernieuwd. Daarnaast zetten we in op het verhogen van de verkeersveiligheid voor de zachte weggebruiken met aangepaste fietsverbindingen. Zo verhoogt de capaciteit en zal het verkeer vlotter en veiliger verlopen langs deze belangrijke toegangspoort naar de noordrand van de stad en North Sea Port.

Ontdek alles over het ontwerp van de nieuwe Meulestedebrug op deze pagina.

BRUGKLAP

Hinder

Toegankelijkheid tijdens de werken

Tijdens de werken zijn er verschillende omleidingen van kracht voor fietsers, voetgangers en gemotoriseerd verkeer.

Auto

Werken Meulestedebrug

04/08/2023 t/m 04/12/2025
Om deze werken te kunnen uitvoeren zijn grote ingrepen noodzakelijk in de verkeersafwikkeling t.h.v. het tijdelijk verkeerslichten geregeld kruispunt...
Meer info

Fiets

Werken Meulestedebrug

04/08/2023 t/m 04/12/2025
Om deze werken te kunnen uitvoeren zijn grote ingrepen noodzakelijk in de verkeersafwikkeling t.h.v. het tijdelijk verkeerslichten geregeld kruispunt...
Meer info

Fietspaden

Werken Meulestedebrug

04/08/2023 t/m 04/12/2025
Om deze werken te kunnen uitvoeren zijn grote ingrepen noodzakelijk in de verkeersafwikkeling t.h.v. het tijdelijk verkeerslichten geregeld kruispunt...
Meer info

Voetganger

Werken Meulestedebrug

04/08/2023 t/m 04/12/2025
Om deze werken te kunnen uitvoeren zijn grote ingrepen noodzakelijk in de verkeersafwikkeling t.h.v. het tijdelijk verkeerslichten geregeld kruispunt...
Meer info

Laatste nieuws

Top