Nieuwe fietsbrug in Kuringen officieel geopend

Nieuwe fietsbrug in Kuringen officieel geopend

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters fietste samen met Limburgs gedeputeerde voor mobiliteit Bert Lambrechts, voorzitter Frieda Brepoels en gedelegeerd bestuurder Chris Danckaerts van De Vlaamse Waterweg nv de nieuwe fietsbrug over het Albertkanaal in Kuringen (Hasselt) in. De nieuwe brug is een belangrijke schakel in de noord-zuidas van de Limburgse fietssnelwegen, en sluit tevens aan op de Albertkanaalroute. 

Nieuwe fietsbrug in Kuringen officieel geopend

De twee oude spoorbruggen over het Albertkanaal in Kuringen worden vervangen door één nieuwe hogere boogbrug. De bouw van de nieuwe brug kadert in het project om de doorvaarthoogte van alle bruggen over het Albertkanaal te verhogen tot 9,10 meter. Tegelijk wordt het kanaal ook plaatselijk verbreed. “Met de realisatie van dit project stimuleert De Vlaamse Waterweg nv de binnenvaart en maakt het transporten van schepen tot vier containerlagen mogelijk”, zegt Frieda Brepoels, voorzitter van De Vlaamse Waterweg nv. “Ondertussen zijn 44 van de 62 bruggen verhoogd en 13 andere bruggen in uitvoering. Wij brengen vaart in het versterken van transport over water door bedrijven alle kansen te geven om dankzij de binnenvaart hun logistieke keten te optimaliseren. Die kansen liggen vanaf 2023 voor het grijpen, wanneer de eerste containerschepen met vier lagen containers over het Albertkanaal kunnen varen.”

Gloednieuwe veilige fietsoversteek

De herbouw van de spoorwegbrug bood meteen ook een unieke opportuniteit om een fietsverbinding over het Albertkanaal te realiseren aan een relatief beperkte kost. De fietsverbinding kon namelijk geïntegreerd worden in het project van de spoorbrug, en vergt geen aparte fietsbrug doordat aan de nieuwe spoorbrug een fietsbrug wordt gemonteerd. 
De fietsbrug wordt onderdeel van het Limburgs fietssnelwegennetwerk. Met deze brug komt er een nieuwe schakel bij op de noord-zuidas van de fietssnelwegen. De brug sluit tevens aan op de fietssnelweglangs het Albertkanaal. 

“We investeren met dit project meteen in drie snelwegen : met de verhoging van de bruggen wordt het Albertkanaal meer dan ooit een watersnelweg, de spoorverbinding wordt geoptimaliseerd en de fietsbrug zal het netwerk van fietssnelwegen versterken. Zo investeren we met dit project tegelijkertijd in het versterken van drie alternatieven voor het wegvervoer. Het vrachtvervoer kan makkelijker via het water en de fietsers kunnen gemakkelijker fietsen over en langs het water”, zegt Lydia Peeters Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. “Zo maken we het voor fietsers aangenamer om te pendelen. Dit kan een stimulans zijn om meer te fietsen, niet alleen recreatief, maar ook voor het woon-werk of woon-schoolverkeer. Een extra ingreep dus om de fietsreflex aan te wakkeren én om onze doelstellingen inzake modal shift naar duurzame vervoermiddelen te behalen.”

“Deze fietsbrug realiseert de oversteek over het Albertkanaal voor onze noord-zuidas van de fietssnelwegen. Deze as verbindt Hasselt met Nederland via Zonhoven, Houthalen-Helchteren, Hechtel-Eksel, Peer, Pelt en Hamont-Achel. Naar het zuiden fietsen we in de toekomst van Hasselt via Alken naar Sint-Truiden. Bovendien vormt deze fietsbrug het knooppunt tussen de noord-zuidas en de oost-westas die zoveel mogelijk gebruikmaakt van de jaagpaden langs het Albertkanaal.  Het belang van de brug voor de fietssnelwegen in Limburg is dus groot. Veilig het kanaal oversteken is hier dan ook essentieel voor kwalitatieve fietssnelwegen”, zegt Bert Lambrechts, gedeputeerde voor mobiliteit provincie Limburg. 

“Het inschakelen van jaagpaden in fietsroutenetwerken past binnen de multifunctionele visie van onze waterwegen, al is het wel zaak om mogelijke conflicten met bijvoorbeeld laad- en losactiviteiten te beheersen. De economische functie van het Albertkanaal willen we immers verder versterken in het belang van mobiliteit en klimaat”, benadrukt Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv. 

2de vernieuwde spoor vanaf 26 april in dienst

De voorbije weken heeft Infrabel de allerlaatste infrastructuurwerken uitgevoerd in de zone van de spoorbrug over het Albertkanaal in Kuringen. Na de nodige veiligheidstesten en stabilisatieritten gaat het 2de vernieuwde spoor over de brug vanaf maandagochtend 26 april in dienst zodat de treinen er opnieuw over beide sporen kunnen rijden tussen Hasselt en Kiewit/Zonhoven. Dit vormt het sluitstuk van de werf voor de vernieuwing van in totaal 6 km aan spoor, bovenleiding en seininrichting die nodig was om de spoorinfrastructuur aan te passen aan de nieuwe brug die 2 meter hoger ligt dan de vroegere bruggen. Twee jaar geleden is Infrabel gestart met deze werken in nauwe afstemming met De Vlaamse Waterweg nv. Sinds september 2020 rijden de treinen over het 1ste vernieuwde spoor over de brug en vanaf maandag dus opnieuw over beide sporen. 

In het kader van deze werken heeft Infrabel ook de overweg in de Vilstraat vervangen door een fiets- en voetgangerstunnel. Dit was nodig omdat het nieuwe spoor hier 1 meter hoger ligt waardoor het wegverkeer in de Vilstraat niet meer veilig het spoor kon kruisen. Deze tunnel is sinds eind maart open voor zwakke weggebruikers. In de Monerikstraat ging de nieuwe tunnel voor fietsers en voetgangers al eerder open (eind januari).

De komende maanden wordt de omgeving verder afgewerkt. De werken zijn voorzien om in de zomer van 2021 klaar te zijn.

Kostprijs van het project is ruim 23 miljoen euro (excl. btw) De Vlaamse Waterweg investeert 12,8 miljoen euro in de verhoging van deze spoorbrug, de provincie voorziet 1,14 miljoen, Infrabel investeert 0,7 miljoen en de Europese Unie neemt via subsidie 8,6 miljoen euro voor haar rekening.

Het project van spoorbrug Kuringen is een samenwerking tussen De Vlaamse Waterweg nv, Infrabel en de provincie Limburg ondersteund door de Europese Unie. De THV Jan De Nul NV – Herbosch-Kiere NV – Victor Buyck NV – Strukton Rail voert de werken uit. Het studiebureau: Arcadis – Sweco.

logo steun Europa

Laatste nieuws

Top